Jeśli zapora systemu Windows blokuje program iTunes

Zapora systemu Windows może blokować programowi iTunes dostęp do sieci. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie programu iTunes jako wyjątku.

Aby mieć pewność, że zapora na komputerze z systemem Windows nie będzie blokować programu iTunes, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze. Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Windows, naciśnij klawisze Control (Ctrl) i Escape (Esc).
 2. Kliknij ikonę lupy lub pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz firewall.cpl.
 3. Kliknij pozycję firewall.cpl. Zostanie otwarte okno Zapory systemu Windows.
 4. System Windows 10 lub 8: kliknij opcję Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 5. System Windows 7: kliknij opcję Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 6. Kliknij przycisk Zmień ustawienia.
 7. Upewnij się, że program iTunes jest wybrany zarówno dla sieci prywatnych, jak i publicznych.
  Upewnij się, że protokół Bonjour jest wybrany tylko dla sieci prywatnych.
 8. Jeśli programy nie są wyświetlane na liście:
  System Windows 10 lub 8: kliknij opcję Zezwalaj na dostęp innej aplikacji.
  System Windows 7: kliknij opcję Zezwalaj na dostęp innego programu.
 9. Jeśli program iTunes nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do programu iTunes, który znajduje się w katalogu C:\Program Files\iTunes\.
  Jeśli protokół Bonjour nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do programu mDNSResponder, który znajduje się w katalogu C:\Program Files\Bonjour\.
 10. Po wybraniu jednego z tych programów kliknij przycisk Otwórz.
 11. System Windows 10 lub 8: kliknij przycisk Dodaj w oknie Dodawanie aplikacji.
  System Windows 7: kliknij przycisk Dodaj w oknie Dodawanie programu.
 12. System Windows 10 lub 8: kliknij przycisk OK w oknie Dozwolone aplikacje.
  System Windows 7: kliknij przycisk OK w oknie Dozwolone programy.
 13. Zamknij okno Zapory systemu Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: