Dostępne zaufane certyfikaty główne dla systemów operacyjnych Apple

Magazyny zaufania zawierają zaufane certyfikaty główne, które są wstępnie zainstalowane w systemach iOS, iPadOS, macOS, tvOS i watchOS.

Informacje o zaufaniu i certyfikatach

Każdy magazyn zaufania zawiera trzy kategorie certyfikatów:

  • Certyfikaty zaufane ustanawiają łańcuch zaufania służący do weryfikowania innych certyfikatów podpisanych przez zaufane certyfikaty główne, na przykład do ustanawiania bezpiecznego połączenia z serwerem WWW. Gdy administratorzy IT tworzą profile konfiguracji, nie muszą dołączać tych zaufanych certyfikatów głównych.
  • Certyfikaty Zawsze pytaj są niezaufane, ale nie są blokowane. Przy próbie użycia jednego z tych certyfikatów użytkownik otrzymuje monit o zadecydowanie, czy można ufać temu certyfikatowi.
  • Blokowane certyfikaty są uważane za złamane i nigdy nie będą certyfikatami zaufanymi.

Wcześniejsze udostępnione magazyny zaufania

Począwszy od systemów iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 i watchOS 5, wszystkie cztery systemy operacyjne Apple używają wspólnego magazynu zaufania. Gdy wersja magazynu zaufania jest uaktualniana, jej wcześniejsze wersje są archiwizowane tutaj:

Archiwalne magazyny zaufania

iOS

macOS

watchOS

tvOS

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: