Ponowna instalacja systemu macOS w trybie odzyskiwania systemu macOS

Dowiedz się, jak za pomocą trybu odzyskiwania systemu macOS ponownie zainstalować system operacyjny komputera Mac na wbudowanym dysku lub dysku zewnętrznym.

Ponowna instalacja w trybie odzyskiwania systemu macOS

Tryb odzyskiwania systemu macOS ułatwia ponowną instalację systemu operacyjnego komputera Mac, nawet jeśli najpierw trzeba wymazać dysk startowy. Potrzebujesz jedynie połączenia z Internetem. Jeśli jest dostępne połączenie bezprzewodowe, możesz wybrać je z menu Wi-Fi  na pasku menu. To menu jest również dostępne w funkcji odzyskiwania systemu macOS.

1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS

Aby uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS, włącz komputer Mac i natychmiast naciśnij i przytrzymaj następujące kombinacje klawiszy na komputerze. Zalecana kombinacja to Command+R, szczególnie jeśli system macOS Sierra 10.12.4 lub nowszy nie był jeszcze instalowany.

Command (⌘)+R

Instalacja najnowszej wersji systemu macOS, która była zainstalowana na Twoim komputerze Mac.

Option+⌘+R

Aktualizacja do najnowszej wersji systemu macOS zgodnej z komputerem Mac.

Shift+Option+⌘+R

Instalacja systemu macOS, który był dołączony do komputera Mac, lub najbardziej zbliżonej wersji, jaka jest jeszcze dostępna.
  

Zwolnij klawisze, gdy zostanie wyświetlone logo Apple, obracająca się kula ziemska lub monit o podanie hasła sprzętowego. Pojawienie się okna Narzędzia oznacza, że komputer został uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS.

Okno Narzędzia macOS

2. Zadecyduj, czy wymazać (sformatować) dysk startowy

Jeśli przed ponowną instalacją systemu macOS chcesz wymazać dysk, otwórz Narzędzie dyskowe z okna Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Dalej. Prawdopodobnie nie ma konieczności wymazania, chyba że sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac lub występują problemy wymagające przeprowadzenia wymazania. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i jak wymazać dysk.

3. Zainstaluj system macOS

Po uruchomieniu komputera w trybie odzyskiwania systemu macOS, wykonaj następujące czynności, aby zainstalować system macOS:

  1. Wybierz opcję Instaluj ponownie macOS (lub Instaluj ponownie OS X) z okna narzędzi.
  2. Kliknij opcję Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać dysk i rozpocząć instalację.
    Jeśli instalator wymaga odblokowania dysku, wpisz hasło logowania do komputera Mac. Jeśli instalator nie widzi dysku lub wyświetla monit, że nie może zainstalować systemu na komputerze lub woluminie, konieczne może być wymazanie dysku
    Okno instalatora systemu macOS
  3. Stwórz warunki do ukończenia instalacji, nie wprowadzając komputera Mac w stan uśpienia, nie zamykając go itp. Podczas instalacji komputer Mac może kilka razy ponownie się uruchomić i wyświetlić pasek postępu, a ekran może być pusty przez kilka minut.

Jeśli komputer Mac ponownie się uruchomi i zostanie wyświetlony Asystent ustawień, a zamierzasz sprzedać lub oddać komputer, naciśnij kombinację klawiszy Command+Q, aby wyjść z Asystenta bez ukończenia konfigurowania. Następnie kliknij opcję Wyłącz. Kiedy nowy właściciel uruchomi komputer Mac, będzie mógł użyć własnych informacji w celu ukończenia konfiguracji.

Jeśli system macOS Sierra 10.12.4 nie był wcześniej instalowany

Jeśli system macOS Sierra 10.12.4 lub nowszy nie był nigdy instalowany na komputerze Mac, funkcja odzyskiwania systemu macOS będzie działać inaczej:

  • Użycie kombinacji klawiszy Command+R to nadal zalecany sposób na uruchomienie komputera w trybie odzyskiwania systemu macOS. Dzięki tej kombinacji instalacja nie zostanie powiązania z Twoim kontem Apple ID, co ma duże znaczenie, gdy chcesz sprzedać lub oddać komputer Mac.
  • Za pomocą kombinacji klawiszy Option+Command+R możesz zainstalować system macOS, który był dołączony do komputera Mac, lub najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna.
  • Kombinacja klawiszy Shift+Option+Command+R nie jest dostępna.

Data publikacji: