Jak używać automatycznej korekty i funkcji predykcji tekstu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak używać automatycznej korekty, funkcji predykcji tekstu i funkcji zastępowania tekstu, aby szybciej pisać. 

Korzystanie z automatycznej korekty

Automatyczna korekta korzysta ze słownika do sprawdzania pisowni wyrazów podczas pisania i automatycznie poprawia błędy. Aby użyć tej funkcji, po prostu wpisz coś w polu tekstowym. 

Aby upewnić się, że to ustawienie jest włączone, wykonaj następujące czynności: 

  1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
  2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Klawiatura. 
  3. Włącz funkcję Automatyczna korekta. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

włączanie funkcji dyktowania

Używanie funkcji predykcji tekstu

Dzięki funkcji predykcji tekstu można pisać i uzupełniać całe zdanie kilkoma stuknięciami.

funkcja predykcji tekstu

Podczas pisania są wyświetlane podpowiedzi słów i zwrotów, które można wpisać jako następne. Podpowiedzi są oparte na wcześniejszych rozmowach, stylu pisania, a nawet witrynach odwiedzanych w przeglądarce Safari.

 

włączanie funkcji predykcji tekstu

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję predykcji tekstu, dotknij i przytrzymaj ikonę ikona emoji lub ikonę ikona kuli ziemskiej. Stuknij opcję Ustawienia klawiatury, a następnie włącz funkcję Predykcja. Możesz też wybrać kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura i włączyć lub wyłączyć funkcję Predykcja.

 

Konfigurowanie funkcji zastępowania tekstu

Dzięki funkcji zastępowania tekstu możesz używać skrótów do zastępowania dłuższych zwrotów. Gdy wpiszesz skrót w polu tekstowym, określony zwrot automatycznie go zastąpi. Na przykład skrót „DD” może być automatycznie zastępowany zwrotem „Dzień dobry”. 

Aby zarządzać funkcją zastępowania tekstu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Zastępowanie tekstu. 

  • Aby dodać zastąpienie tekstu, stuknij ikonę ikona plusa, a następnie wpisz skrót i zastępujący go zwrot. Po zakończeniu stuknij opcję Zachowaj. 
  • Aby usunąć zastąpienie tekstu, wybierz opcję Edycja, stuknij ikonę ikona usuwania, a następnie stuknij przycisk Usuń. Aby zachować zmiany, stuknij przycisk Gotowe.

używanie funkcji zastępowania tekstu

Data publikacji: