Jeśli instalator pakietu Boot Camp nie otwiera się po użyciu Asystenta Boot Camp

Jeśli instalator pakietu Boot Camp nie otwiera się automatycznie po uruchomieniu komputera Mac w systemie Windows po raz pierwszy, wykonaj następujące czynności.

Po użyciu Asystenta Boot Camp do zainstalowania systemu Windows na komputerze Mac komputer Mac powinien uruchomić się w systemie Windows i automatycznie powinno otworzyć się okno „Instalator pakietu Boot Camp”. W pewnych okolicznościach instalator może się nie otworzyć automatycznie. Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć go ręcznie i ukończyć proces instalowania oprogramowania obsługi systemu Windows (sterowników).

Otwórz instalator z folderu BootCamp

Ponieważ sterowniki systemu Windows nie zostały zainstalowane, zamiast myszki lub klawiatury Bluetooth łatwiej będzie posługiwać się myszką lub klawiaturą USB do przeprowadzenia tego procesu.

  1. Otwórz partycję OSXRESERVED z Eksploratora plików. Zazwyczaj jest to dysk D.

    Jeśli nie masz partycji OSXRESERVED, zamiast wykonywać kroki opisane tutaj, pobierz i zainstaluj oprogramowanie obsługi systemu Windows.

  2. Otwórz folder BootCamp, a następnie otwórz plik Setup. Otwórz plik Setup wyłącznie z tego folderu, nie z innej lokalizacji*.
  3. Jeśli system zapyta, czy chcesz zezwolić aplikacji Boot Camp na wprowadzanie zmian na tym urządzeniu, kliknij przycisk Tak.
  4. Kliknij opcję Napraw, aby rozpocząć instalację.
  5. Po zakończeniu instalacji kliknij opcję Zakończ. Gdy zostanie wyświetlone pytanie o ponowne uruchomienie komputera Mac, kliknij przycisk Tak. 


* Plik Setup możesz także otworzyć, wpisując D:\BootCamp\setup.exe w wierszu polecenia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: