Używanie dźwięków i dzwonków na telefonie iPhone lub iPadzie

Dowiedz się, jak zmienić dźwięk odtwarzany przy nadejściu połączenia, wiadomości SMS/MMS, wiadomości e-mail lub innego powiadomienia na telefonie iPhone lub iPadzie. Możesz wybrać spośród wielu różnych wbudowanych dźwięków lub kupić dzwonki w iTunes Store.

Zmiana dzwonka

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka.
 2. W sekcji Dźwięki i wzorce haptyczne stuknij dźwięk, który chcesz zmienić.
 3. Stuknij dzwonek lub alert, aby go odtworzyć i ustawić jako nowy dźwięk.

Ustawianie dzwonka lub dźwięku wiadomości SMS/MMS dla kontaktu

 1. Otwórz aplikację Kontakty i stuknij imię osoby.
 2. W prawym górnym rogu wizytówki osoby stuknij opcję Edycja.
 3. Stuknij opcję Dzwonek lub SMS/MMS i wybierz nowy dźwięk.

Kupowanie dzwonków w iTunes Store

 1. Otwórz aplikację iTunes Store.
 2. Stuknij opcję  Więcej.
 3. Stuknij opcję Dźwięki. 
 4. Znajdź dzwonek, który chcesz kupić, a następnie stuknij cenę.
 5. Wybierz opcję automatycznego ustawienia dzwonka albo stuknij opcję Gotowe, aby zadecydować później.
 6. Przed zakupem konieczne może być wprowadzenie hasła do konta Apple ID.

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Dzwonki w iTunes nie są pełnymi utworami, a tylko ich fragmentami.

Ponowne pobieranie dzwonków kupionych za pomocą Apple ID

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dźwięki i haptyka.
 2. W obszarze Dźwięki i wzorce haptyczne stuknij dowolny dźwięk.
 3. Stuknij opcję Pobierz wszystkie kupione dzwonki. Ta opcja może nie być widoczna, jeśli wszystkie zakupione dźwięki zostały pobrane lub jeśli nie zakupiono żadnych dźwięków.

Niektóre poprzednio kupione dźwięki mogą nie być dostępne do pobrania.

Data publikacji: