Dodawanie plików wideo lub audio do książek w programie iBooks Author

Dowiedz się na temat obsługi plików audio i wideo w programie iBooks Author, obsługiwanych formatów i kodowania wideo.

Używanie plików audio i wideo w widgetach Multimedia

Plik audio lub wideo można dodać do książki jako widget Multimedia na trzy sposoby:

  • Przeciągnij plik wideo z przeglądarki multimediów lub programu Finder do książki.
  • Dodaj widget Multimedia z pozycji Widgety na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij plik multimedialny na widget.

Używając programu iBooks Author 2.0 lub nowszego, można zaimportować pliki audio lub wideo, które są obsługiwane przez program QuickTime, z wyjątkiem plików zawierających szyfrowanie DRM. Program iBooks Author optymalizuje odtwarzanie plików multimedialnych na różnych urządzeniach. Pliki, które są już wystarczająco skompresowane, nie będą ponownie optymalizowane.

Jeśli masz konto płatnych książek i zdecydujesz się na użycie zabezpieczeń DRM w swojej książce, po udostępnieniu jej w sklepie iBooks Store nagrania wideo i dźwięki w widgetach Multimedia oraz w widgetach Keynote będą chronione mechanizmem DRM.

Używanie plików audio i wideo w widgetach Keynote

W przypadku używania plików audio i wideo w widgecie Keynote program iBooks Author traktuje te pliki w prezentacji aplikacji Keynote w identyczny sposób, jak po ich przeciągnięciu bezpośrednio do książki lub widgetu Multimedia.

Jeśli zdecydujesz się na użycie zabezpieczeń DRM w swojej książce, po udostępnieniu jej w sklepie iBooks Store nagrania wideo i dźwięki w widgetach Multimedia oraz w widgetach Keynote będą chronione mechanizmem DRM.

Używanie plików audio i wideo w widgetach HTML

Program iBooks Author nie optymalizuje plików wideo lub audio w widgetach HTML. Konieczne będzie ręczne przygotowanie filmów i dźwięków dla widgetów HTML.

  • W przypadku pliku wideo należy użyć jednego z następujących formatów w pliku MP4:
    • H.264: rozdzielczość do 720p, 60 klatek na sekundę, wysoki profil, poziom 4,2 z audio AAC-LC do 160 kb/s, 48 kHz, dźwięk stereo. Wideo udostępnianie do pliku z programu iMovie 10 z zastosowaniem opcji 720p HD będzie używać tych ustawień.
    • MPEG-4: do 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, profil prosty z audio AAC-LC do 160kb/s na kanał, 48 kHz, dźwięk stereo.
  • W przypadku plików audio należy użyć formatu AAC (8 do 320 Kb/s, 48 kHz stereo) z rozszerzeniem pliku M4A.
  • Nie można używać plików multimedialnych o rozszerzeniach M4V ani M4P.

Filmy i dźwięki w widgetach HTML nie są chronione mechanizmem DRM.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: