Używanie funkcji Stuknięcie w tył na telefonie iPhone

Funkcja Stuknięcie w tył (szybkie dwukrotne lub trzykrotne stuknięcie w tył telefonu iPhone) w systemie iOS 14 umożliwia otwarcie Centrum sterowania, wykonanie zrzutu ekranu, uruchomienie czynności związanych z ułatwieniami dostępu i nie tylko.

Włączenie funkcji Stuknięcie w tył

  1. Upewnij się, że na telefonie iPhone 8 lub nowszym jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk, a następnie stuknij opcję Stuknięcie w tył.
  3. Stuknij opcję Dwukrotne stuknięcie lub Trzykrotne stuknięcie i wybierz czynność.
  4. Dwukrotnie lub trzykrotnie stuknij w tył telefonu iPhone, aby uruchomić ustawioną czynność.

Za pomocą dwukrotnego lub trzykrotnego stuknięcia możesz uruchomić funkcję Skróty dostępności, aby mieć szybki dostęp do funkcji AssistiveTouch, Skróty Siri, Lupa, Łatwy dostęp i VoiceOver.

Więcej informacji

Data publikacji: