Korzystanie z nadzoru rodzicielskiego na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch dziecka

Za pomocą opcji Ograniczaj treść i prywatność w funkcji Czas przed ekranem można zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na urządzeniu dziecka. Można też ograniczyć na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch ustawienia dotyczące treści dla dorosłych, zakupów i pobierania oraz prywatności.

Ustawianie opcji Ograniczaj treść i prywatność

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Dalej, a następnie wybierz opcję „To mój [nazwa urządzenia]” lub „To [nazwa urządzenia] mojego dziecka”.
  • Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz zablokować możliwość zmiany ustawień urządzenia przez innego członka rodziny, stuknij opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, a następnie potwierdź kod, wprowadzając go ponownie. Od wersji iOS 13.4 po potwierdzeniu kodu poprosimy Cię o wprowadzenie Apple ID i hasła. Można go użyć do wyzerowania zapomnianego kodu Czasu przed ekranem.
  • Jeśli konfigurujesz funkcję Czas przed ekranem na urządzeniu dziecka, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać kod rodzica, a następnie wprowadź go. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. W systemie iOS 13.4 i nowszych po potwierdzeniu kodu pojawi się monit o wprowadzenie Apple ID i hasła. Można go użyć do wyzerowania zapomnianego kodu Czasu przed ekranem.
 3. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność. W razie potrzeby wprowadź kod, a następnie włącz opcję Treści i prywatność.

Kod ograniczeń powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Aby zmienić lub wyłączyć kod na urządzeniu dziecka, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > [imię i nazwisko dziecka]. Następnie stuknij opcję Zmień kod Czasu przed ekranem lub Wyłącz kod Czasu przed ekranem i uwierzytelnij zmianę za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu urządzenia.

 

Jeśli zapomnisz kodu funkcji Czas przed ekranem, uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, a następnie wyzeruj kod. Jeśli nie możesz uaktualnić urządzenia, wymaż je i skonfiguruj jako nowe, aby usunąć kod i wybrać nowy kod. Odtworzenie urządzenia z backupu nie powoduje usunięcia kodu.

Blokowanie możliwości zakupów w sklepach iTunes Store i App Store

Możesz też zablokować dziecku możliwość instalowania lub usuwania aplikacji, dokonywania zakupów w aplikacjach i innych rzeczy. Aby zablokować zakupy i pobieranie w sklepach iTunes Store i App Store:

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem. 
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność. W razie potrzeby wprowadź kod.
 3. Stuknij opcję Zakupy w iTunes Store i App Store.
 4. Wybierz ustawienie i wybierz dla niego opcję Nie pozwalaj.

Możesz też zmienić ustawienia hasła dotyczące dodatkowych zakupów w sklepach iTunes Store i App Store lub Book Store. Wykonaj kroki 1–3, a następnie wybierz opcję Zawsze wymagaj lub Nie wymagaj.

 

Zezwalanie na używanie wbudowanych aplikacji i funkcji

Możesz ograniczyć możliwość używania wbudowanych aplikacji lub funkcji. Jeśli wyłączysz aplikację lub funkcję, nie zostanie ona usunięta, a jedynie tymczasowo ukryta na ekranie początkowym. Na przykład jeśli wyłączysz aplikację Mail, aplikacja Mail nie będzie wyświetlana na ekranie początkowym, dopóki jej z powrotem nie włączysz.

Aby zmienić dozwolone aplikacje:

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność.
 3. Wprowadź kod Czasu przed ekranem. 
 4. Stuknij opcję Dozwolone aplikacje. 
 5. Wybierz aplikacje, na które chcesz zezwolić.

Blokowanie dostępu do treści dla dorosłych i treści na podstawie ocen

Możesz też zablokować możliwość odtwarzania muzyki z treścią dla dorosłych oraz filmów i programów TV z określonymi ocenami. Aplikacje również mają oceny, które można skonfigurować za pomocą ograniczeń treści.

Aby ograniczyć dostęp do treści dla dorosłych i treści o określonych ocenach:

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność, a następnie stuknij opcję Ograniczenia dotyczące treści.
 3. Wybierz żądane ustawienia dla każdej funkcji lub każdego ustawienia w obszarze Dozwolone treści w sklepie.

Oto typy treści, które można ograniczyć:

 • Ogr. wiekowe dla: zmiana kraju lub regionu w sekcji ograniczeń wiekowych powoduje automatyczne zastosowanie odpowiednich ograniczeń wiekowych zawartości dla danego regionu.
 • Muzyka, podcasty i aktualności: zablokowanie możliwości odtwarzania muzyki, teledysków, podcastów i aktualności z zawartością dla dorosłych.
 • Teledyski: zablokowanie możliwości wyszukiwania i przeglądania teledysków.
 • Profile muzyki: zablokowanie możliwości dzielenia się ze znajomymi słuchaną muzyką, a także sprawdzania, czego słuchają.
 • Filmy: blokowanie filmów z określonymi ocenami.
 • Programy TV: zablokowanie programów TV z określonymi ocenami.
 • Książki: zablokowanie zawartości z określonymi ocenami.
 • Aplikacje: blokowanie aplikacji z określonymi ocenami.

Blokowanie dostępu do zawartości witryn internetowych

Systemy iOS i iPadOS umożliwiają automatyczne filtrowanie zawartości witryn internetowych w celu ograniczania dostępu do treści dla dorosłych w przeglądarce Safari i aplikacjach na urządzeniu dziecka. Można też dodawać witryny do listy zatwierdzonych lub zablokowanych witryn oraz ograniczać dostęp tylko do zatwierdzonych witryn. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność i wprowadź swój kod Czasu przed ekranem. 
 3. Stuknij opcję Ograniczenia dotyczące treści, a następnie stuknij opcję Zawartość www.
 4. Wybierz opcję Nieograniczony dostęp, Blokuj witryny dla dorosłych lub Tylko dozwolone witryny. 

W zależności od tego, na jaki dostęp zezwalasz, może być konieczne dodanie informacji, na przykład witryny, którą chcesz ograniczyć.

Ograniczanie wyszukiwania w Internecie za pomocą Siri

Aby ograniczyć funkcje Siri: 

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność, a następnie stuknij opcję Ograniczenia dotyczące treści.
 3. Przewiń w dół do opcji Siri, a następnie wybierz ustawienia.

Możesz ograniczyć następujące funkcje Siri:

 • Treść wyszukiwania www: uniemożliwienie Siri wyszukiwania w Internecie, gdy zadasz pytanie.
 • Wulgaryzmy: uniemożliwienie Siri wyświetlania wulgaryzmów.

Ograniczanie aplikacji Game Center

Aby ograniczyć funkcje aplikacji Game Center:

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność, a następnie stuknij opcję Ograniczenia dotyczące treści.
 3. Przewiń w dół do opcji Game Center, a następnie wybierz ustawienia.

Możesz ograniczyć następujące funkcje aplikacji Game Center:

 • Gry wieloosobowe: zablokowanie możliwości grania w gry wieloosobowe ze wszystkimi, zezwolenie na granie tylko ze znajomymi lub zezwolenie na granie z każdym.
 • Dodawanie znajomych: zablokowanie możliwości dodawania znajomych do aplikacji Game Center.
 • Połącz się ze znajomymi: zablokowanie możliwości udostępniania listy znajomych z aplikacji Game Center użytkownika grom innych firm.
 • Nagrywanie ekranu: zablokowanie możliwości nagrywania ekranu i dźwięku.
 • Gry wieloosobowe z graczami w pobliżu: zablokowanie możliwości włączenia ustawienia „w pobliżu”.
 • Wiadomości prywatne: zablokowanie możliwości prowadzenia czatu głosowego albo wysyłania lub odbierania niestandardowych wiadomości z zaproszeniami do gry i do znajomych.
 • Zmiany prywatności profilu: zablokowanie możliwości zmiany ustawień prywatności profilu. 
 • Zmiany awataru i pseudonimu: zablokowanie możliwości zmiany awatarów i pseudonimów Game Center.

Zezwalanie na zmienianie ustawień prywatności

Ustawienia prywatności na urządzeniu zapewniają kontrolę nad tym, które aplikacje mają dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu lub funkcji sprzętowych. Można na przykład zezwolić aplikacji sieci społecznościowej na żądanie dostępu do aparatu, aby umożliwić sobie robienie i przesyłanie zdjęć.

Aby zezwolić na zmiany ustawień prywatności:

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność. W razie potrzeby wprowadź kod.
 3. Stuknij opcję Prywatność, a następnie wybierz ustawienia, które chcesz ograniczyć.

Oto elementy, które można ograniczyć:

 • Usługi lokalizacji: zablokowanie ustawień umożliwiających aplikacjom i witrynom korzystanie z informacji o lokalizacji.
 • Kontakty: zablokowanie dostępu aplikacji do kontaktów.
 • Kalendarze: zablokowanie dostępu aplikacji do kalendarza.
 • Przypomnienia: zablokowanie dostępu aplikacji do przypomnień.
 • Zdjęcia: uniemożliwienie aplikacjom żądania dostępu do zdjęć.
 • Wysyłaj moje położenie: blokowanie ustawień udostępniania lokalizacji w aplikacjach Wiadomości i Znajdź moich znajomych.
 • Udostępnianie przez Bluetooth: uniemożliwienie urządzeniom i aplikacjom udostępniania danych za pomocą funkcji Bluetooth.
 • Mikrofon: uniemożliwienie aplikacjom żądania dostępu do mikrofonu.
 • Rozpoznawanie mowy: zablokowanie dostępu aplikacji do funkcji rozpoznawania mowy lub dyktowania.
 • Reklamy: zablokowanie możliwości modyfikowania ustawień reklam.
 • Multimedia i Apple Music: zablokowanie dostępu aplikacji do zdjęć, klipów wideo lub biblioteki muzycznej.

Zezwalanie na zmienianie innych ustawień i funkcji

Na zmiany innych ustawień i funkcji można zezwolić w ten sam sposób, w jaki zezwala się na zmiany ustawień prywatności.

 1. Otwórz Ustawienia i stuknij opcję Czas przed ekranem.
 2. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność. W razie potrzeby wprowadź kod.
 3. W obszarze Zezwalaj na zmiany wybierz funkcje lub ustawienia, w przypadku których chcesz zezwolić na wprowadzanie zmian, a następnie wybierz opcję Pozwalaj lub Nie pozwalaj. 

Oto kilka funkcji i ustawień, dla których możesz zezwolić na zmiany:

 • Zmiany kodu: zablokowanie możliwości zmiany kodu.
 • Zmiany danych konta: zablokowanie możliwości wprowadzania zmian na ekranie Konta i hasła.
 • Zmiany danych sieci komórkowej: zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach danych sieci komórkowej.
 • Limit głośności: uniemożliwianie zmian ustawień głośności w celu bezpiecznego słuchania. 
 • Nie przeszkadzać podczas jazdy: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy.
 • Dostawca TV: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach dostawcy TV.
 • Aktywność aplikacji w tle: zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach działania aplikacji w tle

Więcej informacji

Firmy i szkoły często stosują profile, które mogą włączać ograniczenia. Aby sprawdzić, czy urządzenie ma profil, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Profile. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem lub osobą, która skonfigurowała profil.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: