Ponowna instalacja systemu macOS

Użycie funkcji odzyskiwania systemu macOS do ponownego zainstalowania systemu operacyjnego komputera Mac.

Uruchamianie komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Najpierw upewnij się, że komputer Mac ma połączenie z Internetem. Następnie sprawdź, czy używasz komputera Mac z procesorem Apple i wykonaj odpowiednie czynności:

Procesor Apple

Po włączeniu komputera Mac nie zwalniaj przycisku zasilania, dopóki nie pojawi się okno opcji uruchamiania. Kliknij ikonę koła zębatego z etykietą Opcje, a następnie kliknij Dalej.

Procesor Intel

Następnie włącz komputer Mac i niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)+R, aż zostanie wyświetlone logo Apple lub inny obraz.

  

Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie użytkownika, którego hasło znasz, wybierz użytkownika, kliknij przycisk Dalej, a następnie wprowadź hasło administratora. 


Ponowna instalacja systemu macOS

Ponowna instalacja systemu macOS nie powoduje usunięcia danych z komputera Mac. Aby rozpocząć instalację, wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS w oknie narzędzi w trybie odzyskiwania systemu macOS, a następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Opcje odzyskiwania systemu macOS z wybraną opcją „Zainstaluj ponownie macOS Monterey”

Podczas instalacji postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Jeśli instalator wymaga odblokowania dysku, wpisz hasło logowania do komputera Mac.
  • Jeśli instalator nie widzi dysku lub wyświetla monit, że nie może zainstalować systemu na komputerze lub woluminie, konieczne może być najpierw wymazanie dysku.
  • Jeśli instalator oferuje wybór pomiędzy instalacją na dysku Macintosh HD a Macintosh HD - Data, wybierz dysk Macintosh HD.
  • Stwórz warunki do ukończenia instalacji bez wprowadzania komputera Mac w stan uśpienia, zamykania go itp. Komputer Mac może się ponownie uruchomić kilka razy i wyświetlić pasek postępu, a ekran może być pusty przez kilka minut.

Po zakończeniu instalacji komputer Mac może się ponownie uruchomić i wyświetlić asystenta konfiguracji. Jeśli sprzedajesz, wymieniasz lub oddajesz komputer Mac, naciśnij kombinację klawiszy Command+Q, aby wyjść z asystenta bez kończenia konfiguracji. Następnie kliknij opcję Wyłącz. Kiedy nowy właściciel uruchomi komputer Mac, będzie mógł użyć własnych informacji w celu ukończenia konfiguracji.


Inne opcje instalacji systemu macOS

Podczas instalowania systemu macOS z partycji odzyskiwania otrzymasz aktualną wersję ostatnio zainstalowanego systemu macOS, z pewnymi wyjątkami:

  • Na komputerze Mac z procesorem Intel możesz podczas uruchamiania użyć kombinacji klawiszy Shift+Option+Command+R, aby otrzymać system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna. Podczas uruchamiania możesz też użyć kombinacji klawiszy Option+Command+R, aby otrzymać najnowszą wersję systemu macOS zgodnego z komputerem Mac lub w niektórych przypadkach system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna.
  • Jeśli została wymieniona płyta główna komputera Mac, otrzymasz tylko najnowszy system macOS zgodny z komputerem Mac.
  • Jeśli wymazano cały dysk, otrzymasz tylko system macOS dostarczony z komputerem Mac lub jego najbardziej zbliżoną wersję, jaka jest jeszcze dostępna. 

Możesz również użyć poniższych metod instalacji systemu macOS, jeśli system macOS jest zgodny z używanym komputerem Mac:

Data publikacji: