Uruchamianie skrótów przy użyciu Siri, aplikacji Skróty lub sugestii Siri

Aplikacja Skróty umożliwia szybkie wykonywanie codziennych zadań za pomocą najczęściej używanych aplikacji — wszystko jednym stuknięciem lub prośbą do Siri. Aby dodać nowy skrót, szukaj przycisku Dodaj do Siri w ulubionych aplikacjach lub odwiedź kartę Galeria w aplikacji Skróty.

Tworzenie skrótów i zarządzanie nimi w aplikacji Skróty

Dzięki aplikacji Skróty możesz wykonywać czynności w aplikacjach jednym stuknięciem lub prośbą do Siri. Dowiedz się, jak tworzyć, edytować i usuwać skróty. Jeśli szukasz inspiracji, wypróbuj spersonalizowane Skróty na początek na karcie Moje skróty lub przejdź na kartę Galeria, aby odkryć nowe sposoby automatyzacji aplikacji.

Na przykład skrót na telefonie iPhone ułatwiający dojazd do pracy może obejmować trzy następujące po sobie czynności: 

  1. Wybrana aplikacja transportu publicznego prowadzi Cię do domu.
  2. Godzina przybycia jest udostępniana członkowi rodziny.
  3. Zostaje odtworzony odcinek Twojego ulubionego podcasta. 

Po utworzeniu skrótu możesz go uruchomić, mówiąc „Hej, Siri”, a następnie nazwę utworzonego skrótu.

Karta Galeria w systemie iOS wyświetlająca listę Skróty z Twoich aplikacji.

Znajdowanie nowych skrótów na karcie Galeria

Skróty są wyświetlane na karcie Galeria zależnie od aplikacji i działań, z których korzystasz najczęściej. Aby dodać skrót: 

  1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz aplikację Skróty. 
  2. Stuknij kartę Galeria.
  3. W obszarze Skróty z Twoich aplikacji stuknij opcję Zobacz wszystko, aby wyświetlić działania z różnych aplikacji.
  4. Stuknij opcję Dodaj  obok skrótu, który chcesz dodać.
  5. Stuknij opcję Dodaj do Siri.

Aby uruchomić skrót, powiedz „Hej, Siri”, a następnie nazwę skrótu.

Aplikacja Kayak jest dodawana do Siri za pomocą przycisku Dodaj do Siri.

Dodawanie skrótu w aplikacji innej firmy

Wiele aplikacji obsługuje dodawanie skrótów do Siri. Poszukaj przycisku Dodaj do Siri  podczas korzystania z aplikacji lub w ustawieniach aplikacji.

  1. Stuknij opcję Dodaj  lub przycisk Dodaj do Siri  obok skrótu, który chcesz dodać.
  2. Stuknij opcję Dodaj do Siri.

Aby można było dodać do Siri aplikacje innych firm, muszą one obsługiwać funkcję Skróty Siri. Jeśli nie widzisz skrótu do aplikacji innej firmy, sprawdź w sklepie App Store, czy obsługuje ona funkcję Skróty Siri.

Uruchamianie skrótu za pomocą Siri

Możesz uruchomić dowolny utworzony skrót, prosząc Siri na telefonie iPhone, iPadzie, iPod touch, Apple Watch lub głośniku HomePod. Wystarczy powiedzieć „Hej, Siri” i nazwę skrótu.

Funkcja Skróty Siri wymaga systemu iOS 12 lub nowszego na telefonie iPhone, iPodzie touch, głośniku HomePod lub zegarku Apple Watch Series 3 albo systemu iOS 12 lub iPadOS lub nowszego na iPadzie. Skróty wymagające otwarcia aplikacji mogą nie działać na głośniku HomePod i zegarku Apple Watch.

Skróty są sugerowane wtedy, gdy są potrzebne

Siri uczy się Twojego rozkładu dnia. Następnie Siri sugeruje łatwy sposób wykonania typowych zadań na ekranie blokady i w funkcji wyszukiwania. Na przykład jeśli codziennie używasz tej samej aplikacji transportu publicznego, funkcja Siri może zasugerować rozpoczęcie drogi do domu. 

Aby użyć sugestii Siri, wystarczy stuknąć ją na ekranie blokady. Można też przesunąć palcem w lewo po ekranie, aby wyświetlić ekran wyszukiwania, po czym stuknąć sugestię Siri.

Jeśli nie chcesz, aby były wyświetlane sugestie Siri, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, przewiń w dół, a następnie wyłącz funkcje Podczas wyszukiwania, Na zablokowanym ekranie, Na ekranie początkowym i Podczas udostępniania.

Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: