Używanie funkcji AssistiveTouch na zegarku Apple Watch

Dzięki funkcji AssistiveTouch możesz korzystać z zegarka Apple Watch za pomocą gestów wykonywanych dłońmi.

Co jest potrzebne

Funkcja AssistiveTouch jest zgodna z Apple Watch Series 4 i nowszymi, Apple Watch SE (1. generacji) i nowszymi oraz Apple Watch Ultra. Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu watchOS.

Jak włączyć funkcję AssistiveTouch na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch. 
 2. Stuknij opcję Dostępność, a następnie stuknij opcję AssistiveTouch.
 3. Stuknij opcję AssistiveTouch, aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij przycisk OK, aby potwierdzić. Możesz też stuknąć opcję Wypróbuj, aby obejrzeć wprowadzenie.

W celu włączenia funkcji AssistiveTouch na zegarku Apple Watch możesz także użyć Siri. Możesz również włączyć i dostosować wszystkie funkcje AssistiveTouch w aplikacji Apple Watch na iPhonie.

Nawigowanie po zegarku Apple Watch za pomocą gestów wykonywanych dłońmi

Gdy podniesiesz nadgarstek, niebieski pierścień wokół ekranu zegarka Apple Watch wskaże, że funkcja AssistiveTouch jest włączona. Aby aktywować funkcję AssistiveTouch, zaciśnij szybko dwa razy pięść. Kolor tego sygnału wizualnego możesz zmienić w obszarze Dostępność > AssistiveTouch > Kolor. Możesz też wyłączyć sygnał wizualny, przechodząc do obszaru Dostępność > AssistiveTouch > Gesty wykonywane dłońmi > Gest aktywacji.

Po aktywacji funkcji AssistiveTouch wokół pierwszego elementu na ekranie pojawi się pierścień fokusu. Pierścień fokusu wskazuje, że możesz stuknąć ten element za pomocą funkcji AssistiveTouch.

Korzystając z czynności domyślnych, możesz nawigować po zegarku Apple Watch za pomocą następujących gestów wykonywanych dłońmi:

 • Przejście do następnego elementu: zsunięcie palców (stuknij palec wskazujący z kciukiem)
 • Przejście wstecz o jeden element: dwukrotne zsunięcie palców (stuknij palec wskazujący z kciukiem szybko dwa razy)
 • Stuknięcie elementu: ściśnięcie (zaciśnij dłoń w pięść)
 • Wyświetlenie menu czynności: dwukrotne ściśnięcie (zaciśnij dłoń w pięść szybko dwa razy). Menu czynności umożliwia wykonywanie za pomocą funkcji AssistiveTouch wielu czynności, takich jak przewijanie, naciskanie pokrętła Digital Crown i inne.

Jak dostosować gesty wykonywane dłońmi funkcji AssistiveTouch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch lub w apce Apple Watch na iPhonie.
 2. Stuknij kolejno opcje Dostępność > AssistiveTouch > Gesty wykonywane dłońmi.
 3. Stuknij gest, a następnie wybierz czynność, którą chcesz wykonać za pomocą tego gestu.

Możesz także dostosować gest aktywujący funkcję AssistiveTouch. Wybierz kolejno opcje Dostępność > AssistiveTouch > Gesty wykonywane dłońmi > Gest aktywacji.

Używanie skanowania ręcznego i skanowania automatycznego

Jeśli na ekranie Ustawienia > Dostępność > AssistiveTouch > Styl skanowania masz włączone skanowanie ręczne, używasz gestów wykonywanych dłońmi, aby kontrolować, kiedy funkcja AssistiveTouch przechodzi do następnego elementu oraz kiedy element jest stukany.

Jeśli masz włączone skanowanie automatyczne, zegarek Apple Watch automatycznie przechodzi od elementu do elementu.

W przypadku skanowania automatycznego możesz używać następujących gestów domyślnych:

 • Wyświetlenie menu czynności: zsunięcie palców
 • Odwrócenie kierunku: dwukrotne zsunięcie palców
 • Ściśnięcie i dwukrotne ściśnięcie podczas używania skanowania automatycznego wykona akcję przypisaną przez Ciebie do tych gestów.

Używanie przycisku Potwierdź za pomocą funkcji AssistiveTouch

Funkcji AssistiveTouch można używać w celu dwukrotnego kliknięcia przycisku bocznego zegarka Apple Watch, tak jak podczas potwierdzania płatności w usłudze Apple Pay lub odblokowywania Maca.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na zegarku Apple Watch.
 2. Stuknij kolejno opcje Dostępność > AssistiveTouch.
 3. Stuknij opcję Potwierdzaj (AssistiveTouch), a następnie stuknij opcję Kontynuuj.
 4. Kliknij dwukrotnie przycisk boczny, a następnie wpisz swój kod.
 5. Ponownie kliknij dwukrotnie przycisk boczny, aby potwierdzić.

Po włączeniu tej funkcji możesz potwierdzać płatności w usłudze Apple Pay przy użyciu menu czynności lub odblokowywać Maca za pomocą dwukrotnego ściśnięcia.

