Jeśli nie można utworzyć archiwum iTunes dla telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Podczas archiwizacji (wykonywania kopii zapasowej) telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w programie iTunes może zostać wyświetlony komunikat, na przykład komunikat o braku wolnego miejsca, niepowodzeniu sesji lub problemie z ponownym uruchomieniem sesji. 

Po każdym kroku ponownie spróbuj zarchiwizować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

Ponownie uruchom komputer i urządzenie z systemem iOS.

Po ponownym uruchomieniu jeszcze raz spróbuj przeprowadzić archiwizację.

 

Odłącz inne urządzenia USB.

Odłącz od komputera wszystkie urządzenia poza urządzeniem z systemem iOS, klawiaturą i myszą. Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone bezpośrednio do komputera.

 

Sprawdź ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.

Jeśli program iTunes dla systemu Windows przestaje odpowiadać lub archiwizacja nigdy się nie kończy, może być konieczne uaktualnienie, skonfigurowanie, wyłączenie lub odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego. Dowiedz się więcej na temat braku reakcji programu iTunes dla systemu Windows.

 

Wyzeruj folder Lockdown.

Spróbuj wyzerować folder Lockdown, aby rozpocząć archiwizację lub zachować archiwum.

 

Spróbuj użyć innego komputera.

Jeśli masz więcej niż jeden komputer Mac lub PC, spróbuj przeprowadzić archiwizację na innym komputerze.

 

Zwolnij miejsce.

Jeśli program iTunes nie może zarchiwizować urządzenia z powodu braku wolnego miejsca, spróbuj zwolnić miejsce na komputerze Mac lub PC. Następnie ponownie wykonaj procedurę archiwizacji.

 

Uzyskaj dodatkową pomoc

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Ostatnia modyfikacja: