Skróty dostępności na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak dodać funkcje VoiceOver, AssistiveTouch, Dostęp nadzorowany i inne do centrum sterowania, aby mieć do nich łatwy dostęp. Za pomocą trzykrotnego kliknięcia możesz uzyskać natychmiastowy dostęp do często używanych funkcji dostępności.

Przy użyciu przycisku bocznego lub górnego

Jeśli urządzenie nie ma przycisku Początek, ma przycisk boczny lub górny.

  • Aby skonfigurować funkcję Skróty dostępności: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Skróty dostępności, a następnie wybierz funkcje, których używasz najczęściej.
  • Aby użyć skrótu dostępności: kliknij trzykrotnie przycisk boczny lub górny.
  • Aby zmniejszyć prędkość, z jaką przycisk boczny lub górny reaguje na dwukrotne lub trzykrotne kliknięcie: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostępność > Przycisk boczny [lub górny], a następnie zmień ustawienie.

Przy użyciu przycisku Początek

  • Aby skonfigurować funkcję Skróty dostępności: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Skróty dostępności, a następnie wybierz funkcje, których używasz najczęściej.
  • Aby użyć skrótu dostępności: kliknij trzykrotnie przycisk Początek.
  • Aby zmniejszyć prędkość, z jaką przycisk Początek reaguje na dwukrotne lub trzykrotne kliknięcie: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostępność > Przycisk Początek, a następnie zmień ustawienie.

Przy użyciu centrum sterowania

  • Aby dostosować centrum sterowania: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Centrum sterowania, a następnie stuknij przycisk Dodaj ikona Dodaj obok funkcji dostępności, takich jak Skróty dostępności, Lupa, Aparaty słuchowe oraz Dostęp nadzorowany.
  • Aby aktywować funkcję dostępności w centrum sterowania: otwórz centrum sterowania, a następnie stuknij odpowiednią funkcję dostępności.
Data publikacji: