Importowanie kontaktów z karty SIM na telefon iPhone

Jeśli karta SIM obsługuje taką możliwość, możesz zaimportować kontakty z karty SIM na telefon iPhone. Dowiedz się, jak to zrobić.

Telefon iPhone nie przechowuje kontaktów na karcie SIM. Jeśli chcesz przenieść kontakty z jednego telefonu iPhone na drugi, możesz utworzyć backup kontaktów w usłudze iCloud albo przenieść zawartość z jednego urządzenia na inne.

Importowanie kontaktów przechowywanych na karcie SIM

  1. Jeśli w telefonie iPhone nie używasz karty SIM ze starego telefonu:
    • Upewnij się, że karta SIM z poprzedniego telefonu pasuje do telefonu iPhone.
    • Wyjmij z telefonu iPhone bieżącą kartę SIM i włóż kartę SIM z poprzedniego telefonu.
  2. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Kontakty > Importuj kontakty z SIM. 
  3. Zaczekaj, aż importowanie dobiegnie końca.
  4. Jeśli karty SIM zostały zamienione (zobacz pierwszy krok procedury), wyjmij kartę SIM i włóż tę kartę SIM, której normalnie używasz z telefonem iPhone.
  5. Otwórz aplikację Kontakty i upewnij się, że kontakty zostały zaimportowane.

To, jakie dane dotyczące kontaktów zostaną zaimportowane z karty SIM, zależy od tego, jak poprzedni telefon przechowywał informacje na karcie SIM. Dodatkową pomoc dotyczącą importowania kontaktów z telefonu niebędącego produktem Apple możesz uzyskać w witrynie internetowej producenta telefonu, w sklepie App Store lub kontaktując się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Telefon iPhone nie przechowuje kontaktów na karcie SIM. Jeśli chcesz przenieść kontakty z jednego telefonu iPhone na drugi, możesz utworzyć backup kontaktów w usłudze iCloud albo przenieść zawartość z jednego urządzenia na inne.

Więcej informacji

Data publikacji: