Kopiowanie i wklejanie na komputerze Mac

Skopiuj lub wytnij tekst lub inne elementy z jednego miejsca, a następnie wklej je w innym miejscu. Te metody działają w większości aplikacji. 

Kopiowanie lub wycinanie

Zacznij od zaznaczenia tekstu lub innego elementu, który ma zostać skopiowany lub wycięty. Następnie wykonaj jedną z tych czynności, aby zapisać element w schowku, dzięki czemu będzie można go wkleić w innym miejscu. 

Skopiowanie

Command+C

 • Naciśnij klawisze Command+C; lub 
 • wybierz kolejno opcje Edycja > Kopiuj z paska menu; lub
 • kliknij z naciśniętym klawiszem Control (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wybrany element, a następnie wybierz polecenie Kopiuj z menu skrótów.

Wycięcie

Command+X

 • Naciśnij klawisze Command+X; lub 
 • wybierz kolejno opcje Edycja > Wytnij z paska menu; lub
 • kliknij z naciśniętym klawiszem Control (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wybrany element, a następnie wybierz polecenie Wytnij z menu skrótów.


Wklejanie lub wklejanie i dostosowywanie stylu

Najpierw kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić punkt wstawiania, a następnie wykonaj jedną z tych czynności, aby wkleić w nim skopiowany element. W przypadku wklejenia i dostosowania stylu wklejony element zostaje dopasowany do sąsiadującej treści pod względem czcionki, koloru, rozmiaru i innych aspektów stylistycznych. 

Wklejenie

 • Naciśnij klawisze Command+V; lub 
 • wybierz kolejno opcje Edycja > Wklej z paska menu; lub
 • kliknij z naciśniętym klawiszem Control (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wybrany element, a następnie wybierz polecenie Wklej z menu skrótów.

Wklejanie i dostosowywanie stylu

 • Naciśnij klawisze Option+Shift+Command+V; lub
 • wybierz kolejno opcje Edycja > Wklej i dostosuj styl z paska menu.


Więcej informacji

Data publikacji: