Korzystanie z funkcji Live Listen wraz z aparatami słuchowymi „Made for iPhone”

Funkcja Live Listen umożliwia przekształcenie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w mikrofon zdalny, który wysyła dźwięki do aparatu słuchowego Made for iPhone. Dzięki funkcji Live Listen można usłyszeć rozmowę w głośnym pomieszczeniu lub słuchać kogoś w innej części pomieszczenia.

Funkcji Live Listen można używać na urządzeniu z systemem iOS, które współpracuje z aparatami słuchowymi „Made for iPhone”.

Włączanie funkcji Live Listen

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Aparaty słuchowe.
 2. Stuknij aparat słuchowy w opcji Urządzenia.
 3. Stuknij opcję Włącz Live Listen.
 4. Umieść urządzenie przed osobą, której chcesz słuchać.

Wyłączanie funkcji Live Listen

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Aparaty słuchowe.
 2. Stuknij nazwę używanego aparatu słuchowego na liście Urządzenia.
 3. Stuknij opcję Zakończ Live Listen.


           

Dostęp z poziomu skrótu funkcji dostępności

Możesz również skorzystać ze skrótu funkcji dostępności, aby włączyć i wyłączyć opcję Live Listen lub zarządzać innymi funkcjami aparatu słuchowego. Aby skorzystać ze skrótu funkcji dostępności, trzykrotnie szybko naciśnij przycisk Początek.

Z poziomu skrótu funkcji dostępności możesz:

 • Włączyć lub wyłączyć funkcję Live Listen
 • Sprawdzić czas pracy baterii
 • Zmienić głośność dla każdego z osobna lub obu aparatów słuchowych
 • Wybrać gotowy zestaw ustawień

Aby skorzystać ze skrótu funkcji dostępności z poziomu ekranu blokady, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Aparaty słuchowe, a następnie włącz opcję Steruj na ekranie blokady.

Uzyskaj pomoc, jeśli nie wyświetla się funkcja Live Listen

 1. Upewnij się, że aparat słuchowy jest połączony z urządzeniem. Może być konieczne zestawienie go w parę lub połączenie go ponownie.
 2. Upewnij się, że aparat słuchowy jest widoczny w Centrum sterowania obok opcji AirDrop. Być może wybrano inne urządzenie audio.
 3. Jeśli wyświetla się inne akcesorium, stuknij je, a następnie wybierz aparat słuchowy z wyświetlonej listy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: Wed Feb 22 14:44:26 GMT 2017