Używanie funkcji AssistiveTouch na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja AssistiveTouch umożliwia sterowanie urządzeniem, pomaga wykonywać gesty, takie jak zsuwanie, przesunięcie wieloma palcami lub 3D Touch, a także pozwala korzystać z funkcji Siri.

Włączanie funkcji AssistiveTouch

Po włączeniu funkcji AssistiveTouch pojawi się menu AssistiveTouch. Menu można przeciągnąć do dowolnej krawędzi ekranu, a następnie stuknąć je w celu otwarcia. 

Istnieje kilka sposobów włączania funkcji AssistiveTouch:

 • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch, a następnie włącz opcję AssistiveTouch.
 • Poproś funkcję Siri: „Turn on AssistiveTouch” („Włącz funkcję AssistiveTouch”). 
 • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Skrót funkcji dostępności, a następnie włącz funkcję AssistiveTouch. 

Gdy skrót dostępności jest włączony, możesz włączyć lub wyłączyć funkcję AssistiveTouch z dowolnego ekranu, klikając trzykrotnie przycisk boczny na telefonie iPhone X lub nowszym. Jeśli urządzenie posiada przycisk Początek, naciśnij go trzy razy. Aby dostosować prędkość trzykrotnego kliknięcia na telefonie iPhone X lub nowszym, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Przycisk boczny. Aby wybrać szybkie kliknięcie, stuknij opcję Domyślnie, Wolno, Najwolniej. Jeśli urządzenie posiada przycisk Początek, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Przycisk Początek i wybierz szybkość kliknięcia.

Po włączeniu funkcji AssistiveTouch pojawi się menu AssistiveTouch. 

Menu można przeciągnąć do dowolnej krawędzi ekranu. Stuknij menu, aby je otworzyć. Aby zamknąć otwarte menu AssistiveTouch, wystarczy je stuknąć.


Używanie funkcji AssistiveTouch do sterowania urządzeniem

Funkcja AssistiveTouch umożliwia znajdowanie i dostosowywanie określonych ustawień na urządzeniu, takich jak głośność, obrót ekranu i blokada ekranu. Stuknij menu funkcji AssistiveTouch, a następnie stuknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Jeśli na Twoim urządzeniu jest zainstalowany system iOS 11 lub starszy, możesz je wyłączyć za pomocą funkcji AssistiveTouch. Aby wyłączyć urządzenie, wykonaj następujące czynności: 

 1. Otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij opcję Urządzenie.
 2. Przytrzymaj opcję Zablokuj ekran tak długo, aż pojawi się opcja wyłącz.

Funkcja AssistiveTouch umożliwia także dostęp do ekranu początkowego. Po prostu otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij opcję Początek. Aby użyć funkcji Siri, otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij opcję Siri. Opcja Siri jest widoczna tylko na urządzeniach z systemem iOS 5 lub nowszym.

Aby uzyskać dostęp do powiadomień, otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij opcję Centrum powiadomień. Aby uzyskać dostęp do centrum sterowania, otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij opcję Centrum sterowania. Teraz będzie możliwe włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth, użycie funkcji AirPlay i AirDrop, robienie zdjęć i wykonywanie innych czynności.

Używanie funkcji 3D Touch wraz z funkcją AssistiveTouch

Jeśli masz telefon iPhone 6s lub iPhone 6s Plus, możesz używać funkcji 3D Touch wraz z funkcją AssistiveTouch. Funkcja 3D Touch zapewnia skróty do często wykonywanych operacji, takich jak wysyłanie wiadomości, wiadomości e-mail i zdjęć. Aby użyć funkcji 3D Touch, otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij opcję Własne.

W przypadku funkcji 3D Touch stuknięcie zapewnia podgląd wyświetlanej zawartości, takiej jak wiadomość. Drugie stuknięcie powoduje wyświetlenie zawartości w trybie pełnoekranowym.

Aby wybrać gest funkcji 3D Touch:

 1. Wybierz kolejno opcje > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch > Dostosuj menu główne > Czynność 3D Touch. 
 2. Wybierz czynność do wykonania w przypadku użycia funkcji 3D Touch dla ikony AssistiveTouch.

Używanie gestów

Na telefonie iPhone X lub nowszym możesz używać gestów, które umożliwiają szybką nawigację, pracę wielozadaniową, dostosowywanie ustawień i uzyskiwanie dostępu do najczęściej używanych funkcji.

Wykonywanie gestów przesunięcia lub przeciągnięcia wymagających użycia wielu palców:

 1. Otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij kolejno opcje Urządzenie > Więcej > Gesty. 
 2. Wybierz ilość palców powiązanych z gestem, który chcesz utworzyć.
 3. Gdy na ekranie pojawią się kółka, przesuń lub przeciągnij w kierunku wymaganym przez dany gest.
 4. Po zakończeniu stuknij przycisk menu.

Zsunięcie palców:

 1. Otwórz menu funkcji AssistiveTouch i stuknij kolejno opcje Ulubione > Zsuń.
 2. Gdy pojawią się kółka zsunięcia, możesz je przenieść w dowolny obszar ekranu. 
 3. Możesz zsuwać i rozsuwać kółka zsunięcia.
 4. Po zakończeniu stuknij przycisk menu. 

Utwórz własny gest w jeden z następujących sposobów:

 • Otwórz menu funkcji AssistiveTouch. Stuknij opcję Własny, a następnie stuknij ikonę pustego gestu   . 
 • Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > AssistiveTouch > Utwórz nowy gest. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: