Używanie własnych czcionek w aplikacji iBooks Author

Podczas tworzenia książek za pomocą aplikacji iBooks Author 2.0 lub nowszej możesz używać własnych czcionek, o ile dysponujesz licencją na korzystanie z tych czcionek do celów publikacji.

Aplikacja iBooks Author pozwala umieszczać w książkach własne czcionki TrueType (TTF) i OpenType (OTF), zapewniając przez to całkowitą kontrolę nad wyglądem tekstu.

Aby wyświetlić wszystkie czcionki w systemie, kliknij pozycję Czcionki w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Wszystkie czcionki. Jeśli wybierzesz dla książki nieobsługiwaną czcionkę, zobaczysz ostrzeżenie, a podczas wyświetlania książki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie nieobsługiwana czcionka zostanie zastąpiona obsługiwaną. Aby uniknąć problemów, wybierz obsługiwaną czcionkę.

Podczas publikowania lub eksportowania książki aplikacja iBooks Author maskuje (zabezpiecza) czcionki innych firm. To zabezpieczenie jest niezależne od mechanizmu ochrony przed kopiowaniem DRM.

Jeśli w książce są używane czcionki innych firm, upewnij się, że posiadana licencja na te czcionki obejmuje zgodę na dystrybucję tych czcionek w taki sposób. W razie wątpliwości, czy jest to dozwolone w ramach licencji, skonsultuj się z dostawcą czcionki i (lub) radcą prawnym.

Znajdowanie typu czcionki

Jeśli nie masz pewności, czy czcionka, której chcesz użyć w książce, jest obsługiwana, sprawdź informacje na jej temat w aplikacji Album z czcionkami.

  1. Otwórz aplikację Album z czcionkami w folderze Aplikacje.
  2. Wybierz czcionkę z listy.
  3. W lewym górnym rogu okna Album z czcionkami kliknij przycisk Informacje.
  4. Upewnij się, że plik ma rozszerzenie TTF lub OTF. Rozszerzenie pliku jest widoczne obok pozycji Lokalizacja.

Uzyskaj pomoc w przypadku wyświetlenia ostrzeżenia dotyczącego czcionki

Niektóre aplikacje innych firm, takie jak pakiet Microsoft Office, mogą instalować kopie czcionek dostarczanych wraz z systemem, ale takie kopie mogą nie być zgodne z aplikacją Apple Books. Jeśli podczas korzystania z czcionki, która powinna być obsługiwana, jest wyświetlane ostrzeżenie, wykonaj następujące czynności:

  1. Znajdź odpowiednią czcionkę w Albumie z czcionkami.
  2. Kliknij trójkąt obok nazwy czcionki.
  3. Wybierz poszczególne wersje czcionki i sprawdź ich lokalizacje w oknie informacji o czcionce.
  4. Jeśli wersja czcionki obejmująca format TTF lub OTF jest obecnie nieaktywna, zaznacz ją, a następnie wybierz opcję Włącz [nazwa czcionki] w menu Edycja na górze ekranu komputera.
    Jeśli aktywna jest wersja czcionki, która nie obejmuje formatu TTF lub OTF, wybierz ją, a następnie wybierz opcję Wyłącz [nazwa czcionki] w menu Edycja na górze ekranu komputera.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: