Włączanie funkcji audiodeskrypcji na urządzeniu Apple TV

Na urządzeniu Apple TV można włączyć audiodeskrypcję, aby sceny w nagraniu wideo były opisywane na głos.

Jeśli oglądany plik wideo zawiera audiodeskrypcję, można ją znaleźć w menu Napisy. Podczas oglądania materiału wideo:

  • Urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD: wykonaj gest machnięcia w dół na powierzchni Touch pilota, aby wyświetlić panel Informacji, a następnie wykonaj gest machnięcia w prawo, aby wyświetlić panel Napisy. Wykonaj gest machnięcia w dół i wybierz opcję, której chcesz użyć.
  • Urządzenie Apple TV (3. generacji): naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz na pilocie przez 3 sekundy, aby wyświetlić zakładkę Napisy. Wybierz opcję, której chcesz użyć. 

Ustawianie preferencji dźwięku

Jeśli chcesz, żeby podczas oglądania plików wideo audiodeskrypcja była domyślnie włączona:

  1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność.
  2. Wybierz opcję Audiodeskrypcja.

Więcej informacji

Nie wszystkie klipy wideo zawierają audiodeskrypcję. Aby dowiedzieć się, czy dany klip wideo zawiera tę funkcję, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre aplikacje innych firm udostępniają niestandardowe elementy sterujące napisami dla klipów wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących dźwiękiem podczas oglądania wideo z aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj z deweloperem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Aby włączyć audiodeskrypcję na innych urządzeniach, wykonaj poniższe czynności dla danego urządzenia:

Dowiedz się, jak znajdować materiały z audiodeskrypcją w sklepie iTunes Store.

Data publikacji: