Używanie widoku Mission Control na komputerze Mac

Widok Mission Control pozwala spojrzeć z góry na wszystkie otwarte okna, przestrzenie biurka, aplikacje pełnoekranowe i przestrzenie Split View, zapewniając łatwy sposób przełączania się między nimi. 

Otwieranie widoku Mission Control

Widok Mission Control można otworzyć na kilka sposobów:

W górnej części ekranu w widoku Mission Control jest widoczny pasek Spaces. Pod nim znajdują się wszystkie okna otwarte na biurku. Pasek Spaces zawiera następujące przestrzenie, które można wyświetlić, przesuwając wskaźnik myszy do górnej części ekranu widoku Mission Control:

  • Bieżące biurko i wszelkie dodane biurka
  • Wszystkie okna w widoku pełnoekranowym
  • Wszystkie okna w widoku Split View

Dodawanie przestrzeni

  • Dodawanie przestrzeni biurka: kliknij ikonę Dodaj przestrzeń   z prawej strony paska Spaces lub przeciągnij okno na tę ikonę.
  • Dodawanie przestrzeni pełnoekranowej: jeśli aplikacja obsługuje widok pełnoekranowy, można utworzyć przestrzeń pełnoekranową tej aplikacji, przeciągając okno aplikacji na pusty obszar paska Spaces. Nowa przestrzeń będzie wyświetlana z nazwą aplikacji. Klikając przestrzeń, można wyświetlić aplikację na pełnym ekranie.

Przenoszenie okna do przestrzeni

  • Przenoszenie okna do przestrzeni biurka: przeciągnij okno do przestrzeni na pasku Spaces. 
  • Przenoszenie okna do przestrzeni pełnoekranowej (widok Split View): jeśli aplikacja obsługuje widok Split View, można przeciągnąć jej okno do przestrzeni pełnoekranowej na pasku Spaces. Przestrzeń połączona zawiera nazwy obu aplikacji. Klikając tę przestrzeń, można wyświetlić obie aplikacje w widoku Split View.

Jeśli okna są pogrupowane według aplikacji, u dołu każdej grupy okien aplikacji jest wyświetlana ikona aplikacji. Przeciągając tę ikonę, można przenieść wszystkie okna danej aplikacji jednocześnie. Aby włączyć tę funkcję w systemie OS X El Capitan, wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe, kliknij opcję Mission Control, a następnie wybierz opcję Grupuj okna według programów.

Przełączanie na inną przestrzeń

Poniższe metody pozwalają przełączać się między przestrzeniami:

Przenoszenie lub usuwanie przestrzeni

  • Aby przenieść przestrzeń, przeciągnij ją w lewo lub w prawo na pasku Spaces.
  • Aby usunąć przestrzeń, przytrzymaj klawisz Opcja, a następnie kliknij ikonę znak X w okręgu lub podwójne strzałki w okręgu obok przestrzeni na pasku Spaces. Wszystkie okna w tej przestrzeni zostaną przeniesione do innej otwartej przestrzeni.
Data publikacji: