Jeśli nie można wysyłać lub odbierać wiadomości na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, co zrobić, jeśli w czasie wysyłania wiadomości zobaczysz alert albo jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości.

Pierwsze czynności

 1. Uruchom ponownie urządzenie:
 2. Sprawdź połączenie sieciowe. Aby wysłać wiadomość jako wiadomość iMessage lub MMS, musisz mieć połączenie z siecią komórkową danych lub z siecią Wi-Fi. Aby wysłać wiadomość SMS, musisz mieć połączenie z siecią komórkową. Jeśli masz włączoną funkcję Rozmowy przez Wi‑Fi, możesz wysyłać wiadomości SMS przez sieć Wi‑Fi.
 3. Skontaktuj się ze swoim operatorem w celu sprawdzenia, czy typ wiadomości, którą próbujesz wysłać (np. MMS lub SMS), jest obsługiwany.
 4. Jeśli próbujesz wysyłać grupowe wiadomości MMS na telefonie iPhone, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości, a następnie włącz opcję Wiadomości MMS. Jeśli na swoim telefonie iPhone nie widzisz opcji włączania wiadomości MMS lub wiadomości grupowych, Twój operator może nie obsługiwać tej funkcji.
 5. Upewnij się, że na urządzeniu jest wystarczająca ilość wolnego miejsca, aby odbierać obrazy i filmy.
 6. Upewnij się, że wprowadzony numer telefonu lub adres e‑mail odbiorcy jest poprawny.

Dowiedz się, co zrobić, gdy widzisz komunikat Czekam na aktywację.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, znajdź swój problem poniżej, aby dowiedzieć się, co zrobić w dalszej kolejności.

Jeśli widzisz czerwony wykrzyknik

Jeśli przy próbie wysłania wiadomości wyświetlana jest ikona Ikona wykrzyknika z komunikatem Niedostarczona, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź połączenie sieciowe.
 2. Stuknij ikonę Ikona wykrzyknika, a następnie stuknij opcję Spróbuj ponownie.
 3. Jeśli nadal nie możesz wysłać wiadomości, stuknij ikonę Ikona wykrzyknika, a następnie stuknij opcję Wyślij jako SMS/MMS. Mogą być naliczane opłaty za wysyłanie wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Jeśli pole wiadomości ma zielony kolor

Jeśli pole wiadomości ma zielony kolor zamiast niebieskiego, została ona wysłana jako wiadomość MMS/SMS, a nie iMessage. Może tak się dziać z następujących przyczyn:

 • Odbiorca wiadomości nie ma urządzenia Apple.
 • Wiadomości iMessage są wyłączone na Twoim urządzeniu lub urządzeniu odbiorcy. Aby sprawdzić, czy wiadomości iMessage są włączone na Twoim urządzeniu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > iMessage.
 • Wiadomości iMessage są tymczasowo wyłączone na Twoim urządzeniu lub urządzeniu odbiorcy.

Sprawdź, czym różnią się wiadomości iMessage i wiadomości MMS/SMS.

Jeśli otrzymujesz wiadomości na jednym urządzeniu, ale nie na innym

Jeśli masz telefon iPhone oraz inne urządzenie z systemem iOS, takie jak iPad, możliwe, że w ustawieniach wiadomości iMessage określono, że wiadomości mają być odbierane i rozpoczynane przy użyciu konta Apple ID, a nie numeru telefonu. Aby sprawdzić, czy wiadomości są wysyłane i odbierane z wykorzystaniem numeru telefonu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i stuknij opcję Wysyłka/odbiór.

Jeśli nie widzisz swojego numeru telefonu iPhone, możesz skojarzyć go z kontem Apple ID, aby wysyłać i odbierać wiadomości iMessage przy użyciu swojego numeru telefonu. Możesz też skonfigurować funkcję Przekazywanie wiadomości tekstowych, aby móc wysyłać i odbierać wiadomości MMS i SMS na wszystkich swoich urządzeniach Apple.

Jeśli występują problemy z wiadomością grupową

Jeśli uczestniczysz w wiadomości grupowej i przestaniesz otrzymywać wiadomości, sprawdź, czy rozmowa nie została opuszczona. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij wiadomość grupową. Jeśli widzisz komunikat Opuszczasz rozmowę, oznacza to, że została ona opuszczona lub usunięto Cię z wiadomości grupowej. Możesz ponownie dołączyć do wiadomości grupowej, jeśli jakiś członek grupy doda Cię do niej.

Aby wysłać nową wiadomość grupową:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij przycisk Utwórz , aby rozpocząć nową rozmowę.
 2. Wprowadź numery telefonów lub adresy e‑mail kontaktów.
 3. Wpisz wiadomość, a następnie stuknij przycisk Wyślij wyślij wiadomość.

Jeśli występują inne problemy z wiadomością grupową, może być konieczne usunięcie rozmowy i rozpoczęcie nowej. Aby usunąć wiadomość grupową:

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i znajdź rozmowę, którą chcesz usunąć.
 2. Przesuń palcem w lewo na rozmowie.
 3. Stuknij opcję Usuń.

Po usunięciu wiadomości nie będzie można jej odzyskać. Jeśli chcesz zachować fragmenty wiadomości, możesz wykonać zrzut ekranu. Aby zachować załącznik z wiadomości, dotknij go i przytrzymaj, stuknij opcję Więcej, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Więcej informacji

Data publikacji: