Używanie funkcji AirPlay lub Klonowanie ekranu na urządzeniach iPhone, iPad lub iPod touch

Zawartość można przesyłać strumieniowo na urządzenie Apple TV lub inne urządzenie obsługujące funkcję AirPlay. Można też sklonować cały ekran urządzenia z systemem iOS.

Zawartość obsługiwana przez funkcję AirPlay

 • Funkcja AirPlay umożliwia przesyłanie zdjęć i nagrań wideo z urządzenia z systemem iOS na urządzenie Apple TV.
 • Funkcja AirPlay umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzenia z systemem iOS na urządzeniu Apple TV, stacji bazowej AirPort Express lub głośnikach AirPlay.
 • Można udostępniać ekran urządzenia z systemem iOS urządzeniu Apple TV.

     

Obsługiwana przez funkcję AirPlay zawartość z urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch

 1. Upewnij się, że jesteś blisko urządzenia Apple TV.
 2. Otwórz aplikację, z której chcesz przesłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay.
 3. Stuknij ikonę ikona funkcji AirPlay lub ikonę . W przypadku niektórych aplikacji, na przykład Zdjęcia, stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję AirPlay. Aby przesłać muzykę za pomocą funkcji AirPlay, możesz też użyć centrum sterowania — wystarczy przełączyć wyjście audio.
 4. Wybierz urządzenie AirPlay. Nie widać urządzenia Apple TV lub urządzenia obsługującego funkcję AirPlay? Spróbuj połączyć urządzenie z systemem iOS z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie, na które chcesz przesłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay. Potrzebujesz pomocy?

Chcesz odtwarzać za pomocą funkcji AirPlay zawartość z aplikacji iTunes na komputerze Mac lub PC?

     

Klonowanie ekranu urządzenia iPhone, iPad lub iPod touch

Oto sposób klonowania całego ekranu systemu iOS na urządzeniu Apple TV:

 1. Upewnij się, że znajdujesz się w pobliżu urządzenia Apple TV.
 2. Na urządzeniu z systemem iOS przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć centrum sterowania.
 3. W centrum sterowania stuknij ikonę  Klonowanie ekranu, a następnie zaznacz urządzenie Apple TV na liście. Nie widać urządzenia Apple TV lub urządzenia obsługującego funkcję AirPlay? Spróbuj połączyć urządzenie z systemem iOS z tą samą siecią Wi-Fi co urządzenie, na które chcesz przesłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay.
 4. Jeśli na ekranie urządzenia Apple TV pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na urządzeniu z systemem iOS.

Telewizor używa orientacji i proporcji ekranu urządzenia z systemem iOS. Aby wypełnić cały ekran telewizora sklonowanym ekranem urządzenia z systemem iOS, zmień proporcje lub ustawienia powiększania na telewizorze.

Wyłączanie funkcji AirPlay lub Klonowanie ekranu

 1. Otwórz aplikację, która korzysta z funkcji AirPlay.
 2. Stuknij ikonę ikona funkcji AirPlay lub ikonę . Aby przerwać klonowanie urządzenia z systemem iOS, otwórz centrum sterowania i stuknij opcję Klonowanie ekranu.
 3. Stuknij urządzenie z systemem iOS na liście.

Pomoc

Dowiedz się, co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy w przypadku poniższych problemów:

 • W centrum sterowania nie widać urządzenia AirPlay lub w ogóle nie są widoczne opcje AirPlay.
 • Pojawia się komunikat „Szukam Apple TV”.
 • Widzisz obraz, ale nie słyszysz dźwięku.
 • Przesyłanie zawartości jest przerywane lub występują opóźnienia w sieci.
   
Data publikacji: