Ponowna instalacja systemu macOS

Dowiedz się, jak ponownie zainstalować system operacyjny na komputerze Mac.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac, musisz najpierw wyłączyć pewne funkcje i usługi. Następnie wykonaj czynności z tego artykułu.

W przeciwnym razie najłatwiejszym sposobem ponownego zainstalowania systemu macOS jest jego ponowna instalacja ze sklepu Mac App Store. Jeśli nie możesz go ponownie zainstalować ze sklepu Mac App Store, wykonaj czynności z tego artykułu.

Uruchamianie komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS

Funkcja odzyskiwania systemu macOS instaluje różne wersje systemu macOS w zależności od kombinacji klawiszy, które naciśniesz podczas uruchamiania. Przytrzymaj jedną z tych kombinacji natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania w celu włączenia komputera Mac. Zwolnij je, kiedy zobaczysz logo firmy Apple lub obracającą się kulę ziemską.

Command+R

Ponowna instalacja najnowszej wersji systemu macOS, która była zainstalowana na komputerze Mac, bez aktualizacji do nowszej wersji.1

Option+Command+R

Aktualizacja do najnowszej wersji systemu macOS zgodnej z komputerem Mac.2

Shift-Option-Command-R
Wymaga systemu macOS Sierra 10.12.4 lub nowszego
Ponowna instalacja systemu macOS, który był dołączony do komputera Mac, lub najbardziej zbliżonej wersji, jaka jest jeszcze dostępna. 

1. Jeśli sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac z systemem OS X El Capitan lub starszym, użyj kombinacji klawiszy Option+Command+R, aby upewnić się, ze instalacja nie jest powiązana z Twoim kontem Apple ID.
2.Jeśli jeszcze nie zainstalowano systemu macOS Sierra 10.12.4 lub nowszego, użycie kombinacji klawiszy Option+Command+R umożliwia ponowne zainstalowanie systemu macOS dołączonego do tego komputera Mac lub najbliższej wersji, która jest nadal dostępna.


Kiedy zobaczysz okno Narzędzia macOS, przejdź do kolejnej sekcji, aby określić, czy chcesz wymazać dysk startowy czy rozpocząć ponowną instalację systemu macOS.

Wymazywanie dysku startowego, jeśli jest taka konieczność

Po uruchomieniu komputera przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu macOS zdecyduj, czy chcesz wymazać dysk startowy czy rozpocząć ponowną instalację systemu macOS. Dysk startowy należy wymazać w następujących sytuacjach:

 • Sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac, a więc chcesz usunąć z komputera Mac wszystko, co jest związane z Tobą, Twoimi danymi lub Twoim Apple ID.
 • Chcesz rozwiązać problem , którego nie potrafi naprawić Narzędzie dyskowe.
 • Instalator systemu macOS informuje, że nie może zainstalować systemu na tym komputerze lub woluminie albo że nie można użyć dysku startowego do uruchomienia tego komputera. Na przykład jeśli próbujesz zainstalować starszą wersję systemu macOS na komputerze z nowszym systemem macOS, instalator poinformuje, że nie jest to możliwe, ponieważ na komputerze jest już nowsza wersja systemu.

Jeśli żadna z tych sytuacji Cię nie dotyczy, pomiń kolejną sekcję, aby rozpocząć instalowanie systemu macOS.

Wymazanie dysku startowego powoduje trwałe usunięcie wszystkich zgromadzonych na nim danych.

Jeśli musisz wymazać dysk startowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Narzędzie dyskowe z okna narzędzi trybu odzyskiwania systemu macOS, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Zaznacz swój dysk startowy na pasku bocznym Narzędzia dyskowego.
  Wybierz nazwę dysku, a nie nazwę woluminu poniżej.
 3. Kliknij przycisk lub kartę Wymaż.
  Jeśli nie widzisz karty lub przycisku Wymaż, zaznacz nazwę woluminu poniżej nazwy dysku, a następnie sprawdź ponownie.
 4. Wypełnij następujące pola:
  • Nazwa: wprowadź nazwę dysku, na przykład „Macintosh HD”.
  • Format: wybierz format Mac OS Extended (kronikowany).
  • Schemat (jeśli jest dostępny): wybierz pozycję Mapa partycji GUID.
 5. Kliknij opcję Wymaż, aby rozpocząć wymazywanie dysku.
 6. Po zakończeniu zamknij Narzędzie dyskowe, aby wrócić do okna narzędzi. Możesz teraz ponownie zainstalować system macOS.

Okno Narzędzia dyskowego
W tym przykładzie na pasku bocznym jest wyświetlana nazwa dysku APPLE SSD oraz nazwa woluminu Macintosh HD.

Ponowne instalowanie systemu macOS

Wykonaj następujące czynności po uruchomieniu komputera przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu macOS:

 1. Wybierz opcję Instaluj ponownie macOS (lub Instaluj ponownie OS X) z okna narzędzi.
 2. Kliknij opcję Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pojawi się monit o wybranie dysku startowego i kliknięcie opcji Instaluj.
  Aby zweryfikować możliwość zainstalowania systemu macOS, do firmy Apple zostanie wysłany numer seryjny komputera Mac i będzie konieczne podanie identyfikatora Apple ID.
 3. Komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony po ukończeniu instalacji.

Jeśli wymazano dysk przed ponowną instalacją lub tworzysz nowy dysk startowy, komputer Mac zostanie uruchomiony ponownie i wyświetli Asystenta ustawień.

 • Jeśli masz zamiar zatrzymać komputer Mac, uzupełnij swoje informacje w Asystencie ustawień.
 • Jeśli sprzedajesz lub oddajesz komputer Mac, naciśnij kombinację klawiszy Command-Q, aby zamknąć Asystenta ustawień bez wykonywania czynności konfiguracji. Następnie kliknij opcję Wyłącz. Kiedy nowy właściciel uruchomi komputer Mac, będzie mógł użyć własnych informacji w celu ukończenia konfiguracji.
Data publikacji: