Korzystanie z funkcji Live Listen wraz z aparatami słuchowymi „Made for iPhone”

Funkcja Live Listen umożliwia przekształcenie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w mikrofon zdalny, który wysyła dźwięki do aparatu słuchowego „Made for iPhone”. Dzięki funkcji Live Listen można usłyszeć rozmowę w głośnym pomieszczeniu lub słuchać kogoś w innej części pomieszczenia.

Funkcji Live Listen można używać na urządzeniu z systemem iOS, które współpracuje z aparatami słuchowymi „Made for iPhone”.

Włączanie funkcji Live Listen

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz pozycję Aparaty słuchowe.
 2. Stuknij nazwę używanego aparatu słuchowego na liście Aparaty słuchowe MFi.
 3. Stuknij opcję Włącz Live Listen.
 4. Umieść urządzenie przed osobą, której chcesz słuchać.

 

Wyłączanie funkcji Live Listen

 1. Wybierz opcje Ustawienia > Dostępność i wybierz pozycję Aparaty słuchowe.
 2. Stuknij nazwę używanego aparatu słuchowego na liście Aparaty słuchowe MFi.
 3. Stuknij opcję Zakończ Live Listen.

 


Korzystanie ze skrótu funkcji dostępności

Za pomocą skrótu funkcji dostępności możesz włączać i wyłączać funkcję Live Listen lub sterować innymi funkcjami aparatu słuchowego. Skonfiguruj skrót funkcji dostępności w taki sposób, aby uwzględniał funkcję Live Listen. Aby skorzystać ze skrótu funkcji dostępności, trzykrotnie szybko naciśnij przycisk Początek. Na telefonie iPhone X lub nowszym trzykrotnie kliknij przycisk boczny.

Skrót funkcji dostępności pozwala:

 • Włączyć lub wyłączyć funkcję Live Listen
 • Sprawdzić poziom naładowania baterii
 • Ustawić głośność w prawym lub lewym aparacie albo w obu naraz
 • Wybrać gotowy zestaw ustawień

Aby móc korzystać ze skrótu funkcji dostępności przy zablokowanym ekranie, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Dostępność, wybierz pozycję Aparaty słuchowe i włącz funkcję Sterowanie przy blokadzie.

Jeśli nie widzisz funkcji Live Listen

 1. Upewnij się, że aparat słuchowy jest połączony z telefonem iPhone. Może być konieczne połączenie go w parę lub połączenie go ponownie.
 2. Upewnij się, że aparat słuchowy jest widoczny w obszarze wyboru urządzenia w narzędziach odtwarzania w centrum sterowania. 
 3. Jeśli jest widoczne inne akcesorium, stuknij je, po czym wybierz aparat słuchowy z wyświetlonej listy.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: