Używanie dźwięków i dzwonków na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Personalizacja dzwonków, dźwięków wiadomości SMS/MMS, dźwięków alertów o nowych wiadomościach e-mail oraz innych.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz wybrać dźwięk, który ma być odtwarzany po otrzymaniu wiadomości tekstowej, wysłaniu wiadomości e-mail, otrzymaniu alertu kalendarza itp. Twoje urządzenie jest wyposażone w różne dzwonki, ale możesz też kupić je w sklepie iTunes Store. Otwórz aplikację iTunes Store, stuknij ikonę Więcej , a następnie stuknij pozycję Dźwięki. Metodą przeglądania znajdź dzwonki nawiązujące do ulubionych filmów i programów TV lub gatunków muzycznych, takich jak blues lub pop.


Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

 

Telefon iPhone z otwartą stroną Dźwięki i haptyka w aplikacji Ustawienia.

Jak zmienić dzwonek

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka.
  2. Przewiń do sekcji Dźwięki i melodie wibracji, a następnie stuknij dźwięk, który chcesz zmienić.
  3. Stuknij nazwę dzwonka lub alertu, aby odtworzyć go i ustawić jako nowy dźwięk.

Możesz też skonfigurować dzwonek lub dźwięk wiadomości SMS/MMS określonej osoby. W aplikacji Kontakty znajdź i stuknij nazwę osoby, a następnie stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Stuknij opcję Dzwonek lub SMS/MMS i wybierz nowy dźwięk.


Ponowne pobieranie dźwięków kupionych za pomocą konta Apple ID

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka.
  2. W obszarze Dźwięki i melodie wibracji stuknij dowolny dźwięk.
  3. Stuknij opcję Pobierz wszystkie kupione dzwonki. Ta opcja może nie być widoczna, jeśli wszystkie zakupione dźwięki zostały pobrane lub jeśli nie zakupiono żadnych dźwięków.


Niektóre poprzednio kupione dźwięki mogą nie być dostępne do pobrania.


Używanie własnych dzwonków


Więcej informacji

Data publikacji: