Instalowanie systemu Windows 10 na komputerze Mac przy użyciu Asystenta Boot Camp

Dzięki aplikacji Boot Camp możesz zainstalować system Microsoft Windows 10 na komputerze Mac, aby później przełączać się pomiędzy systemami macOS i Windows podczas ponownego uruchamiania komputera Mac.

Asystent Boot Camp na MacBooku Pro

Co jest potrzebne do zainstalowania systemu Windows 10 na komputerze Mac

Jeden z poniższych modeli komputera Mac:

 • iMac wprowadzony od 2012 r.1
 • iMac Pro (wszystkie modele)
 • Mac Pro wprowadzony w 2013 r.
   

Najnowsze uaktualnienia systemu macOS, które mogą zawierać uaktualnienia Asystenta Boot Camp. Przy użyciu Asystenta Boot Camp zainstalujesz system Windows 10.

Co najmniej 64 GB wolnego miejsca na dysku startowym komputera Mac:

 • Wystarczającą ilością jest 64 GB, ale najlepsze działanie zapewnia co najmniej 128 GB wolnego miejsca. Automatyczne aktualizacje systemu Windows wymagają co najmniej takiej ilości miejsca.
 • Jeśli komputer Mac ma 128 GB pamięci (RAM) lub więcej, instalator systemu Windows potrzebuje co najmniej tyle wolnego miejsca, ile komputer Mac ma pamięci. Na przykład: jeśli komputer Mac ma 256 GB pamięci, dla systemu Windows musi być dostępne co najmniej 256 GB wolnego miejsca na dysku startowym.

Zewnętrzna pamięć flash USB o rozmiarze co najmniej 16 GB, chyba że korzystasz z komputera Mac, który nie wymaga pamięci flash do instalowania systemu Windows.

Wersja 64-bitowa systemu Microsoft Windows 10 Home lub Windows 10 Pro w postaci obrazu dysku (ISO) lub innego nośnika instalacyjnego:


Jak zainstalować system Windows 10 na komputerze Mac

Aby zainstalować system Windows, użyj Asystenta Boot Camp. Znajdziesz go w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.

1. Utwórz partycję systemu Windows przy użyciu Asystenta Boot Camp

Otwórz Asystenta Boot Camp i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie:

 • Gdy zostanie wyświetlony monit o podłączenie dysku USB, podłącz pamięć flash USB do komputera Mac. Asystent Boot Camp użyje tej pamięci do utworzenia rozruchowego dysku USB potrzebnego do instalacji systemu Windows.
 • Gdy Asystent Boot Camp wyświetli monit o podanie rozmiaru partycji systemu Windows, przypomnij sobie wymogi w zakresie dostępnego na dysku miejsca z poprzedniej sekcji. Ustaw rozmiar partycji odpowiadający Twoim potrzebom. Pamiętaj, że późniejsza zmiana rozmiaru partycji będzie niemożliwa.

2. Sformatuj partycję systemu Windows (BOOTCAMP)

Gdy Asystent Boot Camp ukończy działanie, komputer Mac uruchomi się ponownie i wyświetli instalator systemu Windows. Jeśli instalator zapyta o miejsce instalacji systemu Windows, wybierz partycję BOOTCAMP i kliknij opcję Formatuj. W większości przypadków instalator wybierze i sformatuje automatycznie partycję BOOTCAMP.

3. Zainstaluj system Windows

Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, takie jak dodatkowe wyświetlacze i dyski, które nie są niezbędne podczas instalacji. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalowanie systemu Windows.

4. Użyj instalatora programu Boot Camp w systemie Windows

Po zakończeniu instalacji systemu Windows nastąpi rozruch komputera Mac w systemie Windows i zostanie otwarte okno „Instalator pakietu Boot Camp”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować pakiet Boot Camp wraz z oprogramowaniem obsługi systemu Windows (sterowniki). Na koniec wyświetli się monit o ponowne uruchomienie komputera.

Jeśli instalator pakietu Boot Camp nie otworzy się automatycznie, należy otworzyć go ręcznie i zakończyć instalację za jego pomocą.


Jak przełączać między systemem Windows a macOS

Ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (lub Alt) ⌥ podczas uruchamiania, aby przełączać między systemem Windows a macOS.


Więcej informacji

Jeśli masz jeden z wymienionych modeli komputera Mac z systemem OS X El Capitan 10.11 lub nowszym, do instalacji systemu Windows nie potrzebujesz pamięci flash USB:

 • iMac wprowadzony od 2015 r.
 • iMac Pro (wszystkie modele)
 • Mac Pro wprowadzony od końca 2013 r.
   

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z systemu Windows na komputerze Mac, otwórz Asystenta Boot Camp i kliknij przycisk Otwórz Pomoc aplikacji Boot Camp.


1. Jeśli instalujesz systemy Windows i macOS Mojave na komputerze iMac (27-calowym, koniec 2012 r.) iMac (27-calowym, koniec 2013 r.) lub iMac (Retina 5K, 27-calowym, koniec 2014 r.), a komputer Mac wyposażono w dysk twardy 3 TB, dowiedz się, jakie komunikaty mogą zostać wyświetlone podczas instalacji.

2. Wymienione komputery Mac były dostarczane z dyskami 128 GB na życzenie klienta. Firma Apple poleca dyski twarde o pojemności 256 GB lub więcej, aby możliwe było utworzenie partycji Boot Camp o wielkości co najmniej 128 GB.
  

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: