Dostęp do danych gier Apple Arcade na wszystkich urządzeniach

Za pomocą usług iCloud i Game Center możesz synchronizować postępy, wysokie wyniki i zapisane stany gry na wszystkich urządzeniach.

Po zalogowaniu się na te same konta iCloud i Game Center oraz pobraniu gier Apple Arcade z App Store na wszystkich urządzeniach masz dostęp do zapisów i postępu gier Apple Arcade na każdym z nich.


Jeśli na urządzeniu nie widać danych gier

Jeśli masz dostęp do danych gier na jednym urządzeniu, ale nie widzisz ich na innym, być może musisz sprawdzić ustawienia. Upewnij się, że masz telefon iPhone lub iPoda touch z najnowszą wersją systemu iOS, iPada z najnowszą wersją systemu iPadOS, komputer Mac z najnowszą wersją systemu macOS lub urządzenie Apple TV z najnowszą wersją systemu tvOS

Sprawdzanie ustawień na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID, z którego korzystasz na pozostałych urządzeniach.
  2. Upewnij się, że logujesz się w usłudze Game Center przy użyciu tego samego konta Apple ID, z którego korzystasz na pozostałych urządzeniach. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Game Center, aby wyświetlić konto Apple ID, z którego korzystasz w Game Center.

Jeśli nadal nie widzisz danych, a gra była uruchomiona na innym urządzeniu, sprawdź ustawienia na tym urządzeniu.

Sprawdzanie ustawień na komputerze Mac

Jeśli dzielisz komputer Mac z inną osobą, upewnij się, że logujesz się do komputera Mac przy użyciu własnego konta użytkownika, a nie na konta innej osoby. Następnie upewnij się, że logujesz się na te same konta iCloud i Game Center, których używasz z Apple Arcade. Jeśli dzielisz komputer Mac z innymi użytkownikami Apple Arcade, powiedz im, aby zrobili to samo, korzystając z własnych kont użytkownika komputera Mac, a także kont iCloud i Game Center.

Jeśli nadal nie widzisz danych, a gra była uruchomiona na innym urządzeniu, sprawdź ustawienia na tym urządzeniu.

Sprawdzanie ustawień na urządzeniu Apple TV

Jeśli dzielisz urządzenie Apple TV z inną osobą, przełącz się na swoje konto, zanim uruchomisz grę z oferty Apple Arcade.

Jeśli nadal nie widzisz danych, a gra była uruchomiona na innym urządzeniu, sprawdź ustawienia na tym urządzeniu.


Anulowanie subskrypcji Apple Arcade

Jeśli anulujesz subskrypcję Apple Arcade, bez względu na przyczynę, możesz subskrybować ją ponownie i odzyskać dostęp do danych gier. Jeśli przerwa w subskrypcji będzie długa, niektóre zapisane stany gry mogą do czasu ponownej subskrypcji nie być obsługiwane.

Jeśli nie subskrybujesz usługi Apple Arcade, dostęp do gier z oferty Apple Arcade będzie niemożliwy, nawet po pobraniu ich na urządzenie. Usuń aplikacje, jeśli ich nie potrzebujesz, lub subskrybuj ponownie usługę, aby grać dalej.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: