Jak zainstalować system macOS

Dowiedz się, jak zainstalować system operacyjny macOS na komputerze Mac lub dysku zewnętrznym.

Instalacja za pośrednictwem sklepu Mac App Store

Najprostszą metodą zainstalowania systemu macOS jest użycie aplikacji App Store. Dowiedz się, jak zainstalować najnowszą wersję systemu macOS za pośrednictwem sklepu App Store.

W przypadku ponownej instalacji systemu w ramach przygotowywania komputera Mac do sprzedaży lub oddania należy najpierw wyłączyć niektóre funkcje i usługi, a następnie wykonać pozostałe czynności z tego artykułu.

Ponowna instalacja za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Jeśli nie masz dostępu do sklepu App Store albo przygotowujesz komputer Mac do sprzedaży lub oddania, wykonaj poniższe czynności.

Uruchamianie komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje różne wersje systemu macOS w zależności od kombinacji klawiszy, które naciśniesz podczas uruchamiania. Przytrzymaj jedną z tych kombinacji natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera Mac. Puść te klawisze, kiedy pojawi się logo Apple lub obracająca się kula ziemska.

Command (⌘)+R
Instalacja najnowszej wersji systemu macOS, która była zainstalowana na komputerze Mac, bez aktualizacji do nowszej wersji.1
Option+Command+R
Aktualizacja do najnowszej wersji systemu macOS zgodnej z komputerem Mac.2
Shift+Option+Command+R
Wymaga systemu macOS Sierra 10.12.4 lub nowszego
Instalacja systemu macOS, który był dołączony do komputera Mac, lub najbardziej zbliżonej wersji, jaka jest jeszcze dostępna. Ta kombinacja wymaga systemu macOS Sierra 10.12.4 lub nowszego.

1. Jeśli sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac z systemem OS X El Capitan lub starszym, użyj kombinacji klawiszy Command+R, aby mieć pewność, ze instalacja nie zostanie powiązana z Twoim kontem Apple ID.
2. Jeśli system nie został jeszcze uaktualniony do wersji macOS Sierra 10.12.4 lub nowszej, użycie kombinacji klawiszy Option+Command+R powoduje zainstalowanie systemu macOS, który był dołączony do komputera Mac, lub najbardziej zbliżonej wersji, jaka jest jeszcze dostępna.

Gdy zobaczysz okno Narzędzia macOS, przejdź do kolejnej sekcji, aby określić, czy chcesz wymazać dysk startowy czy rozpocząć instalację systemu macOS.

Okno Narzędzia macOS

Wymazywanie dysku startowego, jeśli jest taka konieczność

Zadecyduj, czy chcesz wymazać (sformatować) dysk startowy przed instalacją systemu macOS. Dysk startowy należy wymazać w następujących sytuacjach. Jeśli żadna z tych sytuacji Cię nie dotyczy, przejdź do kolejnej sekcji, aby rozpocząć instalowanie systemu macOS.

 • Sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac, a więc chcesz usunąć z komputera Mac wszystko, co jest związane z Tobą, Twoimi danymi lub Twoim Apple ID.
 • Próbujesz rozwiązać problem , którego nie potrafi naprawić Narzędzie dyskowe.
 • Instalator systemu macOS wyświetla komunikat o braku możliwości instalacji na komputerze lub woluminie. Komunikat może na przykład informować, że dysk startowy nie jest poprawnie sformatowany, nie używa schematu partycji GUID, zawiera już nowszą wersję systemu operacyjnego lub że nie można użyć go do uruchomienia tego komputera.

Wymazanie dysku startowego powoduje trwałe usunięcie wszystkich zgromadzonych na nim danych. 

Jeśli musisz wymazać dysk startowy, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz opcję Narzędzie dyskowe z okna narzędzi trybu odzyskiwania systemu macOS, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Z pasku bocznego Narzędzia dyskowego wybierz urządzenie lub wolumin.
 3. Kliknij przycisk lub kartę Wymaż.
 4. Wypełnij następujące pola:
 5. Kliknij opcję Wymaż, aby rozpocząć wymazywanie dysku.
 6. Po zakończeniu zamknij Narzędzie dyskowe, aby wrócić do okna narzędzi. Możesz teraz zainstalować system macOS.

Instalacja systemu macOS

Wykonaj następujące czynności po uruchomieniu komputera w trybie odzyskiwania systemu macOS:

 1. Wybierz opcję Instaluj ponownie macOS (lub Instaluj ponownie OS X) z okna narzędzi.
 2. Kliknij opcję Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony monit o wybór dysku. Jeśli nie widzisz monitu, kliknij opcję Pokaż wszystkie dyski.
  Aby zweryfikować możliwość zainstalowania systemu macOS, do firmy Apple zostanie wysłany numer seryjny komputera Mac i będzie konieczne podanie identyfikatora Apple ID.
 3. Kliknij przycisk Instaluj. Komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony po ukończeniu instalacji.

Jeśli wymazano dysk przed instalacją lub zainstalowano system na dysku zewnętrznym lub innym nowym dysku, komputer Mac ponownie uruchomi Asystenta ustawień.

 • Jeśli masz zamiar zatrzymać komputer Mac, uzupełnij swoje informacje w Asystencie ustawień.
 • Jeśli sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac, naciśnij kombinację klawiszy Command-Q, aby zamknąć Asystenta ustawień bez wykonywania knfiguracji. Następnie kliknij opcję Wyłącz. Kiedy nowy właściciel uruchomi komputer Mac, będzie mógł użyć własnych informacji w celu ukończenia konfiguracji.

Wybór nowego dysku startowego (nie zawsze konieczny)

Jeśli posiadasz więcej dysków zawierających zgodny system macOS, możesz za pomocą okienka preferencji Dysk startowy lub Menedżera uruchamiania wybrać dysk startowy.

Data publikacji: