Używanie widoku Mission Control na komputerze Mac

Widok Mission Control pozwala spojrzeć z góry na wszystkie otwarte okna, przestrzenie biurka i aplikacje w trybie pełnoekranowym lub Split View, zapewniając łatwy sposób przełączania się między nimi. 

Otwieranie widoku Mission Control

  • Przesuń w górę trzema lub czterema palcami na gładziku lub stuknij dwukrotnie dwoma palcami powierzchnię myszy Magic Mouse.
  • Otwórz aplikację Mission Control, która znajduje się w folderze Aplikacje.
  • Naciśnij klawisz Mission Control  na klawiaturze Apple lub pasku Touch Bar.


Dodawanie przestrzeni i przełączanie się między nimi

Pasek Spaces w górnej części okna Mission Control zawiera miniatury każdej przestrzeni biurka i każdego okna otwartego w trybie pełnoekranowym lub Split View.

Aby dodać przestrzeń, umieść kursor na pasku Spaces, a następnie kliknij przycisk dodawania  po prawej stronie:

Jeśli pracujesz z wieloma przestrzeniami, możesz przełączać się między nimi, klikając miniatury u góry okna Mission Control. Możesz też korzystać z poniższych metod, które działają również poza oknem Mission Control:

  • Przesuń w lewo lub prawo trzema lub czterema palcami na gładziku lub przesuń w lewo lub prawo dwoma palcami na myszy Magic Mouse.
  • Naciśnij klawisze Control+Strzałka w prawo lub Control+Strzałka w lewo.


Przenoszenie okien do przestrzeni

Gdy pracujesz z wieloma przestrzeniami, możesz przenosić między nimi okna. Po prostu przeciągnij okno na miniaturę innej przestrzeni na pasku Spaces.

Jeśli przeciągniesz okno na pusty obszar paska Spaces, otworzy się ono na pełnym ekranie w nowej przestrzeni:

Jeśli przeciągniesz okno na miniaturę aplikacji pełnoekranowej, dołączy ono do drugiego okna w trybie Split View:

Przenoszenie lub usuwanie przestrzeni

Aby przenieść przestrzeń, przeciągnij jej miniaturę na lewo lub prawo od innej przestrzeni na pasku Spaces.

Aby usunąć przestrzeń, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij znak X w okręgu lub podwójne strzałki w okręgu obok miniatury przestrzeni na pasku Spaces. Wszystkie okna w tej przestrzeni zostaną automatycznie przeniesione na pierwszą przestrzeń biurka.

Data publikacji: