Jak wymazać dysk dla komputera Mac

Narzędzie dyskowe umożliwia wymazanie (sformatowanie) dysku twardego, dysku flash lub innego urządzenia pamięci masowej dla komputera Mac.

Jak wymazać dysk

Narzędzie dyskowe umożliwia wymazywanie dysków, dodawanie woluminów, sprawdzanie dysków pod kątem błędów i wykonywanie innych zadań.

Wymazanie dysku lub woluminu powoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się na nim plików. Przed kontynuacją upewnij się, że masz backup wszystkich plików, które chcesz zachować.

 1. Jeśli chcesz wymazać dysk, z którego został uruchomiony komputer Mac, przed przejściem dalej uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Możesz też uruchomić komputer z innego dysku.
 2. Otwórz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzia macOS. Możesz je również znaleźć w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje. 
 3. Wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż wszystkie urządzenia na pasku menu.
 4. Na pasku bocznym Narzędzia dyskowego wybierz dysk lub wolumin, który chcesz wymazać.
  W przypadku większości powodów wymazywania należy wymazać dysk, co spowoduje także wymazanie wszystkich woluminów na tym dysku.
 5. Kliknij przycisk lub kartę Wymaż, a następnie wypełnij następujące pola:
  • Nazwa: wprowadź nazwę dysku, na przykład „Macintosh HD”.
  • Format: wybierz format APFS lub Mac OS Extended (kronikowany), aby sformatować jako wolumin dla komputera Mac. Narzędzie dyskowe domyślnie wyświetla zgodny format.
  • Schemat (jeśli jest dostępny): wybierz pozycję Mapa partycji GUID.
 6. Kliknij przycisk Wymaż, aby rozpocząć wymazywanie.
 7. Gdy skończysz, zamknij Narzędzie dyskowe. Teraz możesz zainstalować system macOS na dysku lub woluminie, jeśli komputer Mac powinien się z niego uruchamiać.


W poniższym przykładzie APPLE SSD to dysk, Kontener disk1 to kontener na tym dysku, a Macintosh HD to wolumin w tym kontenerze. (Tylko dyski w formacie APFS wyświetlają kontenery).

W przypadku gdy dysk nie pojawia się w Narzędziu dyskowym, odłącz od komputera Mac wszystkie niepotrzebne urządzenia. Jeśli dysk jest dyskiem zewnętrznym, nie odłączaj go, ale upewnij się, że jest włączony i podłączony bezpośrednio do komputera Mac przy użyciu sprawnego przewodu. Następnie ponownie uruchom komputer Mac i spróbuj jeszcze raz. Jeśli dysk nadal się nie pojawia, dysk lub komputer Mac może wymagać serwisowania.


Dlaczego należy wymazać dysk

Dysk (lub wolumin tego dysku) można wymazać w dowolnym momencie, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

 • Chcesz szybko i trwale wymazać całą zawartość z komputera Mac i odtworzyć ustawienia fabryczne, na przykład przed sprzedażą lub oddaniem komputera Mac.
 • Chcesz zmienić format dysku, na przykład z formatu komputera PC (FAT, ExFAT lub NTFS) na format komputera Mac (APFS lub Mac OS Extended).
 • Pojawił się komunikat informujący, że komputer nie może odczytać dysku.
 • Próbujesz rozwiązać problem z dyskiem, którego Narzędzie dyskowe nie może naprawić.
 • Instalator systemu macOS nie widzi dysku lub nie może wykonać na nim instalacji. Instalator może na przykład informować, że dysk nie jest poprawnie sformatowany, nie używa schematu partycji GUID, zawiera już nowszą wersję systemu operacyjnego lub że nie można użyć go do uruchomienia tego komputera.
 • Instalator systemu macOS informuje, że instalacja na danym woluminie jest niemożliwa, ponieważ stanowi on część zestawu RAID Apple.


Którego formatu użyć: APFS czy Mac OS Extended

Narzędzie dyskowe w systemie macOS High Sierra lub nowszym umożliwia wymazywanie większości dysków i woluminów przy użyciu nowszego formatu APFS (Apple File System) lub starszego formatu Mac OS Extended oraz automatycznie wybiera zgodny format.

Zidentyfikuj aktualny format

Aby sprawdzić, który format jest obecnie używany, skorzystaj z następujących metod:

 • Wybierz wolumin na pasku bocznym Narzędzia dyskowego, a następnie sprawdź informacje po prawej stronie. Aby uzyskać więcej szczegółów, wybierz kolejno opcje Plik > Informacje na pasku menu Narzędzia dyskowego.
 • Uruchom aplikację Informacje o systemie i wybierz pozycję Pamięć masowa na pasku bocznym. Kolumna System plików po prawej stronie przedstawia format każdego woluminu.
 • Wybierz wolumin w Finderze, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje na pasku menu. W oknie Informacje zostanie wyświetlony format tego woluminu.

Wybierz między formatami APFS i Mac OS Extended

 Jeśli chcesz zmienić format, odpowiedz na te pytania:

Czy formatujesz dysk, który jest wbudowany w komputer Mac?
Jeśli wbudowany dysk został dostarczony w formacie APFS, nie zmieniaj go na format Mac OS Extended.

Czy na dysku chcesz zainstalować system macOS High Sierra lub nowszy?
Jeśli musisz wymazać dysk przed zainstalowaniem systemu High Sierra lub nowszego po raz pierwszy na tym dysku, wybierz format Mac OS Extended (kronikowany). Podczas instalacji instalator systemu macOS określi, czy należy automatycznie przekonwertować dysk do formatu APFS — bez wymazywania Twoich plików:

 • System macOS Mojave: instalator wykonuje konwersję z formatu Mac OS Extended na APFS.
 • System macOS High Sierra: instalator wykonuje konwersję z formatu Mac OS Extended na APFS tylko w przypadku, gdy wolumin znajduje się na dysku SSD lub innym urządzeniu pamięci masowej flash. Dyski Fusion Drive i tradycyjne dyski twarde nie są konwertowane. 

Czy przygotowujesz dysk do tworzenia backupu Time Machine lub instalator rozruchowy?
Wybierz format Mac OS Extended (kronikowany) dla dysku, który będzie używany z aplikacją Time Machine lub jako instalator rozruchowy.

Czy dysk będzie używany z innym komputerem Mac?
Jeśli na innym komputerze Mac nie jest zainstalowany system High Sierra lub nowszy, wybierz format Mac OS Extended (kronikowany). Wcześniejsze wersje systemu macOS nie umożliwiają zamontowania woluminów APFS.

Narzędzie dyskowe próbuje wykryć typ pamięci masowej, a następnie przedstawia odpowiedni format w menu Format. Jeśli nie jest to możliwe, wybierany jest format Mac OS Extended, który działa ze wszystkimi wersjami systemu macOS.


Data publikacji: