Tworzenie i formatowanie łączy w aplikacji iBooks Author

Dowiedz się, jak tworzyć łącza, dodawać łącza do innych części tej samej książki oraz dodawać łącza do innych książek.

Tworzenie łącza

 1. Zaznacz tekst lub obraz, który ma stać się łączem.
 2. Jeśli Inspektor łączy nie jest otwarty, kliknij opcję Inspektor na pasku narzędzi, a następnie kliknij przycisk Inspektor łączy.
 3. W Inspektorze łączy kliknij opcję Hiperłącze.
 4. Wybierz opcję Włącz jako hiperłącze.
 5. Wybierz opcję Witryna i wprowadź łącze w polu URL.

Można też dodawać łącza do obrazów lub tworzyć łącza do konkretnych rozdziałów, części lub numerów stron.

 

Dodawanie łączy do innych części tej samej książki w widgecie HTML

Łącza w obrębie tej samej książki w widgecie HTML używają standardowego formatu: ibooks://#typ łącza(numer zawartości).

 • ibooks://#: wszystkie łącza w obrębie tej samej książki rozpoczynają się od elementu ibooks://#
 • typ łącza: typ zawartości, do której jest tworzone łącze (strona, rozdział lub ilustracja)
 • numer zawartości: numer zawartości, do której jest tworzone łącze

Oto kilka przykładów:

 • Aby utworzyć łącze do strony 10, użyj łącza ibooks://#page(10)
 • Aby utworzyć łącze do rozdziału 5, użyj łącza ibooks://#chapter(5)
 • Aby utworzyć łącze do części 2 w rozdziale 5, użyj łącza ibooks://#chapter(5.2)
 • Aby utworzyć łącze do ilustracji 2.2 w galerii, użyj łącza ibooks://#gallery(2.2)
 • Aby utworzyć łącze do ilustracji 1.3 w powtórce, użyj łącza ibooks://#review(1.3)

Dodawanie łączy do innej książki w aplikacji Apple Books

Aby dodać łącze do innej książki w aplikacji Apple Books, wymagany jest identyfikator zasobu tej książki. Aby znaleźć identyfikator zasobu książki, przejdź na stronę iTunes Preview i sprawdź numer w adresie URL książki. Na przykład identyfikator zasobu w adresie URL https://itunes.apple.com/pl/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id888107968?mt=13 to 888107968. Łącze do tej książki będzie miało postać ibooks://assetid/888107968.

Jeśli inna książka została utworzona w aplikacji iBooks Author, można utworzyć łącze do określonej lokalizacji w tej książce, używając formatu opisanego w części „Dodawanie łączy do innych części tej samej książki w widgecie HTML” powyżej. Wystarczy zawrzeć ten identyfikator zasobu w łączu. Oto kilka przykładów:

 • ibooks://assetid/888107968#page(10)
 • ibooks://assetid/888107968#chapter(2)

Tworzenie łączy do określonej części innej książki jest obecnie obsługiwane tylko dla książek utworzonych w aplikacji iBooks Author w formatach innych niż ePub. Jeśli został użyty identyfikator zasobu książki w formacie ePub oraz konkretny numer strony, książka otworzy się, ale nie na wymaganej stronie. Można również używać łączy zawierających identyfikator zasobu w innych aplikacjach, takich jak Mail czy iTunes. Łącze zostanie otwarte w aplikacji Apple Books.

Data publikacji: