Ponowna instalacja systemu macOS w trybie odzyskiwania systemu macOS

Dowiedz się, jak za pomocą trybu odzyskiwania systemu macOS ponownie zainstalować system operacyjny komputera Mac na wbudowanym dysku lub dysku zewnętrznym.

Ponowna instalacja w trybie odzyskiwania systemu macOS

Tryb odzyskiwania systemu macOS ułatwia ponowną instalację systemu operacyjnego komputera Mac, nawet jeśli najpierw trzeba wymazać dysk startowy. Potrzebujesz jedynie połączenia z Internetem. Jeśli jest dostępne połączenie bezprzewodowe, możesz wybrać je z menu Wi-Fi  na pasku menu. To menu jest również dostępne w funkcji odzyskiwania systemu macOS.

1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS

Aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS, włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj następujące kombinacje klawiszy na komputerze. Puść klawisze, gdy zostanie wyświetlone logo Apple, obracająca się kula ziemska lub inny ekran startowy.

Command (⌘)+R

Ponowna instalacja najnowszej wersji systemu macOS, która była zainstalowana na komputerze Mac.

Option+⌘+R

Uaktualnienie do najnowszej wersji systemu macOS zgodnej z komputerem Mac.

Shift+Option+⌘+R

Ponowna instalacja systemu macOS, który był dołączony do komputera Mac, lub najbardziej zbliżonej wersji, jaka jest jeszcze dostępna.
  

Może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła, na przykład hasła sprzętowego lub hasła użytkownika będącego administratorem tego komputera Mac. Wprowadź żądane hasło, aby przejść dalej.

Wybierz użytkownika, którego hasło znasz

Pojawienie się okna Narzędzia oznacza, że komputer został uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS.

2. Zadecyduj, czy wymazać (sformatować) dysk startowy

Prawdopodobnie nie ma konieczności wymazania, chyba że sprzedajesz, pozostawiasz w rozliczeniu lub oddajesz komputer Mac albo występują problemy wymagające przeprowadzenia wymazania. Jeśli przed ponowną instalacją systemu macOS chcesz wymazać dysk, otwórz Narzędzie dyskowe z okna Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i jak wymazać dysk.

3. Zainstaluj system macOS

Gdy się przygotujesz do ponownego zainstalowania systemu macOS, wybierz opcję Instaluj ponownie macOS z okna Narzędzia. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zostanie wyświetlony monit o wybór dysku instalacji.

  • Jeśli instalator wymaga odblokowania dysku, wpisz hasło logowania do komputera Mac.
  • Jeśli instalator nie widzi dysku lub wyświetla monit, że nie może zainstalować systemu na komputerze lub woluminie, konieczne może być najpierw wymazanie dysku.
  • Jeśli instalator jest dla innej wersji systemu macOS niż oczekiwano, zapoznaj się z wyjątkami funkcji odzyskiwania systemu macOS.

Okno instalatora systemu macOS Catalina

Stwórz warunki do ukończenia instalacji, nie wprowadzając komputera Mac w stan uśpienia, nie zamykając go itp. Podczas instalacji komputer Mac może kilka razy ponownie się uruchomić i wyświetlić pasek postępu, a ekran może być pusty przez kilka minut.

Jeśli komputer Mac ponownie się uruchomi i zostanie wyświetlony Asystent ustawień, a zamierzasz sprzedać, pozostawić w rozliczeniu lub oddać komputer, naciśnij kombinację klawiszy Command+Q, aby wyjść z asystenta bez przeprowadzania konfiguracji. Następnie kliknij opcję Wyłącz. Kiedy nowy właściciel uruchomi komputer Mac, będzie mógł użyć własnych informacji w celu ukończenia konfiguracji.

 


Wyjątki funkcji odzyskiwania systemu macOS

Wersja systemu macOS oferowana w funkcji odzyskiwania systemu macOS może się różnić w poniższych przypadkach:

  • Jeśli na komputerze Mac nigdy nie był zainstalowany system macOS Sierra 10.12.4 lub starszy, za pomocą kombinacji klawiszy Option+Command+R zostanie zainstalowany system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżona wersji, jaka jest jeszcze dostępna. Kombinacja klawiszy Shift+Option+Command+R nie jest dostępna.
  • Jeśli zamiast wymazania woluminu startowego na dysku, wymazano cały dysk, funkcja odzyskiwania systemu macOS może zaoferować tylko system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna. Potem możesz wykonać aktualizację do nowszej wersji systemu macOS.
  • Jeśli komputer Mac został wyposażony w czip zabezpieczeń Apple T2 i nigdy nie instalowano na nim uaktualnienia systemu macOS, za pomocą kombinacji klawiszy Option+Command+R zostanie zainstalowany najnowszy system macOS, który był zainstalowany na komputerze Mac.
  • Jeśli podczas naprawy została wymieniona płyta główna komputera Mac, funkcja odzyskiwania systemu macOS może tylko zainstalować najnowszy system macOS zgodny z komputerem Mac.

Jeśli za pomocą funkcji odzyskiwania systemu nie możesz zainstalować pożądanego systemu macOS, możesz wypróbować inne sposoby instalowania systemu macOS.

 


Inne sposoby instalowania systemu macOS

Data publikacji: