Jak przesyłać zawartość wideo lub klonować ekran urządzenia przy użyciu funkcji AirPlay

Dzięki funkcji AirPlay możesz strumieniować lub udostępniać zawartości z urządzeń firmy Apple na urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Strumieniuj zawartość wideo. Udostępniaj zdjęcia. Klonuj zawartość ekranu urządzenia.


Przesyłanie zawartości wideo przy użyciu funkcji AirPlay z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

 1. Połącz urządzenie z systemem iOS z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2.
 2. Wyszukaj wideo, które chcesz przesłać przy użyciu funkcji AirPlay.
 3. Stuknij ikonę . W przypadku niektórych aplikacji innych firm może być konieczne stuknięcie najpierw innej ikony.* W aplikacji Zdjęcia stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję .
 4. Wybierz urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Potrzebujesz pomocy?

Aby przerwać strumieniowanie, stuknij ikonę  w aplikacji, z której strumieniujesz, a następnie stuknij telefon iPhone, iPada lub iPoda touch na liście.

* Niektóre aplikacje wideo w systemie iOS mogą nie obsługiwać funkcji AirPlay. Jeśli nie możesz użyć funkcji AirPlay z aplikacją wideo, sprawdź w sklepie App Store dla systemu tvOS, czy ta aplikacja jest dostępna na urządzenie Apple TV.

Jeśli wideo jest strumieniowane automatycznie na urządzenie AirPlay

Urządzenie z systemem iOS może automatycznie przesyłać wideo przy użyciu funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2, których często używasz. Jeśli otworzysz aplikację wideo i w lewym górnym rogu zobaczysz ikonę , urządzenie AirPlay jest już wybrane.

Aby skorzystać z funkcji AirPlay na innym urządzeniu, stuknij ikonę i stuknij inne urządzenie lub stuknij opcję iPhone w celu zatrzymania strumieniowania przy użyciu funkcji AirPlay.

Przesyłanie zawartości wideo przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac

 1. Połącz komputer Mac z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. 
 2. Na komputerze Mac otwórz aplikację lub witrynę, z której chcesz strumieniować zawartość wideo.
 3. W interfejsie odtwarzacza wideo kliknij ikonę .
 4. Wybierz urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV. Potrzebujesz pomocy?

Aby przerwać strumieniowanie zawartości wideo, kliknij ikonę  w interfejsie odtwarzacza wideo, a następnie wybierz opcję Wyłącz AirPlay.

Klonowanie ekranu urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch

Dzięki funkcji klonowania ekranu możesz wyświetlić cały ekran swojego urządzenia z systemem iOS na urządzeniu Apple TV lub telewizorze Smart TV zgodnym z funkcją AirPlay 2.

 1. Połącz urządzenie z systemem iOS z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2.
 2. Otwórz centrum sterowania:
  • Na telefonie iPhone X lub nowszym albo na iPadzie z systemem iOS 12 lub nowszym: przesuń palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu.
  • Na telefonie iPhone 8 lub starszym albo w systemie iOS 11 lub starszym: przesuń palcem w górę od dołu dowolnego ekranu. 
 3. Stuknij ikonę  Klonowanie ekranu.
 4. Wybierz z listy urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Potrzebujesz pomocy?
 5. Jeśli na ekranie urządzenia Apple TV pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na urządzeniu z systemem iOS.

Telewizor używa orientacji i proporcji ekranu urządzenia z systemem iOS. Aby wypełnić cały ekran telewizora sklonowanym ekranem urządzenia z systemem iOS, zmień proporcje lub ustawienia powiększania na telewizorze.

Aby przerwać klonowanie urządzenia z systemem iOS, otwórz centrum sterowania, stuknij opcję Klonowanie ekranu, a następnie stuknij opcję Zakończ klonowanie. Możesz też nacisnąć przycisk Menu na pilocie Apple TV Remote.

Klonowanie lub rozszerzanie wyświetlacza komputera Mac

Dzięki urządzeniu Apple TV lub telewizorowi Smart TV zgodnemu z funkcją AirPlay 2 możesz klonować zawartość całego wyświetlacza komputera Mac na telewizor lub użyć telewizora jako oddzielnego wyświetlacza.

 1. Połącz komputer Mac z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. 
 2. Na komputerze Mac kliknij ikonę  na pasku menu u góry ekranu. Jeśli nie widzisz ikony , wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > Monitory i zaznacz pozycję „Pokazuj opcje klonowania na pasku menu, jeśli są dostępne”.
 3. Wybierz urządzenie Apple TV lub telewizor Smart TV zgodny z funkcją AirPlay 2. Potrzebujesz pomocy?
 4. Jeśli na ekranie urządzenia Apple TV pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na komputerze Mac.

Zmiana ustawień lub zatrzymanie klonowania

Aby zmienić rozmiar biurka wyświetlanego na telewizorze, kliknij ikonę  na pasku menu. Następnie wybierz opcję Klonuj wbudowany wyświetlacz, aby dopasować widok do rozmiaru biurka, lub Klonuj Apple TV, aby dopasować go do rozmiaru telewizora.

Funkcja AirPlay umożliwia również korzystanie z telewizora jako osobnego wyświetlacza komputera Mac. Kliknij ikonę  na pasku menu, a następnie wybierz opcję Użyj jako oddzielnego monitora.

Aby przerwać klonowanie lub używanie telewizora jako oddzielnego wyświetlacza, kliknij ikonę  na pasku menu, a następnie wybierz opcję Wyłącz AirPlay. Możesz też nacisnąć przycisk Menu na pilocie Apple TV Remote.

Dowiedz się więcej na temat klonowania lub rozszerzania wyświetlacza komputera Mac.

Data publikacji: