Nagrywanie ekranu komputera Mac

Do utworzenia nagrania wideo z wybranym obszarem ekranu lub całym ekranem komputera Mac możesz użyć programu QuickTime Player.

Nagrywanie ekranu

 1. Otwórz program QuickTime Player z folderu Aplikacje, a następnie z paska menu wybierz kolejno opcje Plik > Nowe nagranie z ekranu. Otworzy się okno nagrywania ekranu.
 2. Aby zmienić ustawienia nagrywania, przed rozpoczęciem nagrywania kliknij strzałkę obok przycisku Nagraj  :
  • Aby z nagraniem z ekranu nagrać swój głos lub inny dźwięk, wybierz mikrofon. Aby monitorować dźwięk podczas nagrywania, użyj suwaka głośności. 
  • Aby wyświetlić czarne kółko dla każdego kliknięcia na ekranie, wybierz opcję Pokazuj w nagraniu kliknięcia myszą.
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij przycisk Nagrywaj , a następnie:
  • Kliknij dowolne miejsce ekranu, aby rozpocząć nagrywanie całego ekranu.
  • Możesz też przeciągnąć myszą, aby zaznaczyć obszar do nagrywania, a następnie kliknąć przycisk Rozpocznij nagrywanie w tym obszarze.
 4. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymaj   na pasku menu lub naciśnij jednocześnie klawisze Command-Control-Esc.
 5. Po zatrzymaniu nagrywania program QuickTime Player automatycznie otworzy nagranie. Teraz możesz odtworzyć, edytować i udostępnić nagranie.

Więcej informacji

Data publikacji: