Dostępne zaufane certyfikaty główne dla systemów operacyjnych Apple

Magazyny zaufania zawierają zaufane certyfikaty główne, które są wstępnie zainstalowane w systemach iOS, macOS, watchOS i tvOS.

Informacje o zaufaniu i certyfikatach

Każdy magazyn zaufania zawiera trzy kategorie certyfikatów:

  • Certyfikaty zaufane ustanawiają łańcuch zaufania służący do weryfikowania innych certyfikatów podpisanych przez zaufane certyfikaty główne, na przykład do ustanawiania bezpiecznego połączenia z serwerem WWW. Gdy administratorzy IT tworzą profile konfiguracji, nie muszą dołączać tych zaufanych certyfikatów głównych.
  • Certyfikaty Zawsze pytaj są niezaufane, ale nie są blokowane. Przy próbie użycia jednego z tych certyfikatów użytkownik otrzymuje monit o zadecydowanie, czy można ufać temu certyfikatowi.
  • Blokowane certyfikaty są uważane za złamane i nigdy nie będą certyfikatami zaufanymi.

Wcześniejsze udostępnione magazyny zaufania

Począwszy od systemu iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 i tvOS 12, wszystkie cztery systemy operacyjne Apple używają udostępnionego magazynu zaufania. Gdy wersja magazynu zaufania jest aktualizowana, jej wcześniejsze wersje są archiwizowane tutaj:

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: