Włączanie opisów audio na urządzeniu Apple TV

Na urządzeniu Apple TV można włączyć opisy audio, aby sceny w oglądanych filmach były opisywane na głos.

Jeśli oglądany film zawiera opisy audio, można je znaleźć w menu Napisy. Podczas oglądania filmu:

  • Apple TV (4. generacji): przesuń palcem w dół na powierzchni dotykowej pilota, aby wyświetlić panel Informacje, a następnie przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić panel Napisy. Przesuń palcem w dół i wybierz opcję, której chcesz użyć.
  • Apple TV (2. lub 3. generacji): naciśnij przycisk Wybierz na pilocie i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyświetlić kartę Napisy. Wybierz opcję, której chcesz użyć. 

Ustawianie preferencji audio

Aby w filmach domyślnie były używane opisy audio:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność.
  2. Wybierz opcję Opisy audio.

Więcej informacji

Nie wszystkie filmy zawierają ścieżki opisu audio. Aby dowiedzieć się, czy dany film zawiera te funkcje, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają własne elementy sterujące dźwiękiem nagrań wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących dźwiękiem podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub producentem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wykonując poniższe czynności, można włączyć opisy audio na innych urządzeniach:

Dowiedz się, jak znaleźć materiały z opisami audio w sklepie iTunes Store.

Data publikacji: