Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.5, uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-002 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-002 Yosemite

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.5, uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-002 systemu El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2017-002 systemu Yosemite.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

System macOS Sierra 10.12.5, uaktualnienie zabezpieczeń 2017-002 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2017-002 Yosemite

Wydano 15 maja, 2017 r.

802.1X

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: złośliwa sieć z mechanizmem uwierzytelniania 802.1X może przechwycić poświadczenia użytkownika sieci.

Opis: w obiekcie EAP-TLS występował problem ze sprawdzaniem poprawności certyfikatów, gdy certyfikat ulegał zmianie. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji certyfikatów.

CVE-2017-6988: Tim Cappalli z firmy Aruba należącej do Hewlett Packard Enterprise

Architektura dostępności

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia systemowe.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-6978: Ian Beer z Google Project Zero

CoreAnimation

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2527: Ian Beer z Google Project Zero

CoreAudio

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2502: Yangkang (@dnpushme) z Qihoo360 Qex Team

CoreFoundation

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2522: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 19 maja 2017 r.

CoreText

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może doprowadzić do zamknięcia aplikacji.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2017-7003: Jake Davis z SPYSCAPE (@DoubleJake)

Wpis dodano 31 maja 2017 r.

DiskArbitration

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia systemowe.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń systemu plików.

CVE-2017-2533: Samuel Groß i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Foundation

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2523: Ian Beer z Google Project Zero

Wpis dodano 19 maja 2017 r.

HFS

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-6990: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

iBooks

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: złośliwie spreparowana książka może otwierać dowolne witryny internetowe bez zezwolenia użytkownika.

Opis: naprawiono błąd obsługi adresów URL przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2017-2497: Jun Kokatsu (@shhnjk)

iBooks

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

Opis: w logice walidacji ścieżek dla dowiązań symbolicznych występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu oczyszczania ścieżek.

CVE-2017-6981: evi1m0 z YSRC (sec.ly.com)

iBooks

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-6986: evi1m0 z YSRC (sec.ly.com) i Heige (SuperHei) z Knownsec 404 Security Team

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2503: sss i Axis z 360Nirvan team

IOGraphics

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2545: 360 Security (@mj0011sec) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

IOSurface

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-6979: Adam Donenfeld (@doadam) z Zimperium zLabs Team

Wpis uaktualniono 17 maja 2017 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2494: Jann Horn z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2017-2501: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2507: Ian Beer z Google Project Zero

CVE-2017-2509: Jann Horn z Google Project Zero

CVE-2017-6987: Patrick Wardle z Synack

Jądro

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2516: Jann Horn z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2546: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Multi-Touch

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2542: 360 Security (@mj0011sec) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2543: 360 Security (@mj0011sec) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

NVIDIA Graphics Drivers

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-6985: Axis i sss w ramach projektu Nirvan Team firmy Qihoo 360 i Simon Huang (@HuangShaomang) w ramach projektu IceSword Lab firmy Qihoo 360

Piaskownica

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2512: Federico Bento z Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Porto

Zabezpieczenia

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2535: Samuel Groß i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Framework mowy

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2017-2534: Samuel Groß i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Framework mowy

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: aplikacja może wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-6977: Samuel Groß i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

SQLite

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytania SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2513: odnalezione przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytania SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2518: odnalezione przez OSS-Fuzz

CVE-2017-2520: odnalezione przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytania SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2519: odnalezione przez OSS-Fuzz

SQLite

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-6983: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-6991: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7000: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7001: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-7002: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 24 maja 2017 r.

TextInput

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2524: Ian Beer z Google Project Zero

WindowServer

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać uprawnienia systemowe.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2537: Chaitin Security Research Lab (@ChaitinTech) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2541: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2548: Team Sniper (Keen Lab i PC Mgr) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WindowServer

Dostępne dla systemów: macOS Sierra 10.12.4, OS X El Capitan 10.11.6 i OS X Yosemite 10.10.5

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2017-2540: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Dodatkowe podziękowania

Jądro

Dziękujemy Jannowi Horn z Google Project Zero za udzieloną pomoc.

CFNetwork

Dziękujemy za pomoc następującym osobom: Samuel Groß i Niklas Baumstark pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Zabezpieczenia

Dziękujemy Ianowi Beer z Google Project Zero za udzieloną pomoc.

System macOS Sierra 10.12.5, uaktualnienie zabezpieczeń 2017-002 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2017-002 Yosemite zawierają rozwiązania zabezpieczeń przeglądarki Safari 10.1.1.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: