Jeśli nie można ukończyć tworzenia backupu w programie iTunes lub nie można odtworzyć urządzenia z backupu

Dowiedz się, co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy podczas tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w programie iTunes.


 


Jeśli potrzebujesz pomocy po wykonaniu backupu urządzenia w programie iTunes lub odtworzeniu urządzenia z backupu iTunes, wykonaj czynności podane w tym artykule.


 

Spróbuj ponownie po każdej z nich

  1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu iTunes.
  2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, a następnie wybierz urządzenie w programie iTunes. Jeśli urządzenie nie pojawi się w programie iTunes, musisz rozwiązać ten problem, zanim będzie można kontynuować. Jeśli nie pamiętasz kodu lub urządzenie jest zablokowane, dowiedz się, co zrobić
  3. Wyłącz zarówno komputer, jak i telefon iPhone, iPada lub iPoda touch. Następnie włącz je z powrotem.
  4. Jeśli korzystasz z komputera Mac, pomiń ten krok. Jeśli używasz komputera PC z systemem Windows i program iTunes nie odpowiada lub backup nigdy się nie kończy, może być konieczne uaktualnienie, zmiana, wyłączenie lub odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
  5. Jeśli masz więcej niż jeden komputer, spróbuj utworzyć backup na innym komputerze Mac lub PC. Możesz też utworzyć backup urządzenia za pomocą usługi iCloud i odtworzyć urządzenie z backupu iCloud.
  6. Jeśli widzisz komunikat o błędzie z informacją, że wystąpił błądbackup jest uszkodzony lub niezgodny albo na dysku brakuje miejsca, znajdź ten komunikat poniżej, aby dowiedzieć się, co zrobić.
  7. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że wystąpił błąd

Jeśli komunikat informuje, że program iTunes nie może utworzyć backupu urządzenia, ponieważ wystąpił błąd, sprawdź, czy używasz najnowszej wersji systemu iOS. Następnie otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS, stuknij opcję Uaktualnienia i sprawdź, czy wszystkie aplikacje zainstalowane na urządzeniu zostały uaktualnione. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że na dysku brakuje miejsca

Jeśli podczas tworzenia backupu urządzenia pojawia się komunikat z informacją, że na dysku brakuje miejsca, zwolnij miejsce na dysku komputera Mac lub PC. Jeśli po zwolnieniu miejsca na dysku komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Jeśli komunikat informuje, że backup jest uszkodzony lub niezgodny

Jeśli program iTunes nie może odtworzyć urządzenia z backupu, ponieważ jest on uszkodzony lub niezgodny, upewnij się, że program iTunes jest aktualny. Jeśli pojawia się komunikat informujący, że system iOS jest przestarzały, dowiedz się, jak zaktualizować urządzenie, aby odtworzyć backup. Jeśli nadal nie możesz odtworzyć backupu, może nie nadawać się on do użytku. Spróbuj użyć innego backupu lub backupu iCloud albo skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: