Używanie funkcji AssistiveTouch na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja AssistiveTouch umożliwia zmianę głośności, blokadę ekranu, używanie gestów wykonywanych wieloma palcami, ponowne uruchomienie urządzenia lub zmianę naciskanych przycisków jednym stuknięciem.

Włączanie funkcji AssistiveTouch

Po włączeniu funkcji AssistiveTouch na ekranie pojawi się przycisk. Możesz go przeciągnąć do dowolnej krawędzi ekranu, gdzie pozostanie do momentu ponownego przeniesienia. Domyślnie pojedyncze stuknięcie przycisku otwiera menu funkcji AssistiveTouch. Jednokrotne stuknięcie w dowolnym miejscu poza menu zamyka menu funkcji AssistiveTouch.

Istnieje kilka sposobów włączania funkcji AssistiveTouch. Możesz:

 • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch, a następnie włącz opcję AssistiveTouch
 • Za pomocą funkcji „Hej, Siri” powiedz „Turn on AssistiveTouch” („Włącz AssistiveTouch”).
 • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Skróty dostępności i włącz funkcję AssistiveTouch

Funkcję AssistiveTouch można również dodać do skrótów dostępności, aby mieć do niej szybki dostęp z centrum sterowania. Możesz również użyć przycisku bocznego lub przycisku Początek. Jeśli masz zegarek Apple Watch Series 4 lub nowszy, możesz włączyć funkcję AssistiveTouch w zegarku.

Ekran główny iPhone’a z włączoną funkcją AssistiveTouch

Używanie funkcji AssistiveTouch zamiast gestów

Dostęp do menu i elementów sterujących wymagających gestów wykonywanych na ekranie, takich jak:

 • Centrum sterowania
 • Centrum powiadomień
 • Spotlight
 • Początek
 • Przełączanie aplikacji
 • Przeczytaj ekran

Używanie funkcji AssistiveTouch zamiast naciskania przycisków

Menu AssistiveTouch umożliwia dostęp do funkcji, które są zazwyczaj dostępne poprzez naciskanie fizycznych przycisków lub poruszanie urządzeniem. Za pomocą funkcji AssistiveTouch możesz:

 • Aktywować skróty dostępności
 • Blokować ekran
 • Regulować głośność
 • Wywołać funkcję Siri
 • Ponownie uruchomić urządzenie
 • Wykonać zrzut ekranu
 • Zasymulować potrząśnięcie urządzeniem

Używanie funkcji AssistiveTouch zamiast gestów wykonywanych wieloma palcami

 1. Z menu funkcji AssistiveTouch wybierz opcje Urządzenie > Więcej.
 2. Wybierz opcję Gesty.
 3. Wybierz dane z palca 2, 3, 4 lub 5.

Po dokonaniu wyboru na ekranie pojawi się kilka kropek, które wskazują miejsca, w których wirtualne opuszki palców dotykają ekranu. Poruszając jednym palcem po ekranie lub stukając nim, możesz kontrolować wszystkie wirtualne opuszki palców jednocześnie. Wirtualne opuszki palców automatycznie znikną po paru chwilach braku aktywności. 

Ekran główny iPhone’a z wyświetlonym menu funkcji AssistiveTouch

Dostosowywanie menu funkcji AssistiveTouch

Aby zmienić kolejność, ilość i zawartość przycisków w menu:

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch.
 2. Stuknij pozycję Dostosuj menu główne i stuknij ikonę, aby przypisać jej inną funkcję.
 3. Użyj przycisków + oraz -, by zmienić ilość przycisków widocznych w menu. 

Za pomocą przycisku Wyzeruj możesz cofnąć zmiany i przywrócić domyślne ustawienia menu.

Korzystanie z czynności własnych

Aby przypisać funkcję AssistiveTouch do jednokrotnego lub dwukrotnego stuknięcia albo długiego naciśnięcia przycisku:

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch.
 2. Pod nagłówkiem Czynności własne wybierz opcję Jednokrotne stuknięcie, Dwukrotne stuknięcie lub Długie naciśnięcie.
 3. Wybierz czynność z listy, aby przypisać ją do gestu.
 4. Aby wrócić do sekcji Ustawienia, użyj przycisku funkcji AssistiveTouch.

Możesz dostosować ilość czasu dla czynności dwukrotnego stuknięcia lub jak długo ma być naciskany przycisk dla opcji Długiego naciśnięcia.

Tworzenie nowych gestów

Za pomocą ekranu dotykowego możesz nagrywać własne stuknięcia i przesunięcia palcem oraz zachowywać je w menu funkcji AssistiveTouch.

Aby utworzyć nowy gest:

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Dostępność > Dotyk.
 2. Stuknij opcję AssistiveTouch i opcję Utwórz nowy gest.
 3. Nagrywanie rozpocznie się automatycznie po dotknięciu ekranu, więc możesz stuknąć lub przesunąć palcem, gdy się przygotujesz.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Zatrzymaj.

Aby odtworzyć nagrany gest, stuknij opcję Odtwarzaj. Aby ponownie nagrać gest, stuknij opcję Nagraj. Aby nadać nazwę gestowi, stuknij opcję Zachowaj.

Jeśli nie możesz wykonać gestu przy użyciu wielu palców, używając ich jednocześnie, możesz nagrać pojedyncze ruchy, które następnie zostaną zgrupowane. Przykładowo narysuj dwie poziome kropki na górze ekranu i półokrąg na dole ekranu, a następnie naciśnij opcję Zatrzymaj. Gdy naciśniesz opcję Odtwarzaj, wszystkie kropki i linie zostaną odtworzone na raz.

Podłączanie urządzenia wskazującego za pomocą funkcji AssistiveTouch

Za pomocą funkcji AssistiveTouch można podłączyć akcesorium, na przykład mysz lub gładzik przewodowy lub Bluetooth, aby sterować wskaźnikiem ekranowym na urządzeniu. Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie wskazujące do iPhone’a, iPada lub iPoda touch.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: