Jeśli oprogramowanie obsługi systemu Windows nie zostało zainstalowane po uruchomieniu Asystenta Boot Camp

Dowiedz się, co zrobić, jeśli instalator dostarczający oprogramowanie obsługi systemu Windows nie jest automatycznie uruchamiany po uruchomieniu Asystenta Boot Camp.

Po uruchomieniu Asystenta Boot Camp komputer Mac uruchomi się z systemem Windows i zostanie na nim uruchomiony instalator oprogramowania obsługi systemu Windows. To oprogramowanie dostarcza sterowniki niezbędne do uruchomienia systemu Windows na komputerze Mac.

W niektórych przypadkach Asystent Boot Camp nie uruchamia instalatora w sposób automatyczny. Jeśli podczas korzystania z systemu Windows występują następujące objawy, może to oznaczać, że nie powiodło się zainstalowanie oprogramowania obsługi systemu Windows:

  • Komunikat o błędzie informujący, że program Apple Software Update przestał działać.
  • Brakuje co najmniej jednej rozdzielczości ekranu bądź są one niedostępne dla wyświetlacza w systemie Windows.
  • W systemie Windows nie można dostosować jasności wbudowanego wyświetlacza.
  • Mysz, gładzik lub klawiatura firmy Apple nie działa w systemie Windows. (Pamiętaj, że gładzik Force Touch nie został zaprojektowany do pracy w środowisku Windows).
  • W systemie Windows nie działają wbudowane głośniki komputera Mac.
  • Wbudowany mikrofon lub aparat komputera Mac nie są rozpoznawane w systemie Windows.

Aby rozwiązać te problemy, możesz ręcznie zainstalować oprogramowanie obsługi systemu Windows.

Ręczne instalowanie oprogramowania obsługi systemu Windows

Jeśli występują powyższe objawy lub wiesz, że Asystent Boot Camp nie zainstalował oprogramowania obsługi systemu Windows, możesz uruchomić instalator, wykonując te kroki.

Do tego momentu nie zostały zainstalowane sterowniki dla systemu Windows, dlatego nawigację może ułatwić mysz USB.

  1. Przejdź do partycji OSXRESERVED (zazwyczaj na dysku D:\).
  2. Otwórz folder BootCamp na partycji OSXRESERVED i uruchom plik Setup. Pamiętaj, aby uruchomić plik Setup w folderze BootCamp, a nie w innej lokalizacji.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć instalowanie oprogramowania obsługi systemu Windows dla programu Boot Camp.

Instalator możesz także uruchomić, wpisując D:\BootCamp\setup.exe w wierszu polecenia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: