Jak nagrać ekran komputera Mac

Możliwe jest nagranie całego ekranu lub tylko wybranej jego części.

Używanie skrótu klawiszowego Command+Shift+5 w systemie macOS Mojave

Biurko ze swobodnymi narzędziami zrzutu ekranu, tuż nad Dockiem

W systemie macOS Mojave naciśnij skrót klawiszowy Shift+Command (⌘)+5 na klawiaturze, aby wyświetlić wszystkie narzędzia potrzebne do rejestrowania nagrań wideo lub przechwytywania nieruchomych obrazów ekranu. Za pomocą tych narzędzi ekranowych możesz wybrać, czy ma zostać nagrany cały ekran, nagrany wybrany fragment ekranu czy przechwycony nieruchomy obraz ekranu. Jeśli system nie został zaktualizowany do wersji Mojave, możesz nagrać ekran za pomocą aplikacji QuickTime Player.

Nagrywanie całego ekranu

 1. Kliknij przycisk przycisk Nagraj cały ekran w narzędziach ekranowych. Wskaźnik przyjmie kształt aparatu .
 2. Kliknij dowolny ekran, aby rozpocząć nagrywanie, lub kliknij przycisk Nagraj w narzędziach ekranowych.
 3. Użyj miniaturki, aby przyciąć, udostępnić, zachować nagranie lub wykonać inne czynności.

Nagrywanie wybranej części ekranu

 1. Kliknij przycisk przycisk Nagraj zaznaczoną część w narzędziach ekranowych.
 2. Przeciągnięciem zaznacz obszar ekranu, który chcesz nagrać. Aby przenieść całe zaznaczenie, przeciągnij z wewnątrz zaznaczenia.
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij przycisk Nagraj w narzędziach ekranowych.
 4. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk przycisk Zatrzymaj nagrywanie na pasku menu. Możesz też nacisnąć skrót klawiszowy Command+Control+Esc (Escape).
 5. Użyj miniaturki, aby przyciąć, udostępnić, zachować nagranie lub wykonać inne czynności.

Kadrowanie, udostępnianie, zachowywanie

Po zatrzymaniu nagrywania miniaturka nagrania pojawia się na krótką chwilę w prawym dolnym rogu ekranu.

 • Możesz nic nie robić lub przesunąć palcem w prawo na miniaturce, a nagranie zostanie automatycznie zachowane. 
 • Kliknij miniaturkę, aby otworzyć nagranie. Możesz następnie kliknąć przycisk przycisk Przytnij, aby przyciąć nagranie, lub przycisk przycisk Udostępnij, aby je udostępnić.  
 • Przeciągnij miniaturkę, aby przenieść nagranie do innego miejsca, na przykład do dokumentu, wiadomości e-mail, okna Findera lub kosza. 
 • Kliknij miniaturkę z klawiszem Control, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji. Możesz na przykład zmienić lokalizację zachowywania, otworzyć nagranie w aplikacji lub usunąć nagranie bez zachowywania go.

Zmiana ustawień

Kliknij przycisk Opcje w narzędziach ekranowych, aby zmienić następujące ustawienia:

 • Zachowaj w: wybierz miejsce, w którym nagrania mają być automatycznie zachowywane, na przykład Biurko, Dokumenty lub Schowek.
 • Licznik czasu: wybierz, kiedy ma się zaczynać nagrywanie — natychmiast, po 5 sekundach czy po 10 sekundach od kliknięcia przycisku Nagraj.
 • Mikrofon: aby wraz z nagraniem zarejestrować swój głos lub inny dźwięk, wybierz mikrofon.
 • Pokazuj miniaturki swobodne: zdecyduj, czy ma być wyświetlana miniaturka
 • Pamiętaj ostatnie zaznaczenie: wybierz, czy domyślnie mają być używane opcje zaznaczone podczas ostatniego używania tego narzędzia.
 • Pokazuj kliknięcia myszą: wybierz, czy dla każdego kliknięcia na ekranie ma być wyświetlane czarne kółko.

Używanie aplikacji QuickTime Player

Aplikacja QuickTime Player również oferuje funkcję nagrywania ekranu, a do jej używania nie jest potrzebny system macOS Mojave. 

 1. Otwórz aplikację QuickTime Player z folderu Aplikacje, a następnie z paska menu wybierz kolejno opcje Plik > Nowe nagranie z ekranu. Otworzy się okno nagrywania ekranu.
 2. Aby zmienić ustawienia nagrywania, przed rozpoczęciem nagrywania kliknij strzałkę obok przycisku przycisk Nagraj:
  • Aby z nagraniem z ekranu nagrać swój głos lub inny dźwięk, wybierz mikrofon. Aby monitorować dźwięk podczas nagrywania, dostosuj suwak głośności (jeśli uzyskasz sprzężenie audio, zmniejsz głośność lub użyj słuchawek z mikrofonem). 
  • Aby wyświetlić czarne kółko dla każdego kliknięcia na ekranie, wybierz opcję Pokazuj w nagraniu kliknięcia myszą.
 3. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij przycisk przycisk Nagraj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dowolne miejsce ekranu, aby rozpocząć nagrywanie całego ekranu.
  • Możesz też przeciągnąć myszą, aby zaznaczyć obszar do nagrywania, a następnie kliknąć przycisk Rozpocznij nagrywanie w tym obszarze.
 4. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk przycisk Zatrzymaj na pasku menu lub naciśnij jednocześnie klawisze Command+Control+Esc.
 5. Po zatrzymaniu nagrywania aplikacja QuickTime Player automatycznie otworzy nagranie. Teraz możesz odtworzyć, edytować i udostępnić nagranie.

Więcej informacji

 • Gdy zachowujesz zrzut ekranu automatycznie, komputer Mac używa nazwy „Nagranie z ekranu  data o godzina.mov”.
 • Aby anulować tworzenie nagrania, naciśnij klawisz Esc przed kliknięciem przycisku Nagraj.
 • Zrzuty ekranu można otwierać za pomocą aplikacji QuickTime Player, iMovie oraz innych aplikacji umożliwiających edycję lub wyświetlanie wideo.
 • Niektóre aplikacje, na przykład Odtwarzacz DVD, mogą nie pozwalać na nagrywanie swoich okien.
 • Dowiedz się, jak nagrać ekran na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
Data publikacji: