Wymazywanie danych na komputerze Mac z układem scalonym Apple za pomocą Narzędzia dyskowego

Jak wymazać (sformatować) wbudowany dysk startowy komputera Mac z układem scalonym Apple.

Ta procedura ma zastosowanie tylko do komputerów Mac z układem scalonym Apple. Jeśli nie używasz komputera Mac z układem scalonym Apple, wykonaj instrukcje wymazywania komputera Mac z procesorem Intel.

Przed wymazaniem danych na Macu

 1. Zainstaluj najnowsze uaktualnienia systemu macOS.

 2. Jeśli używasz systemu macOS Monterey lub nowszego, wykonaj instrukcje wymazywania zawartości i ustawień zamiast wykonywać te czynności. Zawartość i ustawienia należy też wymazać przed sprzedażą, oddaniem lub pozostawieniem w rozliczeniu komputera Mac.

 3. Urządzenia Bluetooth odłączą się (rozłączą parę) od Maca. Aby wykonać te czynności za pomocą klawiatury, myszy lub gładzika Bluetooth, musisz podłączyć je za pomocą przewodu USB (jeśli to możliwe).

 4. Zrób backup wszystkich plików, które chcesz zachować.

Wymazywanie danych na Macu za pomocą Narzędzia dyskowego

 1. Po włączeniu Maca nie zwalniaj przycisku zasilania, dopóki nie pojawi się okno opcji uruchamiania. Wybierz ikonę Opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Recovery mode startup screen with "Options" selected
 2. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie użytkownika, którego hasło znasz, wprowadź jego hasło administratora.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź identyfikator Apple ID i hasło używane wcześniej na tym komputerze Mac. Nie pamiętasz swojego Apple ID?

 4. W oknie narzędzi wybierz pozycję Narzędzie dyskowe i kliknij opcję Dalej.

  macOS Recovery options with Disk Utility selected
 5. W sekcji Wewnętrzny na pasku bocznym Narzędzia dyskowego upewnij się, że widzisz wolumin o nazwie Macintosh HD. Nie widzisz dysku Macintosh HD?

 6. Jeśli wcześniej użyto Narzędzia dyskowego do dodawania woluminów do dysku startowego, zaznacz każdy dodatkowy wolumin wewnętrzny na pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk usuwania woluminu (-) na pasku narzędzi, aby go usunąć.

  • Podczas wykonywania tych czynności zignoruj wszystkie woluminy wewnętrzne o nazwie Macintosh HD lub Macintosh HD - Data, a także wszelkie woluminy w sekcjach Zewnętrzne i Obrazy dysków na pasku bocznym.

 7. Wybierz Macintosh HD na pasku bocznym.

 8. Kliknij przycisk WymażBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu na pasku narzędzi, a następnie określ nazwę i format:

  • Nazwa: Macintosh HD

  • Format: APFS

 9. Kliknij opcję Wymaż. Jeśli jednak widzisz przycisk Wymaż grupę woluminów, kliknij ten przycisk zamiast niego.

  Disk Utility window Erase APFS volume group popup
 10. Jeśli pojawi się monit, wprowadź identyfikator Apple ID. Nie pamiętasz swojego Apple ID?

 11. Na pytanie, czy na pewno chcesz wymazać ten komputer Mac, kliknij opcję Wymaż Maca i uruchom ponownie.

 12. Po ponownym uruchomieniu komputera Mac postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać język.

 13. Komputer Mac rozpocznie proces aktywacji, który wymaga połączenia z Internetem. Użyj menu Wi-FiBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu na pasku menu, aby wybrać sieć Wi-Fi, lub podłącz kabel sieciowy.

 14. Gdy komputer Mac zostanie aktywowany, kliknij opcję Wyjdź i otwórz Narzędzia odzyskiwania.

 15. Aby ponownie uruchomić komputer z właśnie wymazanego dysku, z okna narzędzi wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS, kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalowaćsystem macOS. Jeśli wcześniej zainstalowano uaktualnienie systemu macOS, może zostać zaoferowany system macOS, którego używano przed uaktualnieniem.

Jeśli dysk Macintosh HD nie jest widoczny w Narzędziu dyskowym

Wbudowany dysk startowy to pierwszy element wyszczególniony na pasku bocznym Narzędzia dyskowego. Nosi nazwę Macintosh HD, o ile nie nazwano go inaczej. Jeśli go tam nie widzisz, wybierz kolejno menu Apple  > Wyłącz, a następnie odłącz wszystkie niewymagane do pracy urządzenia od Maca i spróbuj ponownie.

Jeśli dysk nadal nie pojawia się w Narzędziu dyskowym lub zgłasza ono, że proces wymazywania nie powiódł się, komputer Mac może wymagać serwisowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dalsze informacje na temat korzystania z Narzędzia dyskowego zawiera Podręcznik użytkownika Narzędzia dyskowego.

Data publikacji: