Ładowanie pilota Siri Remote lub pilota Apple TV Remote

Dowiedz się, jak ładować pilot Siri Remote lub Apple TV Remote.1

Gdy trzeba naładować pilot, na ekranie telewizora jest wyświetlany stosowny komunikat. W dowolnej chwili można sprawdzić stan naładowania pilota. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Pilot.

Ładowanie pilota

Pełne naładowanie pilota Siri Remote zajmuje około dwóch i pół godziny. Podczas ładowania można nadal go używać. Pilot można ładować na dwa sposoby

  • Podłącz pilot do komputera dołączonym przewodem ze złącza Lightning na USB.
  • Podłącz pilot do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza USB Apple, na przykład dołączonego do telefonu iPhone lub iPada. Do urządzenia Apple TV nie jest dołączony zasilacz USB Apple.

Urządzenie Apple TV nie umożliwia ładowania pilota.

  1. Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.
  2. Bateria pilota nie jest dostępna dla użytkowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie serwisowej dla tego produktu.
Data publikacji: