Jeśli nie można utworzyć backupu urządzenia z systemem iOS lub iPadOS na komputerze bądź odtworzyć urządzenia z backupu

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz utworzyć backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputerze bądź odtworzyć urządzenia z backupu na komputerze.

Spróbuj ponownie po każdej czynności

  1. Upewnij się, że komputer Mac lub PC jest aktualny. Jeśli używasz aplikacji iTunes, upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana jej najnowsza wersja.
  2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB i zlokalizuj urządzenie na komputerzeDowiedz się, co zrobić, jeśli urządzenie nie pojawia się w Finderze lub aplikacji iTunes. Jeśli nie pamiętasz kodu lub urządzenie jest zablokowane, dowiedz się, co zrobić
  3. Ponownie uruchom urządzenia.
  4. Jeśli korzystasz z komputera Mac, pomiń ten krok. Jeśli używasz komputera PC z systemem Windows i aplikacja iTunes nie odpowiada lub tworzenie backupu nigdy się nie kończy, może być konieczne uaktualnienie, zmiana, wyłączenie lub odinstalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
  5. Jeśli masz więcej niż jeden komputer, spróbuj utworzyć backup na innym komputerze Mac lub PC. Możesz też utworzyć backup urządzenia za pomocą usługi iCloud i odtworzyć urządzenie z backupu w iCloud.
  6. Jeśli widzisz komunikat o błędzie z informacją, że wystąpił błądbackup jest uszkodzony lub niezgodny albo na dysku brakuje miejsca, znajdź ten komunikat poniżej, aby dowiedzieć się, co zrobić.
  7. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że wystąpił błąd

Jeśli komunikat informuje, że komputer nie może utworzyć backupu urządzenia, ponieważ wystąpił błąd, sprawdź, czy używasz najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli komunikat informuje, że na dysku brakuje miejsca

Jeśli podczas tworzenia backupu urządzenia pojawia się komunikat z informacją, że na dysku brakuje miejsca, zwolnij miejsce na dysku komputera Mac lub PC. Jeśli po zwolnieniu miejsca na dysku komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Jeśli komunikat informuje, że backup jest uszkodzony lub niezgodny

Jeśli nie można odtworzyć urządzenia z systemem iOS lub iPadOS z backupu, ponieważ jest on uszkodzony lub niezgodny, upewnij się, że komputer został uaktualniony. Jeśli pojawia się komunikat o błędzie informujący, że system iOS lub iPadOS jest przestarzały, dowiedz się, jak uaktualnić urządzenie, aby odtworzyć backup. Jeśli nadal nie możesz odtworzyć backupu, może nie nadawać się on do użytku. Spróbuj użyć innego backupu lub backupu w iCloud albo skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: