Kombinacje klawiszy używane podczas uruchamiania komputera Mac

Poznaj funkcje i narzędzia komputera Mac, do których masz dostęp, przytrzymując przynajmniej jeden klawisz podczas uruchamiania komputera.

Na komputerze Mac z procesorem Apple

Dowiedz się, czy masz Maca z układem scalonym Apple

  1. Włącz Maca i podczas jego uruchamiania trzymaj naciśnięty przycisk zasilania.

  2. Przytrzymuj go, dopóki nie zostanie wyświetlone okno opcji uruchamiania z dyskami startowymi oraz ikoną koła zębatego z etykietą Opcje.

  3. Z tego okna możesz m.in. uruchomić komputer z innego dysku, uruchomić go w trybie bezpiecznym lub użyć trybu odzyskiwania systemu macOS. Dowiedz się więcej na temat tych opcji.

Na Macu z procesorem Intel

Jeśli nie używasz Maca z układem scalonym Apple, używasz Maca z procesorem Intel.

Wskazówki dotyczące używania tych kombinacji klawiszy

  • Naciśnij i przytrzymaj wszystkie klawisze z kombinacji w tym samym momencie, a nie pojedynczo.

  • Jeśli kombinacja klawiszy nie działa podczas ponownego uruchamiania Maca, wyłącz go najpierw. Jeśli nie możesz go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez maksymalnie 10 sekund, aż Mac wyłączy się. Następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Maca, oraz naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy.

  • Może być konieczne odczekanie kilku sekund przed naciśnięciem klawiszy, aby komputer Mac rozpoznał klawiaturę podczas uruchamiania. Niektóre klawiatury mają wskaźnik, który miga przez krótki czas podczas uruchamiania, co oznacza, że klawiatura została rozpoznana i jest gotowa do użycia.

  • Jeśli używasz klawiatury bezprzewodowej, podłącz ją do komputera Mac, jeśli jest taka możliwość. Możesz też użyć wbudowanej klawiatury lub przewodowej. Jeśli korzystasz z klawiatury zaprojektowanej dla komputera PC, przykładowo takiej z logo Windows, użyj klawiatury zaprojektowanej dla komputera Mac.

  • Niektóre kombinacje klawiszy nie działają, jeśli na Macu jest ustawione hasło sprzętowe. Wyłącz najpierw hasło sprzętowe.

  • Jeśli uruchamiasz system Microsoft Windows za pomocą aplikacji Boot Camp, zmień to ustawienie w preferencjach Dysk startowy Następnie wyłącz lub ponownie uruchom komputer i spróbuj jeszcze raz.

Kombinacje klawiszy dla Maców z procesorem Intel

Command (⌘)-R: uruchamia komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Można też przytrzymać klawisze Option+Command+R lub Shift+Option+Command+R, aby uruchomić funkcję odzyskiwania systemu macOS przez Internet. Funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje różne wersje systemu macOS w zależności od naciśniętych kombinacji klawiszy.

Option (⌥) lub Alt: uruchamia Menadżer uruchamiana, za pomocą którego można wybrać inne dostępne dyski startowe lub woluminy.

Option-Command-P-R: wyzerowywuje pamięć NVRAM lub PRAM.

Shift (⇧): uruchamia komputer w trybie bezpiecznym.

D: uruchamia narzędzie Apple Diagnostics Możesz też przytrzymać klawisze Option+D, aby uruchomić komputer z tego narzędzia przez Internet.

N: uruchamia komputer z serwera NetBoot, jeśli Mac obsługuje sieciowe woluminy startowe. Przytrzymując klawisze Option+N podczas uruchamiania, można użyć obrazu domyślnego z serwera.

Command-S: uruchamia komputer w trybie pojedynczego użytkownika. Wyłączono w systemach macOS Mojave i nowszych.

T: uruchamia komputer w trybie dysku twardego.

Command+V: uruchamia komputer w trybie opisowym.

Przycisk Wysuń (⏏) lub F12 lub przycisk myszy lub przycisk gładzika: wysuwa nośniki wymienne, takie jak płyta optyczna.

Data publikacji: