Jeśli iPhone lub iPad nie może nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi

Uzyskaj pomoc dotyczącą łączenia z siecią Wi-Fi na iPhonie lub iPadzie.

Upewnij się, że router jest włączony i znajdujesz się w jego zasięgu

Oddalenie się od routera może uniemożliwić nawiązanie połączenia, więc sprawdź, czy jesteś w jego zasięgu.

Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona i widzisz swoją sieć

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i upewnij się, że włączono funkcję Wi-Fi. Stuknij nazwę sieci Wi-Fi, aby nawiązać z nią połączenie. Niebieski znacznik wyboru obok nazwy sieci oznacza, że urządzenie nawiązało połączenie.

Jeśli widzisz, że w obszarze Ustawienia > Wi‑Fi > [Twoja sieć] opcja Przyłączaj automatycznie jest wyłączona, stuknij przycisk Więcej informacji i stuknij polecenie Przyłączaj automatycznie.

iPhone z ekranem Wi-Fi. Obok nazwy sieci Wi-Fi jest niebieski znacznik wyboru.

W razie potrzeby wprowadź hasło sieci Wi-Fi

Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło sieci Wi-Fi. Uzyskaj pomoc, jeśli nie znasz swojego hasła.

Nawet jeśli wprowadzisz poprawne hasło, może pojawić się komunikat „Nie można nawiązać połączenia z siecią” lub „Nieprawidłowe hasło”. Uruchom ponownie wszystkie urządzenia, a następnie spróbuj ponownie wprowadzić hasło.

Sprawdź problemy z siecią Wi-Fi

Jeśli system iOS lub iPadOS wykryje problem z połączeniem Wi-Fi, pod nazwą podłączonej sieci Wi-Fi może pojawić się informacja o rekomendowanym działaniu. Może to być na przykład alert „Brak połączenia z Internetem”. Aby uzyskać więcej informacji, stuknij nazwę sieci Wi-Fi.

iPhone z ekranem Wi-Fi. Pod nazwą sieci Wi-Fi jest wyświetlony komunikat alertu. 

Sprawdź kable i połączenia

Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia z siecią albo korzystać z Internetu, upewnij się, że router jest włączony i podłączony do modemu.

Uruchom ponownie

Uruchom ponownie urządzenie z systemem iOS lub iPadOS.

Następnie uruchom ponownie router i modem kablowy lub DSL, odłączając go od zasilania i podłączając ponownie.

Po ponownym uruchomieniu każdego z urządzeń sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Wyzeruj ustawienia sieciowe

Jeśli używasz systemu iOS lub iPadOS 15 albo nowszego, stuknij opcję Ustawienia > Ogólne > Przenieś zawartość lub wyzeruj [urządzenie] > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.

Jeśli używasz systemu iOS lub iPadOS 14 albo starszego, stuknij opcję Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe.

Powoduje to też wyzerowanie wcześniej używanych sieci Wi-Fi i haseł, ustawień sieci komórkowej oraz ustawień sieci VPN i APN.

iPhone z ekranem Przenieś zawartość lub wyzeruj.

Dodatkowa pomoc

  • Jeśli udało Ci się połączyć z siecią Wi-Fi, ale nie masz dostępu do Internetu, spróbuj użyć tej samej sieci Wi-Fi na innych urządzeniach. Jeśli nie masz dostępu do Internetu również na innych urządzeniach, mogła wystąpić przerwa w dostępie do usługi. Skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu, aby uzyskać pomoc.
  • Spróbuj nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi w innej lokalizacji. Jeśli urządzenie nawiązuje połączenia z innymi sieciami, poszukaj pomocy dotyczącej swojej sieci Wi-Fi. Jeśli urządzenie nie może połączyć się z żadną siecią Wi-Fi, skontaktuj się z Apple.
  • Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe routera Wi-Fi do najnowszej wersji i upewnij się, że obsługuje on Twój produkt Apple. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem routera.
Data publikacji: