Jak używać automatycznej korekty i funkcji predykcji tekstu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak używać automatycznej korekty, funkcji predykcji tekstu i funkcji zastępowania tekstu, aby szybciej pisać. 

Ekran telefonu iPhone, na którym pokazano, jak włączyć automatyczną korektę. 

Korzystanie z automatycznej korekty

Automatyczna korekta korzysta ze słownika do sprawdzania pisowni wyrazów podczas pisania i automatycznie poprawia błędy. Aby użyć tej funkcji, po prostu wpisz coś w polu tekstowym. 

Aby upewnić się, że automatyczna korekta jest włączona, wykonaj następujące czynności: 

 1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
 2. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Klawiatura. 
 3. Włącz funkcję Automatyczna korekta. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Używanie funkcji podpowiadania tekstu

Dzięki funkcji predykcji tekstu można pisać i uzupełniać całe zdanie kilkoma stuknięciami.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający funkcję podpowiadania tekstu 

Podczas pisania są wyświetlane podpowiedzi słów i zwrotów, które można wpisać jako następne. Podpowiedzi są oparte na wcześniejszych rozmowach, stylu pisania, a nawet witrynach odwiedzanych w przeglądarce Safari.

 

Ekran telefonu iPhone wyświetlający ustawieniami klawiatury dla funkcji predykcji tekstu

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję predykcji tekstu:

 1. Dotknij i przytrzymaj emoji uśmiechu  lub ikonę kuli ziemskiej ikona kuli ziemskiej.
 2. Stuknij opcję Ustawienia klawiatury, a następnie włącz lub wyłącz funkcję Predykcja.

Możesz też wybrać kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura i włączyć lub wyłączyć funkcję Predykcja.

Ekran telefonu iPhone na którym pokazano, jak używać funkcji zastępowania tekstu. 

Konfigurowanie funkcji zastępowania tekstu

Dzięki funkcji zastępowania tekstu możesz używać skrótów do zastępowania dłuższych zwrotów. Gdy wpiszesz skrót w polu tekstowym, określony zwrot automatycznie go zastąpi. Na przykład skrót „DD” może być automatycznie zastępowany zwrotem „Dzień dobry”. 

Aby zarządzać funkcją zastępowania tekstu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Zastępowanie tekstu. 

 • Aby dodać zastąpienie tekstu:
  1. Stuknij przycisk Dodaj ikona plusa.
  2. Wpisz skrót i zastępujący go zwrot.
  3. Stuknij opcję Zachowaj.
 • Aby usunąć zastąpienie tekstu:
  1. Stuknij opcję Edycja.
  2. Stuknij przycisk Usuń , a następnie stuknij opcję Usuń.
  3. Stuknij opcję Gotowe.

 

Data publikacji: