Używanie funkcji dostępności na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

W systemie iOS możesz szybko włączać i wyłączać wiele funkcji dostępności, korzystając z przycisku Początek, przycisku bocznego lub centrum sterowania.

Przy użyciu przycisku Początek

 • Aby skonfigurować funkcję Skróty dostępności: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Skróty dostępności, a następnie wybierz funkcje, których używasz najczęściej.
 • Aby użyć skrótu dostępności: kliknij trzykrotnie przycisk Początek.
 • Aby zmniejszyć prędkość, z jaką przycisk Początek reaguje na dwukrotne lub trzykrotne kliknięcie: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Przycisk początek.

Przy użyciu przycisku bocznego

Na telefonie iPhone X nie ma przycisku Początek, ale jest przycisk boczny. Wykonaj następujące czynności:

 • Aby skonfigurować funkcję Skróty dostępności: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Skróty dostępności, a następnie wybierz funkcje, których używasz najczęściej.
 • Aby użyć skrótu dostępności: kliknij trzykrotnie przycisk boczny.
 • Aby zmniejszyć prędkość, z jaką przycisk boczny reaguje na dwukrotne lub trzykrotne kliknięcie: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Przycisk boczny.

Przy użyciu centrum sterowania

 • Aby dostosować centrum sterowania: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Centrum sterowania > Dostosowanie narzędzia, a następnie stuknij obok funkcji dostępności, takich jak Skróty dostępności, Lupa, Aparaty słuchowe, Udogodnienia dotyku oraz Dostęp nadzorowany.
 • Aby aktywować funkcję dostępności w centrum sterowania: otwórz centrum sterowania, a następnie stuknij odpowiednią funkcję dostępności.

Funkcjami dostępności na urządzeniu można też zarządzać za pomocą aplikacji iTunes. Wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do dowolnego komputera z zainstalowaną aplikacją iTunes.
 2. Wybierz urządzenie w programie iTunes.
 3. W obszarze Opcje u dołu okienka Podsumowanie kliknij pozycję Konfiguruj dostępność.
 4. Zaznacz funkcję, której chcesz użyć, i kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o funkcjach dostępności i sposobach ich używania można uzyskać w sekcji poświęconej dostępności w Podręczniku użytkownika urządzenia z systemem iOS.

 

Data publikacji: