Importowanie kontaktów z karty SIM na telefon iPhone

Jeśli karta SIM obsługuje taką możliwość, możesz zaimportować kontakty z karty SIM na telefon iPhone. Dowiedz się, jak.

Importowanie kontaktów przechowywanych na karcie SIM

  1. Włóż poprzednią kartę SIM z kontaktami do telefonu iPhone. Upewnij się, że karta SIM pasuje.
  2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Importuj kontakty z SIM.
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz miejsce importowania kontaktów z karty SIM.
  4. Zaczekaj, aż importowanie dobiegnie końca.
  5. Otwórz aplikację Kontakty i upewnij się, że kontakty zostały zaimportowane.* W razie potrzeby możesz wymienić kartę SIM, z której dokonano importu, na nowszą kartę SIM.

Telefon iPhone nie przechowuje kontaktów na karcie SIM. Jeśli chcesz przenieść kontakty z jednego telefonu iPhone na drugi, możesz utworzyć backup kontaktów w usłudze iCloud albo przenieść zawartość z jednego urządzenia na inne.

* To, jakie dane dotyczące kontaktów zostaną zaimportowane z karty SIM, zależy od tego, jak poprzedni telefon przechowywał informacje na karcie SIM. Dodatkową pomoc dotyczącą importowania kontaktów z telefonu niebędącego produktem Apple możesz uzyskać w witrynie internetowej producenta telefonu, w sklepie App Store lub kontaktując się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Data publikacji: