Używanie dźwięków i dzwonków na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Spersonalizuj dzwonki, dźwięki wiadomości SMS/MMS, dźwięki alertów o nowych wiadomościach e-mail oraz inne.

Na telefonie iPhone, iPadzie oraz iPodzie touch jest dostępnych wiele dźwięków. Możesz też kupić nowe dzwonki i inne dźwięki w sklepie iTunes Store. Aby kupić dzwonki i inne dźwięki, otwórz aplikację iTunes Store, stuknij opcję  Więcej, a następnie stuknij pozycję Dźwięki.


Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

 

Telefon iPhone X wyświetlający ekran ustawień Dźwięki i haptyka

Zmiana dzwonka

 1. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka.
 2. W sekcji Sounds And Vibrations Patterns (Wzory dźwięków i wibracji) stuknij dźwięk, który chcesz zmienić. Możesz zmienić dzwonek, dźwięk wiadomości SMS/MMS, dźwięk nowej wiadomości e-mail, alerty kalendarza oraz inne dźwięki.
 3. Stuknij nazwę dzwonka lub alertu, aby odtworzyć go i ustawić jako nowy dźwięk.

Możesz też skonfigurować dzwonek lub dźwięk wiadomości SMS/MMS określonego kontaktu. W tym celu w aplikacji Kontakty znajdź i stuknij dany kontakt, a następnie stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu. Stuknij opcję Dzwonek lub SMS/MMS i wybierz nowy dźwięk.


Ponowne pobieranie poprzednio kupionych dźwięków

W systemie iOS 11 lub nowszym można ponownie pobrać dźwięki kupione przy użyciu konta Apple ID.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka, a następnie stuknij dowolny dźwięk. Na górze strony stuknij opcję Pobierz wszystkie kupione dźwięki, aby sprawdzić, czy masz poprzednio kupione dźwięki, które nie znajdują się obecnie na urządzeniu. Opcja ta może nie być dostępna, jeśli pobrano już kupione dźwięki lub nie masz żadnych kupionych dźwięków.


Niektóre poprzednio kupione dźwięki mogą nie być dostępne do pobrania.


Przenoszenie niestandardowych dzwonków z programu iTunes na urządzenie z systemem iOS

Jeśli masz w programie iTunes na komputerze Mac lub PC dzwonek lub dźwięk, który chcesz przenieść na urządzenie z systemem iOS, możesz dodać go ręcznie za pomocą programu iTunes.

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że masz najnowszą wersję programu.
 3. Na komputerze znajdź dzwonek lub dźwięk, który chcesz dodać do urządzenia. Jeśli dzwonek lub dźwięk był poprzednio widoczny w bibliotece iTunes, znajdziesz go w katalogu Dźwięki lub Dzwonki folderu iTunes Media. Jeśli dzwonek został utworzony w programie GarageBand na komputerze Mac, a następnie udostępniony w programie iTunes, może nie znajdować się w katalogu importowania. 
 4. Wybierz dźwięk, który chcesz dodać do urządzenia, i skopiuj go. (Możesz użyć skrótu klawiszowego).
 5. Wróć do programu iTunes i przejdź do karty Biblioteka w sekcji Muzyka.
 6. Kliknij urządzenie na lewym pasku bocznym i kliknij opcję Dźwięki.
 7. Wklej skopiowany dźwięk. (Możesz użyć skrótu klawiszowego).
  Okno aplikacji iTunes wyświetlające sekcję Dźwięki na telefonie iPhone Johna


Możesz również przeciągnąć i upuścić plik dźwiękowy do nazwy urządzenia z systemem iOS na lewym pasku bocznym aplikacji iTunes.


Usuwanie ręcznie dodanych dźwięków z urządzenia z systemem iOS za pomocą programu iTunes

Jeśli masz na urządzeniu z systemem iOS ręcznie dodane dźwięki, możesz je usunąć za pomocą programu iTunes.

 1. Podłącz urządzenie do komputera.
 2. Otwórz program iTunes. Upewnij się, że masz najnowszą wersję programu.
 3. Kliknij urządzenie na lewym pasku bocznym i kliknij opcję Dźwięki.
 4. Kliknij z przytrzymywanym klawiszem Control lub kliknij prawym przyciskiem myszy dźwięk, który chcesz usunąć, i kliknij opcję usunięcia dźwięku.Okno aplikacji iTunes wyświetlające sekcję Dźwięki na telefonie iPhone Johna z zaznaczonym dźwiękiem „Have It All” i podświetloną opcją Usuń z biblioteki widoczną w tle

Jeśli nie widzisz opcji usunięcia dźwięku, konieczne może być wyłączenie opcji Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo:

 1. W lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes kliknij ikonę ikona urządzenia.
 2. Przewiń do sekcji Opcje i usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo. Następnie kliknij opcję Gotowe.

Na ekranie może się pojawić informacja, że urządzenie jest zsynchronizowane z inną biblioteką. Oznacza to, że urządzenie było wcześniej synchronizowane z innym komputerem. Aby przeprowadzić synchronizację, program iTunes musi wymazać i zastąpić całą istniejącą zawartość biblioteki iTunes na Twoim urządzeniu.


Więcej informacji

Data publikacji: