Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple

Dowiedz się, jak używać klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Porady firmy Apple dotyczące zabezpieczeń są podpisywane przy użyciu klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Poufne informacje przekazywane podczas komunikacji z serwisem Bezpieczeństwo produktów firmy Apple mogą być zaszyfrowane przy użyciu tego klucza.

W celu uzyskania dobrego poziomu zabezpieczeń należy sprawdzać poprawność odbieranych kluczy PGP i nie należy ufać kluczom, które nie przejdą pomyślnie takiego sprawdzenia. Informacje potrzebne do sprawdzenia poprawności klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple są dostępne na stronie https://www.apple.com/pl/support/security/pgp/.

Aby sprawdzić autentyczność powiadomienia o zabezpieczeniach, należy porównać podpis jego klucza z udokumentowanym powyżej kluczem serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Więcej informacji o serwisie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple można uzyskać na stronie http://www.apple.com/pl/support/security/.

Data publikacji: