Używanie funkcji Mów wpisywane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dzięki funkcji Mów wpisywane w systemie iOS lub iPadOS Twoje urządzenie może podpowiadać Ci podczas pisania oraz głosowo poprawiać tekst i sugerować słowa.

Konfigurowanie funkcji Mów wpisywane

Na urządzeniu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Zawartość mówiona > Mów wpisywane. Z tego miejsca możesz włączyć następujące funkcje:

  • Odpowiedzi znakowe: włącz funkcję, aby urządzenie wymawiało litery podczas ich wprowadzania. Włącz opcję Podpowiedzi znaków, aby urządzenie wymawiało litery fonetycznie.
  • Czytaj wyrazy: włącz funkcję, aby urządzenie wymawiało wprowadzane słowa.
  • Czytaj tekst automatyczny: włącz funkcję, aby urządzenie wymawiało sugestie autokorekty i wielkie litery, gdy zostaną wyświetlone.  
  • Predykcje po przytrzymaniu: podczas pisania możesz stuknąć i przytrzymać słowo, dla którego chcesz usłyszeć predykcje.
Data publikacji: