Używanie funkcji AssistiveTouch na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja AssistiveTouch umożliwia zmianę głośności, blokadę ekranu, używanie gestów wykonywanych wieloma palcami, ponowne uruchomienie urządzenia lub zmianę naciskanych przycisków jednym stuknięciem.

Włączanie funkcji AssistiveTouch

Po włączeniu funkcji AssistiveTouch na ekranie pojawi się przycisk. Możesz go przeciągnąć do dowolnej krawędzi ekranu, gdzie pozostanie do momentu ponownego przeniesienia. Domyślnie pojedyncze stuknięcie przycisku otwiera menu funkcji AssistiveTouch. Pojedyncze stuknięcie dowolnego miejsce poza menu zamyka je. 

Istnieje kilka sposobów włączania funkcji AssistiveTouch:

 • Wybierz kolejno opcje > Dostępność > Dotyk, a następnie wybierz opcję AssistiveTouch, aby ją włączyć.
 • Za pomocą funkcji „Hej, Siri” powiedz „Włącz AssistiveTouch”. 
 • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Skróty dostępności i włącz funkcję AssistiveTouch. 

Funkcję AssistiveTouch można również dodać do skrótów dostępności, aby mieć do niej szybki dostęp z centrum sterowania. Możesz również użyć przycisku bocznego lub przycisku Początek.

Używanie funkcji AssistiveTouch zamiast gestów

Dostęp do menu i elementów sterujących wymagających gestów wykonywanych na ekranie, takich jak:

 • Centrum sterowania
 • Centrum powiadomień
 • Funkcja Spotlight
 • Początek
 • Przełączanie aplikacji
 • Przeczytaj ekran

Używanie funkcji AssistiveTouch zamiast naciskania przycisków

To menu umożliwia dostęp do funkcji, które są zazwyczaj dostępne poprzez naciskanie fizycznych przycisków lub poruszanie urządzeniem. Oto co możesz zrobić:

 • Aktywować skróty dostępności
 • Blokować ekran
 • Regulować głośność
 • Wywołać funkcję Siri
 • Ponownie uruchomić urządzenie
 • Wykonać zrzut ekranu
 • Zasymulować potrząśnięcie urządzeniem

Używanie funkcji AssistiveTouch zamiast gestów wykonywanych wieloma palcami

 1. Z menu funkcji AssistiveTouch wybierz kolejno opcje Urządzenie > Więcej, a następnie wybierz pozycję Gesty.
 2. Wybierz dane z palca 2, 3, 4 lub 5.

Po dokonaniu wyboru na ekranie pojawi się wiele kropek oznaczających miejsce, w którym wirtualne opuszki palców dotykają ekranu. Poruszając jednym palcem po ekranie lub stukając, możesz kontrolować wszystkie wirtualne opuszki palców w tym samym czasie. Wirtualne opuszki palców automatycznie znikną po paru chwilach braku aktywności. 

Dostosowywanie menu funkcji AssistiveTouch

Aby zmienić kolejność, ilość i zawartość przycisków w menu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk, a następnie wybierz pozycję AssistiveTouch.
 2. Wybierz pozycję Dostosuj menu główne i stuknij ikonę, aby przypisać jej inną funkcję.
 3. Użyj przycisków + oraz -, by zmienić ilość przycisków widocznych w menu. 

Za pomocą przycisku Wyzeruj możesz cofnąć zmiany i przywrócić domyślne ustawienia menu.

Korzystanie z czynności własnych

Aby przypisać funkcję AssistiveTouch do jednokrotnego lub dwukrotnego stuknięcia albo długiego naciśnięcia przycisku:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk, a następnie wybierz opcję AssistiveTouch.
 2. Pod nagłówkiem Czynności własne wybierz opcję Jednokrotne stuknięcie, Dwukrotne stuknięcie lub Długie naciśnięcie.
 3. Wybierz czynność z listy, aby przypisać ją do gestu.
 4. Aby wrócić do sekcji Ustawienia, użyj przycisku funkcji AssistiveTouch.

Możesz dostosować ilość czasu dla czynności dwukrotnego stuknięcia lub jak długo ma być naciskany przycisk dla opcji Długiego naciśnięcia.

Tworzenie nowych gestów

Za pomocą ekranu dotykowego możesz nagrywać własne stuknięcia i przesunięcia palcem oraz zachowywać je w menu funkcji AssistiveTouch.

Aby utworzyć nowy gest:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz opcję Dotyk.
 2. Wybierz opcję AssistiveTouch, a następnie pozycję Utwórz nowy gest.
 3. Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po dotknięciu przycisku ;, więc możesz stuknąć lub przesunąć palcem, gdy się przygotujesz.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Zatrzymaj.

Aby odtworzyć nagrany gest, stuknij opcję Odtwarzaj. Aby ponownie nagrać gest, stuknij opcję Nagraj. Aby nadać nazwę gestowi, stuknij opcję Zachowaj.

Jeśli nie możesz wykonać gestu przy użyciu wielu palców, używając ich w tym samym czasie, możesz nagrać pojedyncze ruchy, które następnie zostaną zgrupowane. Przykładowo narysuj dwie poziome kropki na górze ekranu i półokrąg na dole ekranu, a następnie naciśnij opcję Zatrzymaj. Gdy naciśniesz opcję Odtwarzaj, wszystkie kropki i linie zostaną odtworzone na raz.

Podłączanie urządzenia wskazującego za pomocą funkcji AssistiveTouch

Za pomocą funkcji AssistiveTouch można podłączyć akcesorium, na przykład mysz lub gładzik przewodowy lub Bluetooth, aby sterować wskaźnikiem ekranowym na urządzeniu. Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie wskazujące do telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: