Jak używać nadzoru rodzicielskiego na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch dziecka

Aby zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch dziecka, można użyć wbudowanej funkcji ograniczeń, nazywanej też nadzorem rodzicielskim.

Pierwsze kroki

Na nowym urządzeniu dziecka można łatwo skonfigurować nadzór rodzicielski. Można też sterować ustawieniami prywatności bez możliwości ich zmiany przez dziecko.

Włączanie lub wyłączanie nadzoru rodzicielskiego

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia.
 2. Stuknij opcję Włącz ograniczenia. 
 3. Utwórz kod ograniczeń. Kod ograniczeń będzie potrzebny do zmiany ustawień lub wyłączenia ograniczeń.

Jeśli nie pamiętasz kodu ograniczeń, musisz wymazać urządzenie dziecka i skonfigurować je jako nowe w celu usunięcia kodu. Odtworzenie urządzenia dziecka z backupu nie powoduje usunięcia kodu ograniczeń. 

Zezwalanie na używanie wbudowanych aplikacji i funkcji firmy Apple

Jeśli dana aplikacja lub funkcja jest wyłączona w ograniczeniach, dziecko nie będzie mogło jej używać. Nie powoduje to usunięcia aplikacji lub funkcji, a jedynie jej tymczasowe ukrycie na ekranie początkowym. Jeśli na przykład dziecko nie powinno robić zdjęć lub nagrywać filmów, można wyłączyć aparat w celu wyłączenia tych funkcji. Wyłączenie aparatu uniemożliwi uzyskiwanie do niego dostępu przez korzystające z niego aplikacje.

Można też zablokować dziecku możliwość instalowania lub usuwania aplikacji innych firm albo dokonywania zakupów w aplikacjach. Oto pozostałe wbudowane funkcje firmy Apple, które można ograniczyć:

 • Safari
 • Aparat
 • Siri i dyktowanie
 • FaceTime
 • AirDrop
 • CarPlay

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Ponadto można zablokować dziecku możliwość instalowania lub usuwania aplikacji, dokonywania zakupów w aplikacjach i inne rzeczy. To ustawienie pozwala zablokować dziecku możliwość korzystania z wbudowanych aplikacji na urządzeniu. Oto wbudowane funkcje firmy Apple, które można ograniczyć:

 • iTunes Store
 • Profile i posty w aplikacji Muzyka
 • iBooks Store
 • Podcasty
 • News
 • Instalowanie aplikacji
 • Usuwanie aplikacji
 • Zakupy w aplikacjach

Blokowanie dostępu na podstawie oceny zawartości lub zawartości dla dorosłych

Jest też możliwe ustawienie ograniczeń uniemożliwiających odtwarzanie muzyki z zawartością dla dorosłych oraz filmów i programów TV z określonymi ocenami. Aplikacje również mają oceny, które można skonfigurować za pomocą nadzoru rodzicielskiego. Oto typy zawartości, które można ograniczyć:

 • Ograniczenia wiekowe: zmiana kraju lub regionu w sekcji ograniczeń wiekowych powoduje automatyczne zastosowanie odpowiednich ograniczeń wiekowych zawartości dla danego regionu.
 • Muzyka, podcasty i aktualności: uniemożliwianie odtwarzania muzyki, teledysków, podcastów i aktualności z zawartością dla dorosłych.
 • Filmy: blokowanie filmów z określonymi ocenami.
 • Programy TV: blokowanie programów TV z określonymi ocenami.
 • Książki: blokowanie zawartości z określonymi ocenami.
 • Aplikacje: blokowanie aplikacji z określonymi ocenami.
 • Siri: uniemożliwianie wyszukiwania zawartości w witrynach Google i Wikipedia przez funkcję Siri.

Blokowanie dostępu do witryn internetowych

System iOS umożliwia automatyczne filtrowanie zawartości witryn internetowych w celu ograniczania dostępu do zawartości dla dorosłych w przeglądarce internetowej Safari i aplikacjach na urządzeniu dziecka. Można też dodawać witryny do listy zatwierdzonych lub zablokowanych witryn oraz ograniczać dostęp tylko do zatwierdzonych witryn. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia > Witryny i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wszystkie witryny
 • Ograniczaj materiały dla dorosłych
 • Tylko określone witryny

Zezwalanie na zmianę ustawień prywatności

Ustawienia prywatności na urządzeniu dziecka zapewniają kontrolę nad tym, które aplikacje mają dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu lub funkcji sprzętowych. Można na przykład zezwolić aplikacji sieci społecznościowej na żądanie dostępu do aparatu, aby umożliwić dziecku robienie i przesyłanie zdjęć. Można też zablokować dziecku możliwość zatrzymywania udostępniania informacji o lokalizacji w aplikacji Znajdź moich znajomych. Oto elementy, które można ograniczyć:

 

 • Usługi lokalizacji: blokowanie ustawień umożliwiających aplikacjom i witrynom korzystanie z informacji o lokalizacji.
 • Kontakty: blokowanie dostępu aplikacji do kontaktów.
 • Kalendarz: blokowanie dostępu aplikacji do kalendarza.
 • Przypomnienia: blokowanie dostępu aplikacji do przypomnień.
 • Zdjęcia: uniemożliwianie aplikacjom żądania dostępu do zdjęć.
 • Udostępnij moją lokalizację: blokowanie ustawień udostępniania lokalizacji w aplikacjach Wiadomości i Znajdź moich znajomych.
 • Udostępnianie przez Bluetooth: uniemożliwianie urządzeniom i aplikacjom udostępniania danych za pomocą funkcji Bluetooth.
 • Mikrofon: uniemożliwianie aplikacjom żądania dostępu do mikrofonu.
 • Rozpoznawanie mowy: blokowanie dostępu aplikacji do funkcji rozpoznawania mowy lub dyktowania.
 • Reklamy: uniemożliwianie modyfikowania ustawień reklam.
 • Multimedia i Apple Music: blokowanie dostępu aplikacji do zdjęć, klipów wideo lub biblioteki muzycznej.

Zezwalanie na zmiany innych ustawień i funkcji

Możesz zablokować dziecku możliwość zmieniania innych ustawień i funkcji tak samo jak w przypadku blokowania możliwości modyfikowania ustawień prywatności na urządzeniu dziecka. Oto elementy, które można ograniczyć:

 

 • Konta: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach kont i haseł.
 • Dane sieci komórkowej: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach danych sieci komórkowej.
 • Odświeżanie aplikacji w tle: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach działania aplikacji w tle.
 • Limit głośności: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach głośności ze względów bezpieczeństwa odsłuchu.
 • Dostawca TV: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach dostawcy TV.
 • Nie przeszkadzać podczas jazdy: uniemożliwianie wprowadzania zmian w ustawieniach funkcji Nie przeszkadzać podczas jazdy.

Game Center: 

 • Gry wieloosobowe: uniemożliwianie korzystania z funkcji wieloosobowych w grach.
 • Dodawanie znajomych: blokowanie możliwości dodawania znajomych do usługi Game Center.
 • Nagranie z ekranu: blokowanie możliwości robienia zdjęć ekranu.

Wyłączanie ograniczeń w przypadku braku aplikacji

Jeśli na urządzeniu dziecka brakuje aplikacji lub funkcji albo nie można użyć danej usługi, spróbuj wyłączyć ograniczenia. Jeśli doświadczasz któregoś z tych problemów, spróbuj wyłączyć ograniczenia:

 • Nie widać aplikacji (takich jak Safari, Aparat lub FaceTime) na ekranie początkowym.
 • Nie można korzystać z określonej funkcji lub usługi (na przykład z funkcji Siri lub usług lokalizacji).
 • Ustawienie w usłudze lub aplikacji (takiej jak Mail, iCloud, Twitter lub FaceTime) jest wyszarzone lub w ogóle niewidoczne.

Więcej informacji

Firmy i szkoły często stosują profile, które mogą włączać ograniczenia. Aby sprawdzić, czy urządzenie ma profil, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Profile. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem lub osobą, która skonfigurowała profil.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: Tue Jul 10 21:44:52 GMT 2018