Informacje o funkcji odzyskiwania systemu macOS

Narzędzia oferowane przez funkcję odzyskiwania systemu macOS pozwalają m.in. odtworzyć komputer z programu Time Machine, ponownie zainstalować system macOS, uzyskać pomoc online oraz naprawić lub wymazać dysk twardy.

Funkcja odzyskiwania systemu macOS jest częścią systemu odzyskiwania wbudowanego w komputer Mac. Pozwala ona uruchomić komputer Mac i za pomocą zawartych w niej narzędzi odzyskać go po niektórych problemach z oprogramowaniem oraz wykonać na nim inne działania.

Używanie funkcji odzyskiwania systemu macOS

  1. Włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘)-R.
  2. Puść klawisze, gdy zostanie wyświetlone logo Apple, obracająca się kula ziemska lub inny ekran startowy.
  3. Może się pojawić monit o podanie hasła logowania administratora tego komputera Mac, hasła Apple ID lub hasła sprzętowego. Wprowadź żądane hasło, aby przejść dalej.
  4. Ukończenie uruchamiania komputera zostanie zasygnalizowane pojawieniem się okna Narzędzia:
    Okno Narzędzia macOS
  5. Po uruchomieniu komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS wybierz narzędzie i kliknij przycisk Dalej:
  6. Aby zakończyć odzyskiwanie systemu macOS, wybierz opcję Uruchom ponownie lub Wyłącz w menu Apple . Aby przed zakończeniem wybrać inny dysk startowy, wybierz opcję Dysk startowy w menu Apple.

 


Jeśli nie można uruchomić komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Jeśli komputer Mac nie może uruchomić się przy użyciu wbudowanej funkcji odzyskiwania systemu, może automatycznie podjąć próbę uruchomienia za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet. W takim przypadku podczas uruchamiania zobaczysz obracającą się kulę ziemską zamiast logo firmy Apple. Aby ręcznie uruchomić komputer za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet, podczas uruchamiania przytrzymaj klawisze Option+Command+R lub Shift+Option+Command+R. Dowiedz się więcej o tych kombinacjach klawiszy.

Jeśli komputer Mac nadal nie może uruchomić się przy użyciu wbudowanej funkcji odzyskiwania systemu macOS, może być konieczne uruchomienie z innego dysku lub woluminu startowego albo użycie instalatora rozruchowego.

Funkcja odzyskiwania systemu macOS przez Internet oraz narzędzia Instaluj ponownie macOS i Uzyskaj pomoc online wymagają połączenia z Internetem. Jeśli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, przejedź kursorem na górę ekranu i wybierz sieć z menu Wi-Fi  na pasku menu.

Data publikacji: