Dostęp do danych gier Apple Arcade na wszystkich urządzeniach

Za pomocą usług iCloud i Game Center możesz synchronizować postępy, wysokie wyniki i zapisane stany gry na wszystkich urządzeniach.

Po zalogowaniu się na te same konta iCloud i Game Center na wszystkich urządzeniach masz dostęp do zapisów i postępu gier Apple Arcade na każdym z nich. Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, wszyscy członkowie rodziny mogą korzystać z usługi Apple Arcade, ale nie mają dostępu do Twoich danych gier.

Jeśli na urządzeniu nie widać danych gier

Jeśli masz dostęp do danych gier na jednym urządzeniu, ale nie widzisz ich na innym, być może musisz sprawdzić ustawienia.

Sprawdzanie ustawień na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID, z którego korzystasz na pozostałych urządzeniach.
  2. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do usługi Game Center przy użyciu tego samego konta Apple ID, z którego korzystasz na pozostałych urządzeniach. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Game Center, aby wyświetlić konto Apple ID, z którego korzystasz w Game Center.

Jeśli nadal nie widzisz danych, a gra była uruchomiona na innym urządzeniu, sprawdź ustawienia na tym urządzeniu.

Sprawdzanie ustawień na komputerze Mac

Jeśli dzielisz komputer Mac z inną osobą, upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do komputera Mac przy użyciu własnego profilu użytkownika, a nie na konta innej osoby. Następnie upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) na te same konta iCloud i Game Center, których używasz z Apple Arcade. Jeśli dzielisz komputer Mac z innymi użytkownikami Apple Arcade, powiedz im, aby zrobili to samo, korzystając z własnych profili użytkownika komputera Mac, a także kont iCloud i Game Center.

Jeśli nadal nie widzisz danych, a gra była uruchomiona na innym urządzeniu, sprawdź ustawienia na tym urządzeniu.

Sprawdzanie ustawień na urządzeniu Apple TV

Jeśli dzielisz urządzenie Apple TV z inną osobą, zaloguj się na swoje konta iCloud i Game Center, zanim uruchomisz grę z oferty Apple Arcade.

Na urządzeniu Apple TV musisz również ręcznie wylogować się z usługi Game Center i zalogować się na własne konto po zmianie użytkowników:

  1. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego używasz z usługą Apple Arcade.
  2. Otwórz aplikację Ustawienia i wybierz opcję Użytkownicy i konta. Upewnij się, że logujesz się w usługach iCloud i Game Center przy użyciu właściwego konta Apple ID.

Jeśli nadal nie widzisz danych, a gra była uruchomiona na innym urządzeniu, sprawdź ustawienia na tym urządzeniu.

Anulowanie subskrypcji Apple Arcade

Jeśli anulujesz subskrypcję Apple Arcade, bez względu na przyczynę, możesz subskrybować ją ponownie i odzyskać dostęp do danych gier. Jeśli przerwa w subskrypcji będzie długa, niektóre zapisane stany gry mogą do czasu ponownej subskrypcji nie być obsługiwane.

Jeśli nie subskrybujesz usługi Apple Arcade, dostęp do gier z oferty Apple Arcade będzie niemożliwy, nawet po pobraniu ich na urządzenie. Usuń aplikacje, jeśli ich nie potrzebujesz, lub subskrybuj ponownie usługę, aby grać dalej.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: