Podłączanie drukarki AirPrint do sieci Wi-Fi

Drukarkę AirPrint można podłączyć do sieci Wi-Fi w celu bezprzewodowego drukowania z komputera Mac, telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Te informacje ogólne nie odnoszą się do żadnej konkretnej drukarki AirPrint. Aby uzyskać szczegółową procedurę, należy zapoznać się z dokumentacją drukarki lub skontaktować się z jej producentem. Wszystkie drukarki Wi-Fi wymagają prawidłowo skonfigurowanej sieci Wi-Fi oraz nazwy (lub identyfikatora SSID) i hasła tej sieci.

Jeśli drukarka ma wbudowany wyświetlacz

Drukarki z ekranem dotykowym lub innym wbudowanym wyświetlaczem (panelem sterowania) zwykle wymagają użycia tego wyświetlacza do wybrania lub wprowadzenia nazwy i hasła sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji drukarki.

Jeśli drukarka używa funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Jeśli router Wi-Fi nie został wyprodukowany przez firmę Apple, należy sprawdzić dokumentację routera, aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie dodawania drukarki WPS.

Jeśli stacja bazowa AirPort służy jako router Wi-Fi:

 1. Otwórz Narzędzie AirPort, które znajduje się w katalogu Narzędzia w katalogu Programy. 
 2. W Narzędziu AirPort wybierz stację bazową, a następnie wprowadź hasło stacji bazowej, jeśli pojawi się monit.
 3. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Stacja bazowa > Dodaj drukarkę WPS.
 4. Wybierz opcję PIN lub Pierwsza próba jako typ połączenia WPS, na które zezwalasz. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli wybierzesz opcję Pierwsza próba, naciśnij przycisk WPS na drukarce. Kiedy adres MAC drukarki pojawi się w Narzędziu AirPort, kliknij przycisk Gotowe.
  • Jeśli wybierzesz opcję PIN, wprowadź numer PIN, który powinien znajdować się w dokumentacji drukarki. Następnie kliknij przycisk Dalej. Kiedy adres MAC drukarki pojawi się w Narzędziu AirPort, kliknij przycisk Gotowe.
 5. Zamknij Narzędzie AirPort.

Jeśli drukarkę można podłączyć do komputera Mac za pomocą przewodu USB

W celu skonfigurowania drukowania przez sieć Wi-Fi można czasem użyć połączenia USB:

 1. Podłącz drukarkę do komputera Mac przy użyciu odpowiedniego przewodu USB.
 2. Zainstaluj oprogramowanie dla komputera Mac, które zostało dołączone do drukarki, a także upewnij się, że oprogramowanie zawiera asystenta konfiguracji. 
 3. Użyj asystenta konfiguracji drukarki, aby podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji drukarki.
 4. Odłącz przewód USB od drukarki i komputera Mac. Drukarka powinna pozostać połączona z siecią Wi-Fi.

Jeśli drukarka może utworzyć sieć Wi-Fi typu ad-hoc

W celu skonfigurowania drukowania przez sieć Wi-Fi można czasem użyć utworzonej przez drukarkę sieci Wi-Fi typu ad-hoc:

 1. Zainstaluj oprogramowanie dla komputera Mac, które zostało dołączone do drukarki, a także upewnij się, że oprogramowanie zawiera asystenta konfiguracji.
 2. Upewnij się że sieć Wi-Fi typu ad-hoc jest włączona w drukarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji drukarki.
 3. Otwórz menu Wi-Fi na komputerze Mac, klikając ikonę Wi-Fi na pasku menu, a następnie wybierz nazwę utworzonej przez drukarkę sieci Wi-Fi typu ad-hoc. Gdy komputer Mac znajduje się w sieci drukarki, nie możesz połączyć z Internetem ani innymi usługami w zwykłej sieci Wi-Fi.
 4. Użyj asystenta konfiguracji drukarki, aby podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi. Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji drukarki. Drukarka może uruchomić się ponownie, zanim nawiąże połączenie z siecią.
 5. Wróć do menu Wi-Fi na komputerze Mac i przełącz się na zwykłą sieć Wi-Fi.

Więcej informacji

Kiedy drukarka połączy się z siecią Wi-Fi, będzie można rozpocząć drukowanie:

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: