macOS High Sierra

Instalowanie systemu Windows na nowszym Macu

Nowsze Maki używają uproszczonej metody instalowania systemu Windows na Macu. Aby dowiedzieć się, czy Twój Mac wykorzystuje tę metodę, przeczytaj sekcję Więcej informacji w artykule wsparcia Apple Instalacja systemu Windows na komputerze Mac za pomocą aplikacji Boot Camp. Jeśli Twój Mac to starszy model, postępuj zgodnie z instrukcjami w Instalowanie systemu Windows na starszym Macu.

Aby dowiedzieć się które wersje systemu Windows są obsługiwane na Twoim Macu, przeczytaj artykuł wsparcia Apple: Wymagania systemowe związane z instalowaniem systemu Windows na komputerze Mac za pośrednictwem aplikacji Boot Camp.

Wymagania

 • Klawiatura, mysz lub gładzik, które zostały dostarczone wraz z Makiem. Jeśli nie są one dostępne, użyj klawiatury oraz myszy podłączanych do gniazda USB.

 • Obraz ISO systemu Windows (obraz dyskowy z całą zawartością dysku DVD), pobrany z witryny Microsoft, lub pełny dysk instalacyjny Windows (nie uaktualnienie systemu Windows) i wbudowany napęd dyskowy lub zgodny zewnętrzny dysk optyczny.

  Aby pobierać obrazy ISO systemu Windows, odwiedź stronę pobierania oprogramowania Microsoft Windows.

 • Co najmniej 55 GB wolnego miejsca na wewnętrznym dysku twardym.

Zanim zaczniesz

Przed zainstalowaniem systemu Windows należy wykonać kopię zapasową ważnych plików.

Można w tym celu użyć Time Machine lub innej metody. Aby uzyskać informacje o tworzeniu kopii zapasowych plików, wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Maca i poszukaj hasła „kopia zapasowa”.

Wykonywanie instalacji

Wykonaj kolejno poniższe kroki.

Krok 1: Sprawdzanie dostępności uaktualnień

Przed zainstalowaniem systemu Windows należy zainstalować wszystkie dostępne uaktualnienia macOS.

 1. Zaloguj się na Macu jako administrator. Zakończ pracę wszystkich otwartych aplikacji i wyloguj pozostałych użytkowników komputera.

 2. Wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia.

  Jeśli po zainstalowaniu uaktualnienia Mac zostanie uruchomiony ponownie, jeszcze raz wybierz polecenie menu Apple > App Store, aby sprawdzić dostępność kolejnych uaktualnień i zainstalować je.

Krok 2: Uzyskiwanie obrazu ISO systemu Windows

Musisz utworzyć lub pobrać obraz ISO systemu Windows pełnego instalatora 64-bitowej wersji Windows.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Krok 3: Przygotowywanie Maca do instalacji systemu Windows

Asystent Boot Camp przygotuje Maca do zainstalowania systemu Windows, tworząc dla niego partycję i uruchamiając jego instalatora.

Ważne: Jeśli używasz Maca przenośnego, podłącz go do zasilania przed rozpoczęciem dalszych czynności.

 1. Otwórz Asystenta Boot Camp, dostępnego w folderze /Aplikacje/Narzędzia.

 2. Kliknij w Dalej na ekranie powitalnym.

  Jeśli pojawi się krok Wybierz zadania, oznacza to, że do instalacji systemu Windows musisz użyć pendrive'a USB lub dysku twardego. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Instalowanie systemu Windows na starszym Macu.

 3. W kroku Instalowanie Windows kliknij w Wybierz, a następnie wskaż utworzony przez siebie lub pobrany z witryny firmy Microsoft obraz ISO.

 4. Wybierz wielkość partycji, przeciągając linię oddzielającą partycje macOS i Windows.

  Ważne: Nie można zmienić wielkości partycji później.

  Jeśli nie masz pewności, jaką wielkość partycji Windows wybrać, zajrzyj do dokumentacji instalatora systemu Windows.

 5. Kliknij w Zainstaluj.

  Asystent Boot Camp utworzy partycję Windows o nazwie BOOTCAMP, uruchomi Maca ponownie, a następnie otworzy instalator systemu Windows.

Krok 4: Instalowanie Windows

Aby zainstalować system Windows na Macu, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej.

 1. Po uruchomieniu instalatora Windows postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi na ekranie.

 2. Jeśli pojawi się pytanie, gdzie zainstalować system Windows, po prostu kliknij w Dalej (partycja instalacyjna jest już wstępnie wybrana).

  OSTRZEŻENIE: Nie twórz, nie usuwaj, ani nie wybieraj innej partycji. Wykonanie tej czynności może spowodować usunięcie całej zawartości partycji macOS.

 3. Aby dokończyć instalowanie systemu Windows, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Po zainstalowaniu systemu Windows Mac automatycznie uruchomi się w tym systemie.

 4. Konfigurowanie systemu Windows odbywa się na kolejnych planszach konfiguracyjnych.

Krok 5: Instalowanie oprogramowania obsługi Windows

Po zainstalowaniu systemu Windows rozpocznie się instalacja sterowników Boot Camp do obsługi składników sprzętowych Maca.

 1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

  Ważne: Nie klikaj w przycisk Anuluj w żadnym oknie dialogowym instalatora.

  Jeśli pojawi się komunikat informujący, że instalowane oprogramowanie nie przeszło testu Windows Logo, kliknij w Kontynuuj mimo wszystko.

  Nie musisz odpowiadać na komunikaty instalatora wyświetlane szybko podczas instalowania, ale jeśli wyświetlona zostanie prośba o zainstalowanie oprogramowania urządzenia, kliknij w Instaluj.

  Jeśli wydaje się, że nic się nie dzieje, być może na ekranie znajduje się ukryte okno, w którym trzeba udzielić odpowiedzi. Sprawdź za otwartymi oknami.

 2. Gdy oprogramowanie obsługi zostanie zainstalowane, kliknij w Zakończ.

 3. Po ponownym uruchomieniu Maca postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.

 4. Sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania obsługi systemu Windows. W systemie macOS wybierz polecenie menu Apple > App Store, kliknij w Uaktualnienia, a następnie zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia.