Jak wymazać dysk dla komputera Mac

Narzędzie dyskowe umożliwia wymazanie (sformatowanie) dysku twardego, dysku SSD, dysku flash lub innego urządzenia pamięci masowej.


Wymazanie dysku lub woluminu powoduje trwałe usunięcie wszystkich znajdujących się na nim plików. Przed kontynuacją upewnij się, że masz backup wszystkich plików, które chcesz zachować.

Jak wymazać dysk

Procedura wymazywania różni się w przypadku dysku startowegoinnych dysków. Dysk startowy to dysk (wolumin), z którego uruchomiono komputer Mac. Domyślnie jest to dysk wbudowany w komputer Mac o nazwie Macintosh HD. Jeśli chcesz sprzedać, oddać lub wymienić komputer Mac, musisz wymazać dysk startowy.

Wymazywanie dysku startowego

 1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
 2. W oknie Narzędzia trybu odzyskiwania systemu macOS wybierz pozycję Narzędzie dyskowe. Następnie kliknij przycisk Dalej.
  Okno Narzędzia trybu odzyskiwania systemu macOS
 3. Upewnij się, że na pasku bocznym Narzędzia dyskowego jest wyświetlana nazwa dysku startowego. Nazwa woluminu reprezentującego dysk startowy, o bile nie została zmieniona, to Macintosh HD. Nie widzisz jej?
 4. Wyszukaj wolumin „Data” o tej samej nazwie, na przykład „Macintosh HD - Data”. Jeśli masz taki wolumin, wybierz go. Następnie wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń wolumin APFS z paska menu lub kliknij przycisk usuwania woluminu (–) na pasku narzędzi Narzędzia dyskowego.

  Kiedy na ekranie pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie, kliknij przycisk Usuń. Nie klikaj opcji Usuń grupę woluminu. W ten sam sposób możesz usunąć inne woluminy z dysku startowego — z wyjątkiem woluminu o nazwie Macintosh HD.
 5. Po usunięciu woluminów „Data” wybierz opcję „Macintosh HD” na pasku bocznym.
 6. Kliknij przycisk lub kartę Wymaż, a następnie wypełnij następujące pola:
  • Nazwa: wprowadź nazwę, którą otrzyma wolumin po zakończeniu procesu wymazywania, np. Macintosh HD.
  • Format: wybierz format APFS lub Mac OS Extended (kronikowany), aby sformatować jako wolumin dla komputera Mac. Narzędzie dyskowe domyślnie wyświetla zalecany format komputera Mac.
 7. Kliknij przycisk Wymaż, aby rozpocząć wymazywanie. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora Apple ID.
  Wymazywanie dysku Macintosh HD w Narzędziu dyskowym
 8. Po zakończeniu zamknij Narzędzie dyskowe, aby wrócić do okna narzędzi. 
 9. Jeśli chcesz znowu uruchamiać swój komputer Mac z tego woluminu, wybierz opcję Zainstaluj ponownie system macOS w oknie Narzędzia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować znowu system macOS na woluminie. Jeśli nie zainstalujesz ponownie systemu macOS, komputer Mac może po uruchomieniu wyświetlać migający znak zapytania (?).

Wymazywanie innego dysku

Powyższa procedura działa również podczas wymazywania urządzenia pamięci masowej, którego nie używasz jako dysku startowego. Jednak w takim przypadku nie jest konieczne otwieranie Narzędzia dyskowego z ekranu Tryb odzyskiwania systemu macOS. Zamiast tego można otworzyć je z poziomu folderu Narzędzia znajdującego się w folderze Aplikacje. Nie trzeba najpierw usuwać woluminów danych — wystarczy wybrać dysk w Narzędziu dyskowym, a następnie kliknąć przycisk Wymaż.


Jak zmienić mapę partycji (schemat) dysku

W pewnych okolicznościach może być konieczna zmiana mapy partycji (schematu) podczas wymazywania. W razie wykonywania czynności wymagających wybrania schematu, kroki Narzędzia dyskowego różnią się od powyższych.

 1. Po otwarciu Narzędzia dyskowego z paska menu wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż wszystkie urządzenia.
 2. Na pasku bocznym są teraz wyświetlane nie tylko woluminy, ale także dyski (urządzenia), które zawierają te woluminy. W poniższym przykładzie APPLE SSD to dysk, Kontener disk1 to kontener na tym dysku, a Macintosh HD to wolumin w tym kontenerze. (Tylko dyski w formacie APFS zawierają kontenery).
  Wymazywanie dysku i wybieranie schematu w Narzędziu dyskowym
 3. Wybierz dysk, który chcesz wymazać, np. Apple SSD.
 4. Sprawdź informacje po prawej stronie okna, aby dowiedzieć się, która mapa partycji jest aktualnie używana:
  • Mapa partycji GUID jest odpowiednia dla dysków w komputerach Mac.
  • Główny rekord rozruchowy (MBR) jest odpowiedni dla dysków dodatkowych lub zewnętrznych używanych z komputerami PC lub aplikacją Boot Camp.
 5. Jeśli mapa partycji nie jest zgodna z przewidywanym przeznaczeniem dysku, kliknij przycisk lub kartę Wymaż, a następnie wypełnij następujące pola:
  • Nazwa: wprowadź nazwę, którą otrzyma dysk po zakończeniu procesu wymazywania, np. Apple SSD.
  • Format: aby sformatować jako dysk dla komputera Mac, wybierz format APFS lub Mac OS Extended (kronikowany). Narzędzie dyskowe domyślnie wyświetla zgodny format.
  • Schemat: wybierz odpowiedni schemat mapy partycji.
 6. Kliknij przycisk Wymaż, aby rozpocząć wymazywanie. Podczas wymazywania dysku startowego może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora Apple ID.
 7. Gdy skończysz, zamknij Narzędzie dyskowe. 
 8. Jeśli chcesz znowu uruchamiać swój komputer Mac z tego dysku, wybierz opcję Zainstaluj ponownie system macOS w oknie Narzędzia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować znowu system macOS na dysku.


Dlaczego należy wymazać dysk

Dysk lub wolumin można wymazać w dowolnym momencie, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

 • Chcesz szybko i trwale wymazać całą zawartość z komputera Mac i przywrócić go do ustawień fabrycznych, na przykład przed sprzedażą, oddaniem lub wymianą komputera Mac.
 • Chcesz zmienić format dysku, na przykład z formatu komputera PC (FAT, ExFAT lub NTFS) na format komputera Mac (APFS lub Mac OS Extended).
 • Pojawił się komunikat informujący, że komputer nie może odczytać dysku.
 • Próbujesz rozwiązać problem z dyskiem, którego Narzędzie dyskowe nie może naprawić.
 • Instalator systemu macOS nie widzi dysku lub nie może wykonać na nim instalacji. Instalator może na przykład informować, że dysk nie jest poprawnie sformatowany, nie używa schematu partycji GUID, zawiera już nowszą wersję systemu operacyjnego lub że nie można użyć go do uruchomienia tego komputera.
 • Instalator systemu macOS informuje, że instalacja na danym woluminie jest niemożliwa, ponieważ stanowi on część zestawu RAID Apple.


Formaty APFS i Mac OS Extended

Narzędzie dyskowe w systemie macOS High Sierra lub nowszym umożliwia wymazywanie większości dysków i woluminów przy użyciu nowszego formatu APFS (Apple File System) lub starszego formatu Mac OS Extended oraz automatycznie wybiera zgodny format.

Zidentyfikuj aktualny format

Aby sprawdzić, który format jest obecnie używany, skorzystaj z następujących metod:

 • Wybierz wolumin na pasku bocznym Narzędzia dyskowego, a następnie sprawdź informacje po prawej stronie. Aby uzyskać więcej szczegółów, wybierz kolejno opcje Plik > Informacje na pasku menu Narzędzia dyskowego.
 • Uruchom aplikację Informacje o systemie i wybierz pozycję Pamięć masowa na pasku bocznym. Kolumna System plików po prawej stronie przedstawia format każdego woluminu.
 • Wybierz wolumin w Finderze, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Informacje na pasku menu. W oknie Informacje zostanie wyświetlony format tego woluminu.

Wybierz między formatami APFS i Mac OS Extended

 Jeśli chcesz zmienić format, odpowiedz na te pytania:

Czy formatujesz dysk, który jest wbudowany w komputer Mac?
Jeśli wbudowany dysk został dostarczony w formacie APFS, nie zmieniaj go na format Mac OS Extended.

Czy na dysku chcesz zainstalować system macOS High Sierra lub nowszy?
Jeśli musisz wymazać dysk przed zainstalowaniem systemu High Sierra lub nowszego po raz pierwszy na tym dysku, wybierz format Mac OS Extended (kronikowany). Podczas instalacji instalator systemu macOS określi, czy należy automatycznie przekonwertować dysk do formatu APFS — bez wymazywania Twoich plików.

Czy przygotowujesz dysk do tworzenia backupu Time Machine lub instalator rozruchowy?
Wybierz format Mac OS Extended (kronikowany) dla dysku, który będzie używany z aplikacją Time Machine lub jako instalator rozruchowy.

Czy dysk będzie używany z innym komputerem Mac?
Jeśli na innym komputerze Mac nie jest zainstalowany system High Sierra lub nowszy, wybierz format Mac OS Extended (kronikowany). Wcześniejsze wersje systemu macOS nie umożliwiają zamontowania woluminów APFS.

Wybieranie nazwy, formatu i schematu w Narzędziu dyskowym

Narzędzie dyskowe próbuje wykryć typ pamięci masowej, a następnie przedstawia odpowiedni format w menu Format. Jeśli nie jest to możliwe, wybierany jest format Mac OS Extended, który działa ze wszystkimi wersjami systemu macOS.


Jeśli dysk nie pojawia się w Narzędziu dyskowym

Jeśli w Narzędziu dyskowym nie widać paska bocznego, z paska menu wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek boczny.

Jeśli w Narzędziu dyskowym widać pasek boczny, ale nie pojawia się dysk, odłącz od komputera Mac wszystkie niepotrzebne urządzenia. Jeśli dysk jest dyskiem zewnętrznym, nie odłączaj go, ale upewnij się, że jest włączony i podłączony bezpośrednio do komputera Mac przy użyciu sprawnego przewodu. Następnie ponownie uruchom komputer Mac i spróbuj jeszcze raz. Jeśli dysk nadal się nie pojawia, dysk lub komputer Mac może wymagać serwisowania. Dowiedz się, jak przygotować komputer Mac do serwisowania.


Więcej informacji

Data publikacji: