Włączanie funkcji audiodeskrypcji na urządzeniu Apple TV

Na urządzeniu Apple TV można włączyć audiodeskrypcję, aby sceny w nagraniu wideo były opisywane na głos.

Jeśli oglądany plik wideo zawiera audiodeskrypcję, można ją znaleźć w menu Napisy. Podczas oglądania materiału wideo:

  • Na urządzeniu Apple TV HD: przesuń palcem w dół na powierzchni Touch pilota, aby wyświetlić panel Informacji, a następnie przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić panel Napisy. Przesuń palcem w dół i wybierz opcję, której chcesz użyć.
  • Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz na pilocie przez 3 sekundy, aby wyświetlić zakładkę Napisy. Wybierz opcję, której chcesz użyć. 

Ustawianie preferencji dźwięku

Jeśli chcesz, żeby podczas oglądania plików wideo audiodeskrypcja była domyślnie włączona:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność.
  2. Wybierz opcję Audiodeskrypcja.

Więcej informacji

Nie wszystkie klipy wideo zawierają audiodeskrypcję. Aby dowiedzieć się, czy dany klip wideo zawiera tę funkcję, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają niestandardowe elementy sterujące dźwiękiem dla klipów wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących dźwiękiem podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub deweloperem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Możesz też włączyć audiodeskrypcję na innych urządzeniach, wykonując poniższe czynności:

Dowiedz się, jak znajdować materiały z audiodeskrypcją w sklepie iTunes Store.

Data publikacji: