Informacje o funkcji odzyskiwania systemu macOS

Narzędzia oferowane przez funkcję odzyskiwania systemu macOS pozwalają m.in. odtworzyć komputer z programu Time Machine, ponownie zainstalować system macOS, uzyskać pomoc online oraz naprawić lub wymazać dysk twardy.

Funkcja odzyskiwania systemu macOS jest częścią systemu odzyskiwania wbudowanego w komputer Mac. Pozwala ona uruchomić komputer Mac i za pomocą zawartych w niej narzędzi odzyskać go po niektórych problemach z oprogramowaniem oraz wykonać na nim inne działania.

Używanie funkcji odzyskiwania systemu macOS

Przytrzymaj klawisze Command+R albo jedną z innych kombinacji klawiszy odzyskiwania systemu macOS na klawiaturze zaraz po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera Mac lub zaraz po rozpoczęciu jego ponownego uruchamiania. Przytrzymuj je nadal, aż pojawi się logo firmy Apple lub obracająca się kula ziemska. Ukończenie uruchamiania komputera zostanie zasygnalizowane pojawieniem się okna Narzędzia:

Po uruchomieniu komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS wybierz jedno z narzędzi i kliknij przycisk Dalej:

Odtwórz z backupu Time Machine: odtwórz komputer Mac z zewnętrznego dysku twardego lub urządzenia Time Capsule zawierającego backup Time Machine komputera Mac.

Instaluj ponownie macOS (lub Instaluj ponownie OS X): pobierz i ponownie zainstaluj system operacyjny komputera Mac.

Funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje różne wersje systemu macOS w zależności od kombinacji klawiszy naciśniętych podczas uruchamiania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Ponowna instalacja systemu macOS.

Uzyskaj pomoc online: użyj przeglądarki Safari, aby uzyskać dostęp do Internetu i znaleźć pomoc dotyczącą komputera Mac. Znajdziesz tu również łącza do witryny wsparcia firmy Apple. Wtyczki i rozszerzenia przeglądarki są wyłączone.

Narzędzie dyskowe: za pomocą Narzędzia dyskowego możesz naprawić lub wymazać dysk startowy albo inny dysk twardy.

W menu Narzędzia na pasku menu dostępne są następujące dodatkowe narzędzia:

Aby zakończyć odzyskiwanie systemu macOS, wybierz opcję Uruchom ponownie lub Wyłącz w menu Apple (). Aby przed zakończeniem wybrać inny dysk startowy, wybierz opcję Dysk startowy w menu Apple.

Jeśli nie można uruchomić komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Nowsze komputery Mac oraz niektóre starsze komputery Mac automatycznie próbują uruchomić się za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet, gdy nie mogą uruchomić się za pomocą wbudowanego systemu odzyskiwania. W takim przypadku w trakcie uruchamiania komputera zamiast logo Apple wyświetlana jest obracająca się kula ziemska. Aby ręcznie uruchomić komputer za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet, podczas uruchamiania przytrzymaj klawisze Option+Command+R lub Shift+Option+Command+R.

Jeśli nadal nie można uruchomić komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS, a jest dostępny komputer Mac, który można uruchomić w pełni, spróbuj utworzyć zewnętrzny dysk startowy komputera Mac i uruchomić komputer za jego pomocą.

Funkcja odzyskiwania systemu macOS przez Internet oraz narzędzia Instaluj ponownie macOS i Uzyskaj pomoc online wymagają połączenia z Internetem. Jeśli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, przejedź kursorem na górę ekranu i wybierz sieć z menu stanu Wi-Fi 

Data publikacji: