Mężczyzna przed pełną klasą. W ręku trzyma iPada.

Zdefiniowanie zakresu projektu

iPad oraz Mac w edukacji jest skalowalny od urządzeń współdzielonych w poszczególnych salach do indywidualnych w całej dzielnicy. Zdefiniuj zakres wdrożenia i ustal harmonogram kamieni milowych w miarę postępów od wdrożenia do pełnego wykorzystania.

Ustalenie kamieni milowych

Kobieta siedząca przy biurku i pracująca na laptopie Mac. Obok niej znajduje się stos iPadów.

Przygotowanie środowiska

Zarejestruj się w usłudze Apple School Manager. Połącz się z platformą Azure Active Directory firmy Microsoft, aby każdy student oraz pracownik miał dostęp do usług Apple. Połącz się z systemem informacji o studentach (SIS) w celu zaimportowania planu zajęć. Zaznacz i połącz rozwiązanie (MDM) z usługą Apple School Manager.

Informacje o usłudze Apple School Manager

Stojąca kobieta, przedstawiająca informacje z iPada grupie osób uczestniczących w zajęciach kształcenia zawodowego, którzy mają przed sobą otwarte laptopy Mac.

Uaktywnianie zespołów

Współpracuj z pracownikami Apple Professional Services, aby przygotować dobre praktyki dotyczące wdrażania urządzeń oraz zarządzania nimi, korzystaj z zasobów Apple Teacher Learning Center oraz Apple Professional Learning, aby umożliwić nauczycielom wprowadzanie innowacji w klasach. Zaangażuj swój zespół zajmujący się programem nauczania, aby z jego pomocą wybrać aplikacje i książki, które będą wspierać Twoje cele i wyniki nauczania. Przygotuj również oraz przetestuj plan wdrożenia.

Szkolenie działu IT w zakresie dobrych praktyk

Kobieta siedząca w klasie przy biurku. Przed nią leży otwarty laptop Mac. Obok znajduje się stos iPadów. Kobieta podaje iPada uczniowi.

Wdrażanie urządzeń i materiałów

Skonfiguruj urządzenia przy użyciu ustawień, ograniczeń i zawartości. Wprowadź urządzenia do klas i rozdaj je uczestnikom zajęć oraz nauczycielom. Skonfiguruj magazyn zawartości, aby maksymalnie efektywnie wykorzystać przepustowość Wi-Fi i Internetu. Zaimplementuj Apple TV, aby wspierać dynamiczne i interaktywne klasy. Zarządzaj urządzeniami w usłudze Apple School Manager oraz MDM.

Dowiedz się, jak uaktualniać ustawienia, zasady i oprogramowanie

Nauczycielka stojąca przed klasą pełną siedzących uczniów. Na jej iPadzie otworzona jest aplikacja edukacyjna.

Zapewnianie narzędzi do nauki i nauczania

Oszczędzaj czas przeznaczony na instruktaż dzięki aplikacjom Klasa oraz Zadane. Zapewnij nauczycielom wgląd w postępy uczestników zajęć, aby wspierać zindywidualizowane nauczanie. Pomóż nauczycielom wprowadzić programowanie i podstawowe umiejętności twórcze do każdego przedmiotu, korzystając z programów Każdy może kodować oraz Każdy może tworzyć. Przeprowadzaj oceny podsumowujące i kształtujące.

Informacje dotyczące aplikacji Klasa oraz Zadane.

Aby przeglądać Podręcznik wdrażania w środowiskach edukacyjnych, kliknij w Spis treści na górze tej strony.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.