Nawigowanie po zegarku Apple Watch za pomocą wskaźnika ruchu

Innym sposobem używania funkcji AssistiveTouch jest użycie wskaźnika ruchu. Jest on widoczny jako okrągła ikona na ekranie zegarka Apple Watch, a jego ruchem można sterować, przechylając zegarek Apple Watch. Aby aktywować wskaźnik ruchu, należy potrząsnąć nadgarstkiem lub użyć menu czynności.

Jak aktywować wskaźnik ruchu za pomocą potrząśnięcia nadgarstkiem

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > AssistiveTouch > Wskaźnik ruchu > Sterowanie zatrzymaniem.
 2. Stuknij opcję Potrząsanie uruchamia, aby włączyć tę funkcję.
 3. Unieś zegarek Apple Watch, a następnie potrząśnij nadgarstkiem, aby pojawił się wskaźnik ruchu.

Jak aktywować wskaźnik ruchu za pomocą menu czynności

 1. Wyświetl menu czynności, używając gestu wykonywanego dłońmi. Gest domyślny to dwukrotne ściśnięcie.
 2. Przejdź do przodu w menu czynności, używając domyślnego gestu zsunięcia palców, aż zostanie zaznaczona opcja Interakcja, a następnie stuknij ją, zaciskając dłoń w pięść.
 3. Stuknij opcję Wskaźnik ruchu.

Gdy przesuniesz wskaźnik ruchu nad element i zatrzymasz wskaźnik nad elementem, możesz stuknąć ten element, wykonując gest ręką. Możesz też pozwolić wskaźnikowi ruchu na automatyczne wybieranie elementu po określonym czasie. Możesz także ustawić wskaźnik ruchu tak, aby wyświetlał menu czynności po zaznaczeniu elementu na ekranie.

Wskaźnik ruchu może Ci pomóc w przesuwaniu palcem po ekranie zegarka Apple Watch za pomocą aktywnych krawędzi. Gdy zatrzymasz wskaźnik ruchu w pobliżu krawędzi ekranu, zostanie wykonane przesunięcie w tym kierunku. Te aktywne krawędzie można dostosować w obszarze Dostępność > AssistiveTouch > Wskaźnik ruchu.

Używanie menu czynności funkcji AssistiveTouch

Menu czynności to lista elementów, które można stuknąć, aby wykonywać czynności we wszystkich obszarach zegarka Apple Watch. Menu czynności jest zależne od kontekstu, więc zmienia się, pokazując odpowiednie czynności w zależności od sposobu korzystania z zegarka Apple Watch.

Aby skorzystać z menu czynności, wykonaj skojarzony z nim gest (domyślnie jest to dwukrotne ściśnięcie). Następnie użyj gestów, aby przejść do przodu lub do tyłu na liście elementów oraz aby stuknąć element.

Aby dostosować menu czynności funkcji AssistiveTouch, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > AssistiveTouch > Dostosuj menu. Następnie możesz wykonać następujące kroki:

 • Stuknij opcję Dodaj czynność w obszarze Ulubione, a następnie stuknij czynność, która ma być widoczna w menu czynności obok elementów domyślnych
 • Wybierz, gdzie ma być wyświetlane menu czynności
 • Włącz większe menu

Używanie funkcji Autoprzewijanie w menu czynności

Funkcja Autoprzewijanie pozwala używać gestów w celu wykonywania czynności takich jak włączanie pokrętła Digital Crown lub przesuwanie w górę lub w dół po ekranie zegarka.

 1. Wyświetl menu czynności, używając gestu wykonywanego dłońmi. Gest domyślny to dwukrotne ściśnięcie.
 2. Przejdź do przodu w menu czynności, używając domyślnego gestu zsunięcia palców, aż zostanie zaznaczona opcja Autoprzewijanie, a następnie stuknij ją, zaciskając dłoń w pięść.
 3. Użyj gestu zsunięcia palców, aby przejść między opcjami funkcji Autoprzewijanie, a następnie zaciśnij dłoń w pięść, aby wybrać jedną z nich.

Czynności funkcji Autoprzewijanie są zależne od kontekstu i dostosowują się do tego, co jest na ekranie. Jeśli na przykład używasz aplikacji do obsługi audio, wybranie pokrętła Digital Crown zwiększa głośność. Podczas używania funkcji Autoprzewijanie na ekranie są wyświetlane pomocne instrukcje.

Używanie szybkich czynności po otrzymaniu alertu

Szybkie czynności ułatwiają reagowanie, gdy na zegarku Apple Watch zostanie wyświetlony alert. Na przykład w przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest monit z informacją, że możesz je odebrać za pomocą gestu dwukrotnego ściśnięcia. Za pomocą szybkich czynności możesz też odłożyć alarm lub zatrzymać minutnik. Aby odrzucić szybką czynność, wykonaj gest dwukrotnego zsunięcia palców.

Aby włączyć lub wyłączyć szybkie czynności, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > AssistiveTouch > Gesty wykonywane dłońmi > Szybkie czynności.

Data publikacji: