Jeśli instalator systemu macOS zgłasza, że dysk nie obsługuje niektórych funkcji systemu macOS

Instalator może zgłosić, że dysk nie obsługuje pewnych funkcji, oraz że niektóre funkcje są niedostępne.

Jeśli instalator systemu macOS nie może utworzyć systemu odzyskiwania na dysku, instalacja może być kontynuowana, ale niektóre funkcje systemu macOS będą niedostępne. Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:

  • System jest instalowany na woluminie RAID. System macOS nie tworzy systemu odzyskiwania na woluminach RAID.
  • System jest instalowany na dysku z partycją programu Boot Camp ręcznie zmodyfikowaną poza Asystentem Boot Camp lub dodaną po użyciu Asystenta Boot Camp. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj backup dysku startowego i wymaż go wraz z partycją programu Boot Camp, a następnie zainstaluj system macOS ponownie i za pomocą Asystenta Boot Camp utwórz nową partycję programu Boot Camp.

Do zainstalowania i korzystania z systemu macOS nie jest potrzebny system odzyskiwania, ale bez niego nie można użyć funkcji FileVault, ustawić hasła sprzętowego, ani użyć Narzędzia dyskowego do naprawy dysku. 

Data publikacji: