Importowanie zdjęć za pomocą przejściówek Apple do aparatu

Dowiedz się, jak importować zdjęcia i nagrania wideo z aparatu cyfrowego lub karty SD na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch za pomocą przejściówek Apple do aparatu.

Zdjęcia i nagrania wideo można importować z karty SD, aparatu cyfrowego lub innych obsługiwanych akcesoriów na urządzenie z systemem iOS, używając jednego z następujących rozwiązań:

 • Czytnik kart SD ze złączem Lightning
 • Przejściówka ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu
 • Przejściówka ze złącza Lightning na złącze USB aparatu
 • Przejściówka Apple ze złącza USB-C na czytnik kart SD

Jeśli masz telefon iPhone 5 lub nowszy, wymagany jest system iOS 9.2 lub nowszy. Jeśli masz iPoda touch lub telefon iPhone 4s, wymagany jest system iOS 9.3. Jeśli używasz przejściówki ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu, wymagany jest iPad z systemem iOS 9.3.

Importowanie zdjęć i nagrań wideo

Aby zaimportować zawartość z karty SD lub aparatu cyfrowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz przejściówkę do urządzenia z systemem iOS.
 2. Podłącz aparat cyfrowy do przejściówki przez port USB lub włóż kartę SD.
 3. Powinno nastąpić automatyczne otwarcie aplikacji Zdjęcia z wyświetloną kartą Import. Jeśli tak się nie stanie, otwórz aplikację Zdjęcia i stuknij opcję Import.
 4. Stuknij opcję Importuj wszystko, aby zaimportować zawartość, lub stuknij wybrane rzeczy, a następnie stuknij opcję Importuj.
 5. Po ukończeniu importowania może zostać wyświetlony monit o pozostawienie (opcja Pozostaw) lub usunięcie (opcja Usuń) multimediów znajdujących się w aparacie lub na karcie SD.

Zawartość można tylko zaimportować na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch. Nie można eksportować zawartości na kartę SD ani aparat cyfrowy.

Jeśli nie widać opcji importu

Jeśli karta Import nie jest wyświetlana, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że cyfrowy aparat fotograficzny jest włączony i ustawiony na właściwy tryb umożliwiający eksportowanie zdjęć.
 2. Odłącz przejściówkę, odczekaj 30 sekund i podłącz ją ponownie.
 3. Odłącz cyfrowy aparat fotograficzny lub kartę SD, odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz je z powrotem.
 4. Ponownie uruchom urządzenie z systemem iOS, a następnie wyłącz i włącz aparat.
 5. Jeśli możesz, sprawdź działanie zestawu, korzystając z innego aparatu lub innej karty SD. Jeśli możesz zaimportować multimedia, korzystając z innego aparatu cyfrowego lub karty SD, być może występuje problem dotyczący danych na aparacie lub karcie SD, z których nie można było wykonać importu. Spróbuj zaimportować dane na inne urządzenie lub komputer, a następnie sformatuj (lub wyzeruj) kartę SD za pomocą aparatu cyfrowego. Ponowne sformatowanie spowoduje wymazanie wszystkich obrazów znajdujących się na karcie SD. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku aparatu cyfrowego.

Jeśli nie można zaimportować określonej zawartości

Przejściówki Apple do aparatu umożliwiają importowanie wielu różnych typów plików multimedialnych z aparatu cyfrowego lub karty SD. Jeśli format pliku jest niezgodny z systemem iOS, nie będzie można wyświetlić tego pliku na urządzeniu, ale można będzie później zaimportować go na komputer.

Przejściówki Apple do aparatu umożliwiają importowanie tylko zdjęć i nagrań wideo wykonanych za pomocą aparatów cyfrowych. Może wystąpić problem z importem zawartości, której nazwa została zmieniona lub która była edytowana lub skopiowana do aparatu cyfrowego bądź karty SD.

Obsługiwane karty SD i protokoły przesyłania obrazów

 • Protokół PTP (Picture Transfer Protocol)
 • Protokół Mass Storage Device
 • SDSC
 • SDHC
 • miniSD
 • microSD
 • MMC
 • SDXC

Urządzenia pamięci flash i dyski flash USB nie są obsługiwane w zakresie importu zdjęć.

Jeśli używasz przejściówki ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu, następujące modele iPada przesyłają dane z szybkością portu USB 3:

 • iPad Pro 12,9 cala (2. generacji)
 • iPad Pro 10,5 cala
 • iPad Pro 12,9 cala

Wszystkie inne przejściówki i urządzenia z systemem iOS działają z szybkością połączenia USB 2.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: