Konfigurowanie i używanie trybu wielu użytkowników na urządzeniu Apple TV

Przełączaj się między kontami użytkowników jednym stuknięciem przycisku.

Spersonalizowane środowisko na urządzeniu Apple TV

Dzięki obsłudze wielu użytkowników można uzyskać spersonalizowane rekomendacje i listę Następne w aplikacjach Apple Music i Apple TV, uzyskać dostęp do aplikacji zakupionych w sklepie App Store, a także grać w gry w ramach subskrypcji usługi Apple Arcade. Inny użytkownik może szybko przełączyć się na swoje konto w centrum sterowania, aby uzyskać dostęp do własnej zawartości.

Można również zmieniać konta iCloud i Game Center zalogowane do urządzenia Apple TV.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli dodajesz osobę do swojego urządzenia Apple TV, sprawdź następujące rzeczy: 

Urządzenie Apple TV nie jest dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Wybór sposobu konfiguracji

 • Użyj aplikacji Dom, jeśli chcesz, by nowy użytkownik sterował Twoimi akcesoriami HomeKit, a także wszystkimi urządzeniami Apple TV lub głośnikami HomePod w Twoim domu.
 • Użyj urządzenia Apple TV, jeśli chcesz, by nowy użytkownik sterował tylko tym urządzeniem Apple TV, na którym zostanie dodany.

Konfiguracja przy użyciu aplikacji Dom

Wykonaj te czynności, aby zaprosić użytkownika, a następnie zaakceptować zaproszenie.

     

Zapraszanie użytkownika

 1. Otwórz aplikację Dom na swoim urządzeniu z systemem iOS, a następnie stuknij ikonę Dom .
 2. Jeśli masz więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie wybierz dom.
  • Jeśli użytkownik nie znajduje się w Twojej aplikacji Dom, stuknij opcję Zaproś. Wprowadź identyfikator Apple ID użytkownika, którego używa on w usłudze iCloud, a następnie stuknij opcję Zaproś. 
  • Jeśli dodawany użytkownik już współużytkuje Twoją aplikację Dom, może dodać się do Twojego urządzenia Apple TV. Na urządzeniu z systemem iOS tego użytkownika stuknij opcję Pokazuj mnie na Apple TV.

Akceptowanie zaproszenia

 1. Otwórz aplikację Dom na swoim urządzeniu z systemem iOS, a następnie stuknij ikonę Dom .
 2. Stuknij opcję Ustawienia domu. 
 3. Wybierz opcję Przyjmij, a następnie wybierz ponownie opcję Przyjmij. 
 4. Stuknij opcję Gotowe. 

Konfiguracja przy użyciu urządzenia Apple TV

Wykonaj te czynności, aby dodać użytkownika.

 1. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > Dodaj nowego użytkownika. 
 2. Wybierz opcję Dalej, a następnie opcję Wpisz nowy. 
 3. Poproś nowego użytkownika o wprowadzenie identyfikatora Apple ID i hasła używanych w iTunes. Następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

Przełączanie się między użytkownikami

Przełączaj się między kontami użytkowników, aby uzyskać dostęp do osobistej zawartości w aplikacjach Apple TV i Apple Music oraz w sklepie App Store.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Aplikacja Apple TV/Początek  na pilocie Siri Remote, aby wyświetlić centrum sterowania. Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć. 

Usuwanie użytkownika

W dowolnym momencie możesz usunąć użytkownika lub opuścić urządzenie Apple TV. 

 • Aby usunąć użytkownika: na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > Bieżący użytkownik. Następnie wybierz konto użytkownika, które chcesz usunąć. Kliknij kolejno opcje Konto [użytkownik] > Usuń użytkownika z Apple TV.
 • Aby opuścić urządzenie Apple TV: w aplikacji Dom wyłącz opcję Pokazuj mnie na Apple TV. 
Data publikacji: