Używanie urządzenia wskazującego z funkcją AssistiveTouch na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak podłączyć mysz przewodową, gładzik lub urządzenie wspomagające Bluetooth w celu sterowania wskaźnikiem ekranowym na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Podłączanie urządzenia wskazującego

Podłącz mysz przewodową, gładzik, urządzenie śledzące ruch gałek ocznych* lub urządzenie Bluetooth przy użyciu portu Lightning lub USB-C. Jeśli używasz urządzeń z portem USB-A, potrzebna będzie przejściówka.

Aby podłączyć urządzenie Bluetooth:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz opcję Dotyk.
 2. Wybierz kolejno opcje AssistiveTouch > Urządzenia, a następnie wybierz opcję Urządzenia Bluetooth.
 3. Wybierz swoje urządzenie z listy.

* Śledzenie ruchu gałek ocznych jest obecnie obsługiwane tylko na iPadzie.

iPad z wyświetlonym ekranem Ustawienia i wskaźnikiem zaznaczającym konto Johna Appleseeda.

Używanie urządzenia wskazującego

Za pomocą urządzenia wskazującego można klikać ikony na ekranie, które normalnie stuka się palcem, a także nawigować po menu AssistiveTouch. Aby używać przycisku urządzenia wejściowego do wyświetlania i ukrywania menu, wybierz kolejno Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch, a następnie wybierz opcję Zawsze pokazuj menu. 

Po podłączeniu urządzenia wskazującego włącz funkcję AssistiveTouch. Na ekranie pojawi się szary, okrągły wskaźnik oraz przycisk AssistiveTouch. 

Dostosowywanie koloru, rozmiaru i czasu ukrywania automatycznego na iPadzie

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność.
 2. Wybierz opcję Sterowanie wskaźnikiem.

Wskaźnik będzie się przesuwać podczas poruszania urządzeniem wejściowym.

Dostosowywanie koloru, rozmiaru i czasu ukrywania automatycznego na telefonie iPhone lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz opcję Dotyk.
 2. Wybierz opcję AssistiveTouch, a następnie Styl wskaźnika.

Wskaźnik będzie się przesuwać podczas poruszania urządzeniem wejściowym.

Dostosowywanie szybkości gładzika lub myszy

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne.
 2. Wybierz opcję Gładzik i mysz.
 3. Dostosuj szybkość śledzenia.

Zmiana przypisania przycisków

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz opcję Dotyk.
 2. Wybierz kolejno opcje AssistiveTouch > Urządzenia.
 3. Wybierz nazwę używanego urządzenia.
 4. Wybierz przycisk, a następnie z menu rozwijanego wybierz preferowaną czynność dla każdego przycisku.

Jak dostosować ustawienia

Aby skonfigurować możliwość przeciągania elementów bez przytrzymywania przycisku urządzenia wejściowego, włącz funkcje Przeciąganie z blokadą. Umożliwi to trzymanie przycisku urządzenia wejściowego, dopóki element nie będzie gotowy do przeciągnięcia, a następnie przeniesienie go w inne miejsce bez dalszego trzymania. Ponowne kliknięcie spowoduje zwolnienie przeciąganego elementu.

Jeśli używasz funkcji Zoom w połączeniu z funkcją AssistiveTouch, możesz zmienić sposób, w jaki powiększony obszar reaguje na położenie wskaźnika. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Zoom, a następnie wybierz opcję Zoom i przesuwanie. Po włączeniu opcji Zoom i przesuwanie dostępne będą następujące opcje:

 • Ciągły: po powiększeniu ekran będzie przesuwać się ciągle wraz z kursorem.
 • Na środku: po powiększeniu obraz ekranu przesuwa się, gdy kursor znajduje się w środku ekranu lub w jego pobliżu.
 • Krawędzie: po powiększeniu obraz ekranu przesuwa kursor, gdy kursor osiągnie krawędź. 

Opcje zatrzymania umożliwiają wykonywanie działań przy użyciu wskaźnika bez fizycznego naciskania przycisków. Funkcja zatrzymania zapewnia ustawienia tolerancji ruchu i czasu, po upływie którego zostaje wykonane wybrane działanie. Po wybraniu funkcji zatrzymania zawsze jest wyświetlana klawiatura ekranowa.

Używanie klawiatury do sterowania wskaźnikiem

Jeśli do sterowania wskaźnikiem używasz klawiatury, konieczne będzie włączenie funkcji Klawisze myszy. Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz opcję Dotyk. 
 2. Wybierz opcję AssistiveTouch, a następnie Klawisze myszy.

Na tym ekranie możesz włączyć funkcję Klawisze myszy, naciskając pięć razy klawisz Option. Można również skonfigurować ustawienia Opóźnienie początkowe i Szybkość maksymalna, aby określić sposób poruszania wskaźnika, który jest kontrolowany przez klawisze klawiatury.

Aby pisać na klawiaturze ekranowej przy użyciu funkcji Klawisze myszy lub wskaźnika, gdy podłączona jest klawiatura, włącz opcję Pokaż klawiaturę ekranową na ekranie Ustawienia > Dostępność > Dotyk > AssistiveTouch.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej na temat funkcji dostępności w urządzeniach Apple.

Data publikacji: