Używanie własnych czcionek w aplikacji iBooks Author

Podczas tworzenia książek w aplikacji iBooks Author 2.0 lub nowszym możesz używać własnych czcionek, o ile dysponujesz licencją na korzystanie z tych czcionek do celów publikacji.

Aplikacja iBooks Author pozwala umieszczać w książkach własne czcionki TrueType (ttf) i OpenType (otf), zapewniając przez to całkowitą kontrolę nad wyglądem tekstu.

W menu Czcionka na pasku menu Format znajdziesz tylko obsługiwane czcionki, ale w systemowym panelu Czcionki (dostępnym przez kliknięcie przycisku Czcionki na pasku narzędzi) powinny być wyświetlane wszystkie czcionki dostępne w systemie. Jeśli wybierzesz dla książki nieobsługiwaną czcionkę, zobaczysz ostrzeżenie, a podczas wyświetlania książki na iPadzie nieobsługiwana czcionka zostanie zastąpiona obsługiwaną. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do wybierania czcionek używaj menu Czcionka.

Podczas publikowania lub eksportowania książki aplikacja iBooks Author maskuje (zabezpiecza) czcionki innych firm. To zabezpieczenie jest niezależne od mechanizmu ochrony przed kopiowaniem DRM.

Jeśli w książce są używane czcionki innych firm, upewnij się, że posiadana licencja na te czcionki obejmuje zgodę na dystrybucję tych czcionek w taki sposób. W razie wątpliwości, czy jest to dozwolone w ramach licencji, skonsultuj się z dostawcą czcionki i (lub) radcą prawnym.

Znajdowanie typu czcionki

Jeśli nie masz pewności, czy czcionka, której chcesz użyć w książce, jest obsługiwana, sprawdź informacje na jej temat w programie Album z czcionkami.

 1. Otwórz program Album z czcionkami w katalogu Programy.
 2. Wybierz czcionkę na liście.
 3. W lewym górnym rogu okna Album z czcionkami kliknij przycisk informacji.
 4. Typ czcionki jest wskazany w oknie informacji o czcionce obok pozycji Rodzaj.
  Pełna ścieżka do pliku czcionki (wraz z rozszerzeniem) znajduje się w pozycji Lokalizacja. Upewnij się, że plik ma rozszerzenie TTF lub OTF.

Więcej informacji

Niektóre programy innych firm, takie jak pakiet Microsoft Office, mogą instalować kopie czcionek dostarczanych wraz z systemem, ale takie kopie mogą nie być zgodne z aplikacją iBooks. Jeśli podczas korzystania z czcionki, która powinna być obsługiwana, jest wyświetlane ostrzeżenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź odpowiednią czcionkę w programie Album z czcionkami.
 2. Kliknij trójkąt obok nazwy czcionki.
 3. Wybierz poszczególne wersje czcionki i sprawdź ich lokalizacje w oknie informacji o czcionce.
 4. Jeśli wersja czcionki obejmująca format TTF lub OTF jest obecnie nieaktywna, zaznacz ją, a następnie wybierz opcję Włącz „nazwa czcionki” w menu Edycja.
  Jeśli aktywna jest wersja czcionki, która nie obejmuje formatu TTF lub OTF, wybierz ją, a następnie wybierz opcję Wyłącz „nazwa czcionki” w menu Edycja.
  Menu Edycja znajdziesz na pasku menu u góry ekranu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: