Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.0.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 10.0.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 10.0.3

Wydano 23 stycznia 2017 r.

Safari

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: naprawiono błąd zarządzania stanem występujący na pasku adresu przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

CVE-2017-2359: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami

Opis: naprawiono błąd dostępu prototypowego przez poprawienie procedury obsługi wyjątków.

CVE-2017-2350: Gareth Heyes z Portswigger Web Security

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2354: Neymar z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com) w ramach programu Zero Day Initiative formy Trend Micro

CVE-2017-2362: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2373: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd inicjalizacji pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2017-2355: Team Pangu i lokihardt na PwnFest 2016

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

CVE-2017-2356: Team Pangu i lokihardt na PwnFest 2016

CVE-2017-2369: Ivan Fratric z Google Project Zero

CVE-2017-2366: Kai Kang z zespołu Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami

Opis: w procedurze obsługi wczytywania strony występowało wiele błędów walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi procesów logicznych.

CVE-2017-2363: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2017-2364: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 i macOS Sierra 10.12.3

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może skutkować pobieraniem między różnymi źródłami

Opis: w procedurze obsługi zmiennych występował błąd walidacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2017-2365: lokihardt z Google Project Zero

Dodatkowe podziękowania

Dodatkowe zabezpieczenie WebKit

Chcielibyśmy podziękować za pomoc następującym osobom: Ben Gras, Kaveh Razavi, Erik Bosman, Herbert Bos oraz Cristiano Giuffrida z grupy vusec na Vrije Universiteit w Amsterdamie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: