Włączanie audiodeskrypcji na urządzeniu Apple TV lub telewizorze Smart TV

Na urządzeniu Apple TV można włączyć audiodeskrypcję, aby sceny w nagraniu wideo były opisywane na głos.

Jeśli oglądany materiał wideo zawiera audiodeskrypcję, można ją znaleźć w menu Dźwięk. Podczas oglądania materiału wideo:

  • Urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD: wykonaj gest machnięcia w dół na powierzchni Touch pilota, aby wyświetlić panel Informacji, a następnie wykonaj gest machnięcia w prawo, aby wyświetlić panel Dźwięk. Wykonaj gest machnięcia w dół i wybierz opcję, której chcesz użyć.
  • Urządzenie Apple TV (3. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz na pilocie przez 3 sekundy, aby wyświetlić zakładkę Dźwięk. Wybierz opcję, której chcesz użyć. 
  • Telewizory Smart TV: podczas oglądania materiału wideo w apce Apple TV naciśnij strzałkę w dół na pilocie, a następnie wybierz opcję Dźwięk. Wybierz opcję, której chcesz użyć. 

Ustawianie preferencji dźwięku w urządzeniu Apple TV

Jeśli chcesz, żeby podczas oglądania materiału wideo audiodeskrypcja była domyślnie włączona:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność.
  2. Wybierz opcję Audiodeskrypcja.
    System tvOS z podświetloną opcją Audiodeskrypcja w menu Dostępność.

Ustawianie preferencji dźwięku w apce Apple TV w telewizorach Smart TV

Audiodeskrypcja może być domyślnie włączona w apce Apple TV w telewizorze Smart TV lub innym urządzeniu do strumieniowania: 

  1. W apce Apple TV wybierz pozycję Ustawienia na pasku menu.  
  2. Przewiń w dół i wybierz opcję Dostępność. 
  3. Wybierz opcję Audiodeskrypcja i włącz ją lub wyłącz. 

Więcej informacji

Nie wszystkie klipy wideo zawierają audiodeskrypcję. Aby dowiedzieć się, czy dany klip wideo zawiera tę funkcję, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre aplikacje innych firm udostępniają niestandardowe elementy sterujące napisami dla klipów wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących dźwiękiem podczas oglądania wideo z aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj z deweloperem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Aby włączyć audiodeskrypcję na innych urządzeniach, wykonaj poniższe czynności dla danego urządzenia:

Dowiedz się, jak znajdować materiały z audiodeskrypcją w sklepie iTunes Store.

Data publikacji: