Konfigurowanie słuchawek AirPods za pomocą komputera Mac i innych urządzeń Bluetooth

Dowiedz się, jak skonfigurować słuchawki AirPods na komputerze Mac, urządzeniu z systemem Android lub innym urządzeniu Bluetooth w celu słuchania muzyki, odbierania połączeń telefonicznych i nie tylko.

Korzystanie ze słuchawek AirPods na komputerze Mac

Jeśli słuchawki AirPods zostały już skonfigurowane na telefonie iPhone, a komputer Mac jest zalogowany do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID, to mogą być gotowe do użytku na komputerze Mac. Umieść słuchawki AirPods w uszach i kliknij ikonę  na pasku menu na komputerze Mac. Następnie wybierz słuchawki AirPods na liście.

Jeśli nie widzisz swoich słuchawek AirPods w menu 1, połącz słuchawki AirPods w parę z komputerem Mac:

 1. Na komputerze Mac z menu Apple () wybierz opcję Preferencje systemowe, a następnie kliknij ikonę Bluetooth .
 2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 3. Otwórz pokrywę etui do ładowania, w którym znajdują się słuchawki. 
 4. Naciśnij przycisk konfiguracji znajdujący się z tyłu etui i przytrzymaj go, aż wskaźnik stanu zacznie migać na biało.
 5. Wybierz słuchawki AirPods na liście Urządzenia, a następnie kliknij opcję Połącz.

Korzystanie z słuchawek AirPods na urządzeniu innej firmy

Możesz korzystać z słuchawek AirPods jak z zestawu słuchawkowego na urządzeniu innej firmy. Nie możesz wtedy korzystać z funkcji Siri, ale możesz słuchać i mówić. Aby skonfigurować słuchawki AirPods na telefonie z systemem Android lub urządzeniu innej firmy2, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na urządzeniu innej firmy przejdź do ustawień funkcji Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.3 Jeśli masz urządzenie z systemem Android, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Połączenia > Bluetooth.
 2. Otwórz pokrywę etui do ładowania, w którym znajdują się słuchawki.
 3. Naciśnij przycisk konfiguracji znajdujący się z tyłu etui i przytrzymaj go, aż wskaźnik stanu zacznie migać na biało.
 4. Kiedy słuchawki AirPods pojawią się na liście urządzeń Bluetooth, wybierz je.

 1. Słuchawki AirPods mogą zostać skonfigurowane automatycznie na komputerze Mac z systemem macOS Sierra lub nowszym.
 2. Funkcje słuchawek AirPods mogą być ograniczone w zależności od urządzenia Bluetooth, z którym są połączone.
 3. Jeśli nie możesz znaleźć ustawień funkcji Bluetooth dla swojego urządzenia, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: