Ponowna instalacja systemu macOS

Użycie funkcji odzyskiwania systemu macOS do ponownego zainstalowania systemu operacyjnego komputera Mac.

Uruchamianie komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Sprawdź, czy używasz komputera Mac z procesorem Apple, a następnie wykonaj odpowiednie czynności:

 • Procesor Apple: włącz komputer Mac i trzymaj naciśnięty przycisk zasilania, dopóki nie zostanie wyświetlone okno opcji uruchamiania, które zawiera ikonę koła zębatego z etykietą Opcje. Wybierz ikonę Opcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 • Procesor Intel: upewnij się, że komputer Mac ma połączenie z Internetem. Następnie włącz komputer Mac i niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)+R, aż zostanie wyświetlone logo Apple lub inny obraz.

Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie użytkownika, którego hasło znasz, wybierz użytkownika, kliknij przycisk Dalej, a następnie wprowadź hasło administratora. 

 


Ponowna instalacja systemu macOS

W oknie narzędzi w trybie odzyskiwania systemu macOS wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.

Podczas instalacji postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Stwórz warunki do ukończenia instalacji bez wprowadzania komputera Mac w stan uśpienia, zamykania go itp. Komputer Mac może się ponownie uruchomić kilka razy i wyświetlić pasek postępu, a ekran może być pusty przez kilka minut.
 • Jeśli instalator wymaga odblokowania dysku, wpisz hasło logowania do komputera Mac.
 • Jeśli instalator nie widzi dysku lub wyświetla monit, że nie może zainstalować systemu na komputerze lub woluminie, konieczne może być najpierw wymazanie dysku.
 • Jeśli instalator przeznaczony jest dla innej wersji systemu macOS niż oczekiwano, zapoznaj się z innymi opcjami instalacji znajdującymi się poniżej.
 • Jeśli instalator oferuje wybór pomiędzy instalacją na dysku Macintosh HD a Macintosh HD - Data, wybierz dysk Macintosh HD.

Po zakończeniu instalacji komputer Mac może się ponownie uruchomić i wyświetlić asystenta konfiguracji. Jeśli sprzedajesz, wymieniasz lub oddajesz komputer Mac, naciśnij kombinację klawiszy Command+Q, aby wyjść z asystenta bez kończenia konfiguracji. Następnie kliknij opcję Wyłącz. Kiedy nowy właściciel uruchomi komputer Mac, będzie mógł użyć własnych informacji w celu ukończenia konfiguracji.

 


Inne opcje instalacji systemu macOS

Domyślnie funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje najnowszy system macOS, który był wcześniej zainstalowany na komputerze Mac*. Możesz uzyskać inne wersje systemu macOS, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Na komputerze Mac z procesorem Intel możesz podczas uruchamiania użyć kombinacji klawiszy Option+Command+R, aby przeprowadzić uaktualnienie do najnowszego systemu macOS, który jest zgodny z używanym komputerem Mac. Wyjątki:
  • Jeśli nigdy poprzednio nie był zainstalowany system macOS Sierra 10.12.4 lub nowszy, otrzymasz system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna. 
  • Jeśli komputer Mac zawiera układ zabezpieczający Apple T2 i nigdy nie instalowano na nim uaktualnienia systemu macOS, otrzymasz najnowszy system macOS, który był zainstalowany na komputerze Mac.
 • Na komputerach z procesorem Intel, na których poprzednio był używany system macOS Sierra 10.12.4 lub nowszy, można podczas uruchamiania użyć kombinacji klawiszy Shift+Option+Command+R, aby zainstalować system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna.
 • Zainstaluj ponownie system macOS ze sklepu App Store, zamiast korzystać z funkcji odzyskiwania systemu macOS. Jeśli nie możesz zainstalować najnowszej wersji systemu macOS, możesz zainstalować wcześniejszą wersję systemu macOS.
 • Utwórz instalator rozruchowy, a następnie go użyj do zainstalowania systemu macOS na swoim lub innym komputerze Mac.

* Jeśli podczas naprawy wymieniono płytę główną komputera Mac, funkcja odzyskiwania systemu macOS może zaproponować tylko najnowszy system macOS zgodny z komputerem Mac. Jeśli zamiast wymazania woluminu startowego na dysku wymazano cały dysk, funkcja odzyskiwania systemu macOS może zaoferować tylko system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna.
 

Data publikacji: