Bieganie z zegarkiem Apple Watch

Wykorzystaj w pełni bieg z zegarkiem Apple Watch. Dowiedz się, jak oszczędzać energię podczas długich biegów. 

Apple Watch, który pokazuje początek biegu.

Jak rozpocząć trening biegowy

 1. Otwórz aplikację Trening. 
 2. Przewiń do pozycji Bieg w plenerze lub Bieg na sali. 
 3. Stuknij przycisk Więcej ikona Więcej, aby ustawić cel kalorii, odległości lub czasu. Aby ustawić trening oparty na celu lub rozpocząć trening marszowy lub trening niestandardowy, stuknij ikonę Edytuj obok celu.
 4. Stuknij opcję Start.
 5. Zaczekaj na trzysekundowe odliczanie. Aby pominąć odliczanie, stuknij ekran.

Aby sprawdzić postęp, spójrz na tarczę zegarka. Alerty dotyczące tempa są dostępne wyłącznie w przypadku biegu w plenerze.

Jeśli masz zegarek Apple Watch Ultra, możesz ustawić bieg, używając przycisku Czynność.

Dowiedz się, jak używać przycisku Czynność na zegarku Apple Watch Ultra

Jak wstrzymać bieg

Aby wstrzymać bieg, naciśnij jednocześnie pokrętło Digital Crown i przycisk boczny. Aby wznowić, naciśnij ponownie oba przyciski.

W przypadku biegu na sali lub w plenerze możesz także ustawić automatyczne wstrzymywanie treningu, gdy przestaniesz się poruszać.

 • Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Ustawienia, a następnie stuknij opcję Trening > Autom. przerwy w biegu >Autom. przerwy w biegu.
 • Na telefonie iPhone otwórz aplikację Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Trening> Autom. przerwy w biegu> Autom. przerwy w biegu.

Jak zakończyć trening

Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk Koniec ikona kończenia treningu. Gdy trening dobiegnie końca, na zegarku Apple Watch zostanie wyświetlone podsumowanie treningu. Aby poznać więcej szczegółów, sprawdź historię treningu w aplikacji Fitness na telefonie iPhone. 

Jak śledzić postęp

Dostosuj miary, które widzisz podczas treningu, i wyświetl przeszłe treningi. 

Wybór śledzonych miar

 1. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Trening.
 2. Stuknij przycisk Więcej ikona Więcej obok wybranego treningu.
 3. Stuknij przycisk Edytuj obok konfiguracji celu lub treningu.
 4. Stuknij opcję Widoki treningu, a następnie opcję Edytuj widoki.
 5. Stuknij opcję Uwzględnij, aby dodać dane do Widoku treningu. Możesz też stuknąć przycisk Edytuj obok danych, a następnie wybrać dane do edycji.
 6. Zmień miary, które chcesz uwzględnić.

Możesz także stuknąć opcję Zmień kolejność, a następnie dotknąć i przytrzymać przycisk Zmień kolejność ikona akordeonu, aby zmienić kolejność.

Aby zobaczyć dodane dane, obróć Digital Crown podczas treningu.

Dane dotyczące kondycji biegowej

Istnieje wiele wskaźników, które pomogą Ci przeanalizować Twoją kondycję biegową*.

Oscylacja pionowa: stuknij, aby dodać szacunkową odległość w centymetrach, jaką Twoje ciało przemierza w pionie podczas biegu. Ten pomiar, wraz z długością kroku, może dać Ci wyobrażenie o tym, ile energii zużywasz na poruszanie się w górę lub w przód. Apple Watch może automatycznie rejestrować odchylenie Twojego ciała w pionie podczas biegania na świeżym powietrzu.

Długość kroku: stuknij, aby dodać szacunkowy dystans w metrach, jaki przebywasz w jednym kroku. Wraz z kadencją długość kroku określa pozwala określić prędkość biegania. Apple Watch może automatycznie rejestrować długość kroku podczas biegania na świeżym powietrzu. Najlepsze oszacowanie długości kroku można uzyskać, przebiegając około 200 metrów, aby skalibrować zegarek Apple Watch.

Czas kontaktu z podłożem: stuknij, aby dodać szacunkowy czas w milisekundach, przez jaki każda stopa dotyka podłoża podczas biegu. Apple Watch może automatycznie rejestrować czas kontaktu z podłożem podczas biegania na świeżym powietrzu.

Zegarek Apple Watch, który podczas biegu pokazuje wskaźnik Strefy tętna

Strefy tętna: stuknij opcję Uwzględnij, aby dodać Strefy tętna i poznać poziom intensywności treningu.

Apple Watch, który podczas biegu pokazuje wskaźnik Moc biegu

Moc biegu: stuknij opcję Uwzględnij, aby wyświetlić szacunkową moc w watach, jaką uzyskujesz podczas biegu. Moc biegu odzwierciedla intensywność biegu i pozwala określać wysiłek w miarę zmiany prędkości lub nachylenia. Apple Watch może automatycznie rejestrować Moc biegu podczas biegania na świeżym powietrzu. Moc biegu jest rejestrowana tylko podczas biegania i nie uwzględnia żadnego dodatkowego obciążenia, takiego jak obciążony plecak.

Apple Watch, który podczas biegu pokazuje wskaźnik Wzniesienie.

Wzniesienie: stuknij opcję Uwzględnij, aby wyświetlać wzniesienie podczas biegu.

Apple Watch, który pokazuje postęp pierścieni aktywności podczas biegu

Pierścienie aktywności: stuknij opcję Uwzględnij, aby wyświetlać postęp pierścieni aktywności podczas treningu.

  

Mapa treningu Bieg w plenerze na telefonie iPhone 

Wyświetlanie trasy

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Fitness.
 2. Stuknij opcję Pokaż więcej obok pozycji Treningi.
 3. Stuknij trening, który chcesz przejrzeć, a następnie przewiń w dół.
 4. Stuknij mapę. Kolor informuje o tempie — zielony oznacza najszybsze tempo, a czerwony najwolniejsze.

Aby wyświetlić trasę, musisz mieć zegarek Apple Watch Series 2 lub nowszy albo zabierać na treningi telefon iPhone. Musisz również włączyć funkcję śledzenia tras: na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, stuknij opcję Trening na Apple Watch, a następnie stuknij opcję Gdy używam aplikacji.

Przygotowania do biegu długodystansowego

Zegarek Apple Watch pozwala wybrać sposób przygotowania się do biegu długodystansowego, na przykład do maratonu. Poniżej przedstawiono dostępne opcje:

Uzyskiwanie lepszych rezultatów

* Funkcje Oscylacja pionowa, Długość kroku podczas biegu i Czas kontaktu z podłożem są dostępne tylko na zegarku Apple Watch Series 6 lub nowszym.

Data publikacji: