Używanie trybu Szkoła na zegarku Apple Watch

Użyj trybu Szkoła na zegarku Apple Watch dziecka, aby ustawić limity oparte na harmonogramie, lub użyj go na swoim zegarku, kiedy chcesz się skupić.

Co jest potrzebne

Aby używać harmonogramów trybu Szkoła na zegarku Apple Watch dziecka, najpierw skonfiguruj zegarek Apple Watch za pomocą Chmury rodzinnej. Wymaga to zegarka Apple Watch Series 4 lub nowszego z obsługą sieci komórkowej* lub zegarka Apple Watch SE z obsługą sieci komórkowej, wyposażonego w system watchOS 7 lub nowszy. Musisz też mieć telefon iPhone 6s lub nowszy z systemem iOS 14 lub nowszym do celów początkowej konfiguracji zegarka. 

Aby używać trybu Szkoła na własnym zegarku Apple Watch, potrzebujesz systemu watchOS 7 lub nowszego.

Jak ustawić harmonogram trybu Szkoła

  1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone. Stuknij opcję Wszystkie zegarki, a następnie stuknij zegarek dziecka.
  2. Stuknij opcję Gotowe, a następnie stuknij opcję Szkoła.
  3. Włącz tryb Szkoła, a następnie stuknij opcję Edytuj harmonogram.
  4. Wybierz dni i godziny, w których ma być aktywny tryb Szkoła.
  5. Stuknij opcję Dodaj czas, jeśli chcesz skonfigurować więcej niż jeden harmonogram dziennie. Na przykład możesz skonfigurować jeden harmonogram dla zajęć porannych i kolejny dla zajęć popołudniowych.

Aby zmienić harmonogram trybu Szkoła, otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone, a następnie stuknij przycisk informacji  obok zarządzanego zegarka. Stuknij opcję Szkoła, a następnie stuknij opcję Edytuj harmonogram.

Tymczasowe wychodzenie z trybu Szkoła

Dziecko może tymczasowo wyjść z trybu Szkoła, aby na przykład sprawdzić wiadomości. Aby wyjść z trybu Szkoła, obróć pokrętło Digital Crown, a następnie stuknij opcję Zakończ, aby potwierdzić.

Jeśli harmonogram trybu Szkoła jest aktywny, tryb Szkoła zostanie automatycznie wznowiony.

Wyświetlanie raportów trybu Szkoła

Godziny rozpoczęcia i zakończenia wszystkich tymczasowych wyjść z trybu Szkoła są raportowane w aplikacji Watch na telefonie iPhone. Aby sprawdzić, kiedy wychodzono z trybu Szkoła, otwórz aplikację Watch, stuknij opcję Wszystkie zegarki, stuknij zegarek Apple Watch dziecka, a następnie stuknij opcję Szkoła.

Raport pojawia się też na zegarku Apple Watch dziecka. Aby go wyświetlić, otwórz aplikację Ustawienia na zegarku dziecka, a następnie stuknij opcję Szkoła.

Skupianie się dzięki trybowi Szkoła na zegarku Apple Watch

Trybu Szkoła możesz używać na własnym zegarku, kiedy chcesz się skupić. Może on być alternatywą dla trybu Nie przeszkadzać lub Widownia, gdy chcesz wyciszyć powiadomienia i łatwo sprawdzać godzinę przy mniejszej liczbie wizualnych rozproszeń.

Najpierw dodaj przycisk Szkoła do centrum sterowania:

  1. Dotknij i przytrzymaj dolny obszar ekranu zegarka Apple Watch, a następnie przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania.
  2. Przewiń w dół i stuknij opcję Edycja.
  3. Stuknij przycisk dodawania  na przycisku Szkoła , a następnie stuknij opcję Gotowe.

W centrum sterowania stuknij przycisk Szkoła, aby włączyć ten tryb. Aby wyjść z tego trybu, obróć pokrętło Digital Crown, a następnie stuknij opcję Zakończ, aby potwierdzić.

Data publikacji: