Jak przesyłać zawartość wideo lub klonować ekran przy użyciu funkcji AirPlay na urządzeniu Apple TV

Dzięki funkcji AirPlay możesz wyświetlać dowolną zawartość ekranu urządzenia bezpośrednio na urządzeniu Apple TV. Strumieniuj zawartość wideo. Udostępniaj zdjęcia. Klonuj ekran urządzenia — wszystko dzięki funkcji AirPlay.

Przesyłanie wideo przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

 1. Otwórz aplikację, której chcesz użyć z funkcją AirPlay.
 2. Stuknij ikonę . W przypadku niektórych aplikacji, na przykład Zdjęcia, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję AirPlay.
 3. Wybierz urządzenie Apple TV. Jeśli nie widzisz urządzenia Apple TV, upewnij się, że urządzenie z systemem iOS i urządzenie Apple TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Potrzebujesz pomocy?

Aby przerwać strumieniowanie, stuknij ikonę  w aplikacji, z której strumieniujesz, a następnie stuknij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch na liście.

Przesyłanie wideo przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac

 1. Na komputerze Mac otwórz aplikację, z której chcesz strumieniować zawartość wideo.
 2. W interfejsie odtwarzacza wideo kliknij ikonę .
 3. Wybierz urządzenie Apple TV. Jeśli nie widzisz urządzenia Apple TV, upewnij się, że komputer Mac i urządzenie Apple TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Potrzebujesz pomocy?

Aby przerwać strumieniowanie wideo, kliknij ikonę  w interfejsie odtwarzacza wideo, a następnie wybierz opcję Wyłącz AirPlay.

Klonowanie ekranu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Dzięki funkcji klonowania ekranu możesz wyświetlić cały ekran swojego urządzenia z systemem iOS na urządzeniu Apple TV.

 1. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz centrum sterowania i stuknij opcję  Klonowanie ekranu.
 2. Wybierz urządzenie Apple TV na liście. Jeśli nie widzisz urządzenia Apple TV, upewnij się, że urządzenie z systemem iOS i urządzenie Apple TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Potrzebujesz pomocy?
 3. Jeśli na ekranie urządzenia Apple TV pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na urządzeniu z systemem iOS.

Telewizor używa orientacji i proporcji ekranu urządzenia z systemem iOS. Aby wypełnić cały ekran telewizora sklonowanym ekranem urządzenia z systemem iOS, zmień proporcje lub ustawienia powiększania na telewizorze.

Aby przerwać klonowanie urządzenia z systemem iOS, otwórz centrum sterowania, stuknij opcję Klonowanie ekranu, a następnie stuknij opcję Zakończ klonowanie. Możesz też nacisnąć przycisk Menu na pilocie Apple TV Remote.

Klonowanie lub rozszerzanie wyświetlacza komputera Mac

Dzięki urządzeniu Apple TV możesz klonować zawartość całego wyświetlacza komputera Mac na telewizor lub użyć telewizora jako oddzielnego wyświetlacza.

 1. Na komputerze Mac kliknij ikonę  na pasku menu u góry ekranu.
 2. Wybierz urządzenie Apple TV. Jeśli nie widzisz urządzenia Apple TV, upewnij się, że komputer Mac i urządzenie Apple TV są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Potrzebujesz pomocy?
 3. Jeśli na ekranie urządzenia Apple TV pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na komputerze Mac.

Aby zmienić rozmiar biurka wyświetlanego na telewizorze, kliknij ikonę  na pasku menu. Następnie wybierz opcję Klonuj wbudowany wyświetlacz, aby dopasować widok do rozmiaru biurka, lub Klonuj Apple TV, aby dopasować go do rozmiaru telewizora.

Funkcja AirPlay umożliwia również korzystanie z telewizora jako osobnego wyświetlacza komputera Mac. Kliknij ikonę  na pasku menu, a następnie wybierz opcję Użyj jako oddzielnego monitora.

Aby przerwać klonowanie lub używanie telewizora jako oddzielnego wyświetlacza, kliknij ikonę  na pasku menu, a następnie wybierz opcję Wyłącz AirPlay. Możesz też nacisnąć przycisk Menu na pilocie Apple TV Remote.

Dowiedz się więcej na temat klonowania lub rozszerzania wyświetlacza komputera Mac.

Data publikacji: