Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.1.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.1.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 10.1.1

Wydano 15 maja, 2017 r.

JavaScriptCore

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej treści z Internetu mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-7005: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 9 czerwca 2017 r.

Safari

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” aplikacji.

Opis: naprawiono błąd menu historii przeglądarki Safari przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2495: Tubasa Iinuma (@llamakko_cafe) z Gehirn Inc.

Safari

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2017-2500: Zhiyang Zeng i Yuyang Zhou z działu Tencent Security Platform Department

CVE-2017-2511: Zhiyang Zeng z działu Tencent Security Platform Department

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2496: Apple

CVE-2017-2505: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2506: Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2514: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2515: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2521: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2525: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2526: Kai Kang (4B5F5F4B) z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2530: Wei Yuan z Baidu Security Lab, Zheng Huang z Baidu Security Lab w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2531: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2538: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2539: Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2544: 360 Security (@mj0011sec) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-2547: lokihardt z Google Project Zero, Team Sniper (Keen Lab i PC Mgr) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2017-6980: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-6984: lokihardt z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 20 czerwca 2017 r.

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi poleceń edytora WebKit występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2504: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross site scripting).

Opis: w procedurze obsługi węzłów „container” WebKit występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2508: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi wydarzeń pageshow występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2510: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross-site- scripting).

Opis: w procedurze obsługi buforowanych klatek WebKit występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2528: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2536: Samuel Groß i Niklas Baumstark w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować uniwersalny atak XSS (cross site scripting).

Opis: w procedurze wczytywania ramek występował błąd logiczny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2017-2549: lokihardt z Google Project Zero

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.5

Zagrożenie: aplikacja może wykonać niepodpisany kod.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2499: George Dan (@theninjaprawn)

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za pomoc Flyin9_L (ZhenHui Lee) (@ACITSEC).

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: