Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Sierra 10.12.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

macOS Sierra 10.12.3

Wydano 23 stycznia 2017 r.

Serwer APNs

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może śledzić działania użytkownika

Opis: certyfikat klienta był wysyłany jako zwykły tekst. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi certyfikatów.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs i Quirin Scheitle z Technical University Munich (TUM)

Wpis dodano 28 marca 2017 r.

apache_mod_php

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: liczne błędy w języku PHP.

Opis: naprawiono liczne błędy przez uaktualnienie języka PHP do wersji 5.6.28.

CVE-2016-8670

CVE-2016-9933

CVE-2016-9934

Bluetooth

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2353: Ian Beer z Google Project Zero

Sterowniki graficzne

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2358: Team Pangu i lokihardt na PwnFest 2016

Przeglądarka pomocy

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd umożliwiający przeprowadzanie ataków metodą XSS (cross-site scripting) przez poprawienie procedury walidacji adresów URL.

CVE-2017-2361: lokihardt z Google Project Zero

IOAudioFamily

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd niezainicjowanej pamięci przez poprawienie procedur zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2357: Team Pangu i lokihardt na PwnFest 2016

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2370: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2017-2360: Ian Beer z Google Project Zero

libarchive

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: rozpakowanie złośliwie spreparowanego archiwum może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-8687: Agostino Sarubbo z Gentoo

Vim

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.2

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: we wtyczce modelines występował błąd walidacji danych wejściowych. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2016-1248: Florian Larysch

System macOS Sierra 10.12.3 zawiera rozwiązania dotyczące zabezpieczeń z uaktualnienia Safari 10.0.3.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: