Bieganie z zegarkiem Apple Watch

Wykorzystaj w pełni bieg z zegarkiem Apple Watch. Dowiedz się, jak oszczędzać energię podczas długich biegów. 

Jak rozpocząć trening biegowy

 1. Otwórz aplikację Trening. 
 2. Przewiń do pozycji Bieg w plenerze lub Bieg na sali. 
 3. Stuknij przycisk Więcej ikona Więcej, aby ustawić cel kalorii, odległości lub czasu. Aby ustawić alert dotyczący tempa podczas biegu w plenerze, przewiń w dół, stuknij opcję Ustaw alert lub ustaw godzinę, a następnie wybierz pozycję Średnia, Z odcinka lub Wył.
 4. Stuknij opcję Start.
 5. Zaczekaj na trzysekundowe odliczanie. Aby pominąć odliczanie, stuknij ekran.

Aby sprawdzić postęp, spójrz na tarczę zegarka. Alerty dotyczące tempa są dostępne wyłącznie w przypadku biegu w plenerze.

Jak wstrzymać bieg

Aby wstrzymać bieg, naciśnij jednocześnie pokrętło Digital Crown i przycisk boczny. Aby wznowić, naciśnij ponownie oba przyciski.

W przypadku biegu na sali lub w plenerze możesz także ustawić automatyczne wstrzymywanie treningu, gdy przestaniesz się poruszać.

 • Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij kolejno opcje Trening > Autom. przerwy w biegu.
 • Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Trening > Automatyczne wstrzymanie biegu.

Jak zakończyć trening

Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk Koniec ikona kończenia treningu. Gdy trening dobiegnie końca, na zegarku Apple Watch zostanie wyświetlone podsumowanie treningu. Aby poznać więcej szczegółów, sprawdź historię treningu w aplikacji Aktywność na telefonie iPhone. 

Jak śledzić postęp

Dostosuj miary, które widzisz podczas treningu, i wyświetl przeszłe treningi. 

Wybór śledzonych miar

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch. 
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Trening > Widok treningu. 
 3. Stuknij opcję Wiele miar lub Jedna miara. 
  • Po wybraniu opcji Wiele miar możesz wybrać maksymalnie pięć miar dla każdego treningu. Stuknij opcję Bieg w plenerze lub Bieg na sali, a następnie stuknij opcję Edycja. Dodaj lub usuń miary bądź naciśnij przycisk Przestaw ikona akordeonu i przytrzymaj go, aby zmienić kolejność.
  • Po wybraniu opcji Jedna miara możesz obracać pokrętło Digital Crown, aby przewijać wszystkie miary podczas treningu.

Miary te utworzono z myślą o bieganiu. Aby wyświetlić te opcje, musisz skonfigurować wiele miar.

 • Mila z odcinka odzwierciedla tempo utrzymywane podczas ostatniej przebytej mili.
 • Kadencja informuje o liczbie kroków na minutę.
 • Dzięki mierze Przewyższenie wiesz, jak zmieniała się wysokość podczas treningu.

Wyświetlanie trasy

 1. Otwórz aplikację Aktywność na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Treningi.
 3. Stuknij trening, który chcesz przejrzeć, a następnie przewiń w dół.
 4. Stuknij mapę. Kolor informuje o tempie — zielony oznacza najszybsze tempo, a czerwony najwolniejsze.

Aby wyświetlić trasę, musisz mieć zegarek Apple Watch Series 2 lub nowszy albo zabierać na treningi telefon iPhone. Musisz również włączyć funkcję śledzenia tras: na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, stuknij opcję Trening na Apple Watch, a następnie stuknij opcję Gdy używam aplikacji.

Przygotowania do biegu długodystansowego

Zegarek Apple Watch pozwala wybrać sposób przygotowania się do biegu długodystansowego, na przykład do maratonu. Poniżej przedstawiono dostępne opcje:

Uzyskiwanie lepszych rezultatów

Data publikacji: