Jeśli komputer nie rozpoznaje iPhone’a lub iPada

Gdy urządzenie jest włączone i podłączone do komputera, powinno pojawić się w Finderze, aplikacji iTunes lub Urządzenia Apple. Jeśli go nie widzisz, wykonaj następujące czynności.

Wyszukiwanie w Finderze, aplikacji iTunes lub Urządzenia Apple

Na Macu z systemem macOS Catalina lub nowszym szukaj urządzenia na pasku bocznym dowolnego okna Findera*.

Na Macu z wcześniejszą wersją systemu macOS szukaj urządzenia w aplikacji iTunes.

Na komputerze PC wyszukaj swoje urządzenie w aplikacji iTunes lub Urządzenia Apple.

Dowiedz się więcej na temat wyświetlania urządzenia w Finderze i aplikacji iTunes lub w aplikacji Urządzenia Apple.

Sprawdzanie ładowania urządzenia

W momencie podłączenia do komputera urządzenie powinno wyemitować dźwięk lub zawibrować, jednak podłączenie go mogą utrudniać zanieczyszczenia, które gromadzą się w porcie ładowania na spodzie iPhone’a lub iPada. Jeśli po podłączeniu iPhone’a lub iPada do komputera urządzenie nie ładuje się, jeśli to możliwe, podłącz je bezpośrednio bez użycia koncentratora lub zasilacza. Jeśli to nie zadziała, użyj innego portu USB, innego przewodu lub innego komputera.

Aktualizowanie oprogramowania na wszystkich urządzeniach

Uaktualnij iPhone’a lub iPada

Uaktualnij Maca

Aktualizowanie komputera z systemem Windows

Na komputerze PC może być też konieczna aktualizacja aplikacji iTunes, aplikacji Urządzenia Applesterowników.

Ponownie uruchom urządzenia

Uruchom ponownie iPhone’a

Uruchom ponownie iPada

Uruchom ponownie Maca

Uruchom ponownie komputer PC z systemem Windows

Zezwolenie urządzeniu na łączenie się w systemie Windows lub macOS

Po podłączeniu urządzenia do komputera PC z systemem Windows aplikacja Menedżer urządzeń może potwierdzić, czy komputer jest podłączony do iPhone’a lub iPada i zaktualizować sterownik w razie potrzeby.

Podczas podłączania urządzenia do laptopa Mac z układem scalonym Apple komputer może zapytać, czy chcesz zezwolić temu akcesorium na połączenie. Jeśli tak, pozwól mu się połączyć.

Dowiedz się, jak umożliwić podłączenie akcesoriów

Zaufaj komputerowi, jeśli zostanie wyświetlony monit

Jeśli po podłączeniu urządzenia do komputera na urządzeniu pojawi się komunikat „Ufać temu komputerowi?”, stuknij opcję Zaufaj. Jeśli nie widzisz tego alertu lub stukniesz go nieprawidłowo, a komputer i iPhone lub iPad mogą nie ufać sobie nawzajem, wyzeruj ustawienia Dane lokalizacji/prywatności.

Informacje o komunikacie „Ufać temu komputerowi?”

Sprawdzanie występowania konfliktów oprogramowania

Niektóre programy innych firm mogą wpływać na to, czy iPhone lub iPad może połączyć się z komputerem.

Na Macu sprawdź, czy oprogramowanie VPN lub oprogramowanie zabezpieczające innej firmy nie ma problemów z łącznością

W komputerze PC rozwiąż problemy między oprogramowaniem Apple dla systemu Windows a oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm

Skontaktuj się z nami

Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje iPhone’a lub iPada, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

* Ta funkcja zależy od ustawienia: na pasku menu w Finderze wybierz kolejno opcje Finder > Ustawienia (lub Preferencje). Kliknij opcję Pasek boczny u góry okna ustawień, a następnie upewnij się, że opcja Płyty CD/DVD i urządzenia iOS jest zaznaczona. Jeśli nie widzisz paska bocznego w oknach Findera, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek boczny z paska menu lub naciśnij klawisze Control+Command+S.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez Apple, lub niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: