Wymazywanie danych na komputerze Mac z procesorem Intel za pomocą Narzędzia dyskowego

Jak wymazać (sformatować) wbudowany dysk startowy komputera Mac z procesorem Intel.

Te kroki nie dotyczą komputerów Mac z układem scalonym Apple. Jeśli używasz komputera Mac z układem scalonym Apple, wykonaj instrukcje wymazywania komputera Mac z układem scalonym Apple.

Przed wymazaniem danych na komputerze Mac

 1. Jeśli chcesz odtworzyć komputer Mac do ustawień fabrycznych, aby przykładowo przygotować go dla nowego właściciela, dowiedz się, co zrobić przed sprzedażą, oddaniem lub pozostawieniem w rozliczeniu komputera Mac.
 2. Jeśli używasz systemu macOS Monterey na komputerze Mac z czipem zabezpieczeń Apple T2, wykonaj instrukcje wymazywania zawartości i ustawień zamiast wykonywać te czynności.
 3. Zrób backup wszystkich plików, które chcesz zachować. Wymazanie danych komputera Mac powoduje trwałe usunięcie wszystkich zachowanych na nim plików. 


Wymazywanie danych na komputerze Mac za pomocą Narzędzia dyskowego

 1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS: włącz komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘) i R, aż zobaczysz logo Apple lub inny obraz. 
 2. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie użytkownika, którego hasło znasz, wprowadź jego hasło administratora. 
 3. W oknie Narzędzia wybierz pozycję Narzędzie dyskowe i kliknij opcję Dalej.
  Okno narzędzi odzyskiwania systemu macOS z wybranym Narzędziem dyskowym
 4. Wybierz Macintosh HD na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Nie widzisz dysku Macintosh HD?
 5. Kliknij przycisk Wymaż na pasku narzędzi, a następnie wprowadź wymagane informacje:
  • Nazwa: Macintosh HD
  • Format: APFS lub Mac OS Extended (kronikowany) w zależności od zaleceń Narzędzia dyskowego
 6. Kliknij opcję Wymaż. Jeśli jednak widzisz przycisk Wymaż grupę woluminów, kliknij ten przycisk zamiast niego.
  Okno Narzędzia dyskowego z potwierdzeniem Wymazać grupę woluminów APFS?
 7. Jeśli pojawi się monit, wprowadź identyfikator Apple ID. Nie pamiętasz identyfikatora Apple ID?
 8. Po wymazaniu wybierz dowolny inny wolumin wewnętrzny na pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk usuwania woluminu (–) na pasku narzędzi, aby usunąć dany wolumin.
  Podczas wykonywania tych czynności zignoruj wszystkie woluminy wewnętrzne o nazwie Macintosh HD lub Macintosh HD - Data, a także wszelkie woluminy w sekcjach Zewnętrzne i Obrazy dysków na pasku bocznym. 
 9. Zamknij Narzędzie dyskowe, aby wrócić do okna narzędzi.
 10. Aby ponownie uruchomić komputer z wymazanego dysku, z okna narzędzi wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS, kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalowaćsystem macOS.


Jeśli dysk Macintosh HD nie jest widoczny w Narzędziu dyskowym

Wbudowany dysk startowy to pierwszy element wyszczególniony na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Nosi nazwę Macintosh HD, o ile nie nazwano go inaczej. Jeśli go tam nie widzisz, wybierz opcję menu Apple  > Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie niewymagane do pracy urządzenia od komputera Mac i spróbuj ponownie.

Jeśli dysk nadal nie pojawia się w Narzędziu dyskowym lub zgłasza ono, że proces wymazywania nie powiódł się, komputer Mac może wymagać serwisowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.Dalsze informacje na temat korzystania z Narzędzia dyskowego zawiera Podręcznik użytkownika Narzędzia dyskowego.

Data publikacji: