Nowości w aplikacji iBooks Author

Dowiedz się na temat najnowszych funkcji aplikacji iBooks Author.

Nowości w aplikacji iBooks Author 2.4

 • Szablony ePub obsługują teraz widżet Nakładka
 • Małe ulepszenia użyteczności w szablonach ePub

Nowości w aplikacji iBooks Author 2.3

 • Aplikacja iBooks na telefon iPhone obsługuje teraz książki utworzone za pomocą aplikacji iBooks Author
 • Nowe książki Multi-Touch można tworzyć przy użyciu szablonów ePub

Nowości w aplikacji iBooks Author 2.2

 • Przenoszenie istniejącej zawartości w formatach ePub i InDesign do aplikacji iBooks Author jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
 • Po utworzeniu nowej książki Multi-Touch z pliku ePub tekst przepływa automatycznie przez wybrany szablon.
 • Po zaimportowaniu pliku programu Adobe InDesign aplikacja zachowuje makiety i style ustawione w programie InDesign.

Nowe puste szablony do indywidualnej personalizacji projektu książki

 • Użytkownik ma pełną kontrolę nad wyglądem i sposobem działania wszystkich aspektów książki.

Więcej opcji dzięki hiperłączom

 • W dowolnym miejscu książki można umieścić łącze do rozdziału, sekcji lub strony.
 • Można dodać łącze w obrazie.
 • Łącze do określonej części książki można umieścić w dowolnym miejscu — nawet poza aplikacją iBooks Author.
 • Dowiedz się więcej na temat łączy w aplikacji iBooks Author.

Ustawianie widżetów do odtwarzania bezpośrednio na stronie

 • Widżety multimediów, aplikacji Keynote i plików HTML mogą teraz być odtwarzane wprost na stronie książki.
 • Można również ustawić automatyczne odtwarzanie widżetu na stronie, gdy czytelnik otworzy ją w książce.

Dodatkowe szablony zaprojektowane przez firmę Apple

 • Aplikacja iBooks Author udostępnia nowe szablony: Poziomy z pionowym oraz Tylko pionowy.

Nowości w aplikacji iBooks Author 2.0

Tworzenie nowych wspaniałych książek tylko w orientacji pionowej

 • Aplikacja iBooks Author obsługuje książki tylko w orientacji pionowej z pełną kontrolą makiety.
 • Szablon Tylko pionowy umożliwia tworzenie książek w stałej orientacji pionowej. (Interfejs użytkownika umożliwiający zmianę orientacji zostanie wyłączony w aplikacji iBooks Author).
 • Zamiast używać formatu przepływu tekstu książki poziomej wyświetlanej w orientacji pionowej książki tylko w orientacji pionowej zawierają te same elementy nawigacyjne, spis treści i elementy interaktywne co w książce poziomej wyświetlanej w orientacji poziomej.

Osadzanie własnych czcionek w książkach w celu zapewnienia pełnej kontroli nad wyglądem tekstu

 • Aplikacja obsługuje czcionki TrueType (TTF) i OpenType (OTF).
 • Pliki czcionek są maskowane (zabezpieczane) po zapisaniu w pliku aplikacji iBooks podczas publikowania lub eksportowania.
 • Autor lub wydawca musi zabezpieczyć odpowiednie prawa do używanych czcionek (zgodnie z prawami użycia obrazów, tekstu i obiektów multimedialnych).
 • Dowiedz się więcej na temat używania własnych czcionek w aplikacji iBooks Author.

Zwiększanie interaktywności przy użyciu nowych widżetów Pasek boczny przewijania i Nakładka

 • W tej wersji dodano dwa nowe widżety Multi-Touch: Pasek boczny przewijania i Nakładka.
 • Pasek boczny przewijania jest wyświetlany w formie obszaru przewijania w pionie, który może zawierać tekst i obrazy większe niż początkowo zdefiniowany obszar. Czytelnicy mogą przewijać ten obszar, aby przeczytać zawartą w nim treść.
 • Widżet Nakładka jest wyświetlany w formie obrazu niestandardowego, który umożliwia wyświetlenie obszaru przewijania podobnego do paska bocznego przewijania. Może on też zawierać tekst i grafikę.

Obsługa wyrażeń matematycznych

 • Autorzy mogą wstawiać złożone wyrażenia matematyczne w notacji LaTeX i MathML.
 • Równania są wspaniale renderowane bezpośrednio w aplikacji iBooks Author.
 • Nieprawidłowe wyrażenia LaTeX i MathML są odpowiednio oznaczane.
 • Autorzy mogą też używać programu MathType 6.7d lub nowszego jako zewnętrznego edytora równań z pełną obsługą funkcji edycji.
 • Dowiedz się więcej na temat używania notacji LaTeX i MathML w aplikacji iBooks Author.

Automatyczna optymalizacja obiektów multimedialnych pod kątem iPada

 • Aplikacja iBooks Author obsługuje teraz wszystkie formaty multimedialne obsługiwane przez program QuickTime.
 • Pliki multimedialne są automatycznie optymalizowane, aby spełnić wymagania dotyczące wideo i dźwięku na iPadzie.
 • Optymalizacja jest przeprowadzana w przypadku dodania pliku multimedialnego lub pliku aplikacji Keynote zawierającego plik multimedialny.
 • Pliki multimedialne są optymalizowane pojedynczo. W przypadku dodania wielu plików jest tworzona kolejka plików oczekujących na optymalizację. W trakcie optymalizacji można kontynuować edytowanie książki.
 • Pliki są skompresowane w celu zmniejszenia rozmiaru bez utraty jakości.
 • Filmy są umieszczane w kontenerach M4V, a pliki audio — w kontenerach M4P.
 • Dowiedz się więcej na temat używania plików multimedialnych w aplikacji iBooks Author.

Ulepszona obsługa osadzonych plików audio, łącznie z niestandardowym obrazem odtwarzania

 • Aplikacja iBooks Author obsługuje teraz wszystkie formaty audio obsługiwane przez program QuickTime.
 • Odtwarzanie plików audio jest możliwe za pośrednictwem trzech modeli interakcji:
  • W aplikacji iBooks Author może być wyświetlany pasek przewijania.
  • W aplikacji iBooks Author może być wyświetlany przycisk odtwarzania/wstrzymywania.
  • Autor może udostępnić niestandardowy obraz odtwarzania/wstrzymywania. Można udostępnić tylko jeden obraz (nie mogą to być różne obrazy dla odtwarzania i wstrzymywania).

Ulepszona kolejka czynności publikowania

 • Aplikacja iBooks Author przeprowadza autora przez serię ekranów umożliwiających łatwiejsze publikowanie.
 • Aplikacja iBooks Author sprawdza książkę pod kątem błędów przed wyeksportowaniem jej do aplikacji iTunes Producer.
 • Autorzy mogą automatycznie utworzyć książkę przykładową na podstawie wybranego rozdziału.

Numerowanie wersji książek

 • Autorzy muszą wprowadzić nowy numer wersji podczas publikowania uaktualnienia książki, która jest już dostępna w sklepie iBooks Store.
 • Autorzy muszą wprowadzić numer wersji podczas eksportowania książki. 
 • Autorzy nie mogą wprowadzać numeru wersji podczas eksportowania książki przykładowej.
 • Informacje o numerze wersji:
  • Aplikacja iBooks Author ustawia domyślny numer wersji 1.0.
  • Numer wersji jest wyświetlany razem z książką w sklepie iBooks Store.
 • Informacje o formacie numeru wersji:
  • Należy użyć liczb całkowitych oddzielonych kropkami z maksymalnie dwiema kropkami, trzema składnikami i czterema liczbami całkowitymi na składnik. Przykład: 1111.1111.1111
  • Zera początkowe są ignorowane. Numer 1.01 jest odczytywany jako 1.1.
  • Numer 1.10 jest uznawany za wyższy niż 1.9.
  • Litery nie są dozwolone.
 • Czytelnicy wykonujący aktualizację do nowej wersji książki zachowają w nowej wersji wyróżnienia, notatki i zakładki.

Lepsze wykorzystywanie możliwości wyświetlacza Retina nowego MacBooka Pro

 • Aplikacja iBooks Author w pełni wykorzystuje możliwości wyświetlacza Retina MacBooka Pro, dzięki czemu zapewnia doskonałą jakość obrazu z żywymi kolorami i wyraźnym tekstem.

Dodatkowe szablony zaprojektowane przez firmę Apple

 • Aplikacja iBooks Author udostępnia nowe szablony: Poziomy z pionowym oraz Tylko pionowy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: